برهم زدن سخنرانی سید حسن خمینی

برهم زدن سخنرانی سید حسن خمینی

برهم زدن سخنرانی سید حسن خمینی

برهم زدن سخنرانی سید حسن خمینی

مجتبی توانگر ، تلاش کنندگان برای برهم زدن سخنرانی سید حسن خمینی را «پیاده نظام سوپرانقلابی ها» دانست.


سر و صدا کنندگان علیه سیدحسن پیاده نظام سوپرانقلابی ها هستند

معدود افرادی که امروز با سر و صدا می‌خواستند مانع سخنرانی آقای حسن خمینی شوند

دانسته یا نادانسته‌ پیاده نظام جریانی هستند که فکر می کنند هرچه بیشتر فریاد بزنند سوپرانقلابی خواهند شد !

اما همچنان به پشت بلندگو هم بی توجهند

نماینده مجلس : سر و صدا کنندگان علیه سیدحسن پیاده نظام سوپرانقلابی ها هستند

مجتبی توانگر ، تلاش کنندگان برای برهم زدن سخنرانی سید حسن خمینی را «پیاده نظام سوپرانقلابی ها» دانست.

معدود افرادی که امروز با سر و صدا می‌خواستند مانع سخنرانی آقای حسن خمینی شوند

دانسته یا نادانسته‌ پیاده نظام جریانی هستند که فکر می کنند هرچه بیشتر فریاد بزنند سوپرانقلابی خواهند شد !

اما همچنان به پشت بلندگو هم بی توجهند

بیشتر بخوانید :

عضو مجلس خبرگان رهبری: برخورد امروز ضدسیدحسن ، اقدام برنامه ریزی شده جریان «امام زدایی» است

یکی از فرماندهان سپاه قدس در کرج ترور شد؟ «منبع آگاه» توضیح داد

۲۱۲۲۰

برهم زدن سخنرانی سید حسن خمینی

  • مطلب جدید
  • 5 ژوئن 2022
دکمه بازگشت به بالا