خاطرات اولین شبی که زن شدم نی نی سایت

خاطرات اولین شبی که زن شدم نی نی سایت

خاطرات اولین شبی که زن شدم نی نی سایت

خاطرات اولین شبی که زن شدم نی نی سایت

بنده مجردم . ببخشید که دارم این سوال رو اینجا مطرح میکنم چون مرتبط با عنوان تاپیک بود میخواستم نظر بقیه رو بدونم. من دخترخالم نامزده و عید فطر عقدشه ولی خیلی نگ


اولین باری که همسرتون شما رو بدون حجاب دید…

اولین باری که همسرتون بعد عقد شما رو بدون حجاب دید چی گفت؟؟

 از چیزی تو ظاهر یا بدنتون تعجب کرد؟؟؟ عیب یا حتی تعریف یا هرچی …؟ که بهتون بگه؟؟؟

اولین باری که با همسرتون تنها شدین چطوری…🤣🤣🤣🤣

خجالتتون کم شد؟؟؟؟

من روز عقد مامانم اینا رفتن منو نگه داشتن خونه پدرشوهرم

بعد عصر همه رفتن من و شوهرم تنها بودیم 

پدرشوهرمم خواب بود 

من از خجالت داشتم آب میشدم فک کن من یکسال واسه اینی که الان روبه رومه کار کردم 😂

بعد شوهرم هی میرفت هی میومد

میگفت آب میخوای؟ گشنت نیست؟ میوه بیارم؟ گفتم بابا من هیچی نمیخوام بشین چرا هی میری و میای 

خیلییی مذهبی ان خیلی

بعد خودش نمیگفت روسریتو بردار منم روم نمیشد بردارم گرمم بود 😐

خاطرات اولین شبی که زن شدم نی نی سایت

  • مطلب جدید
  • 5 ژوئن 2022
دکمه بازگشت به بالا