کلیپ قیام خونین ۱۵ خرداد

کلیپ قیام خونین ۱۵ خرداد

کلیپ قیام خونین ۱۵ خرداد

کلیپ قیام خونین ۱۵ خرداد

قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نقطه عطفی در آغاز انقلاب اسلامی به‌شمار می‌آید. روز ۱۵ خرداد در


کلیپ قیام خونین ۱۵ خرداد

قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نقطه عطفی در آغاز انقلاب اسلامی به‌شمار می‌آید. روز ۱۵ خرداد در

کلیپ قیام خونین ۱۵ خرداد

  • مطلب جدید
  • 5 ژوئن 2022
دکمه بازگشت به بالا