گریه در خواب چه تعبیری دارد

گریه در خواب چه تعبیری دارد

گریه در خواب چه تعبیری دارد

گریه در خواب چه تعبیری دارد

گریه کردن در عالم واقعی یکی از واکنش‌های رفتاری است؛ ولی دیدن آن در عالم خواب تعابیر مختلفی دارد.


تعبیر دیدن گریه در خواب از منظر امام صادق (ع)

گریه کردن در عالم واقعی یکی از واکنش‌های رفتاری است؛ ولی دیدن آن در عالم خواب تعابیر مختلفی دارد.

به گزارش خبرنگار حوزه قرآن و عترت  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، انسان‌ها در زمان‌های مختلف و با تغییر احساسشان گریه می‌کنند. در اصل گریه واکنش و نمود ایجاد وضعیتی احساسی است و ما اغلب در مواقع غمگین شدن گریه می‌کنیم. برخی از افراد هم در خواب می‌بینند که گریه می کنند.

امام صادق (ع) خواب گریه کردن را این چنین تعبیر کرده است: «تعبیر اشک که از چشم بیاید بر سه وجه است: شادی و خرمی، غم و اندوه، نعمت.»

ابن سیرین می‌گوید: دیدن گریستن در خواب، دلیل شادی است از حق تعالی. اگر (فردی در خواب) دید بر گناهی می‌گریست یا در مجلس علم و قرآن خواندن و آنچه بدین مانَد، دلیل این است که حق تعالی از فضل خود بر وی رحمت کند و گناهان او را بیامرزد. اگر دید که می‌گریست و اشک از چشم او نمی‌آمد، دلیل زیان است. اگر دید بگریست و خون به جای اشک می‌آید، دلیل این است که از کار گذشته خود حسرت و ندامت در دل دارد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب عزاداری از منظر دانیال نبی (ع)

منوچهر مطیعی نیز تعبیر خواب گریه را شادی و خرمی می‌داند.

از نظر منوچهر مطیعی گریه کردن برای دیگران دلیل رسیدن خبر خوب است. دیدن خواب گریه کردن به صورت فیزیکی و به طوری که اطرافیان متوجه شوند، یک تحریک شدید عصبی است و تعبیر ندارد.

انتهای پیام

گریه در خواب چه تعبیری دارد

  • مطلب جدید
  • 5 ژوئن 2022
دکمه بازگشت به بالا