سوالات فصل ۱۵علوم هفتم

سوالات فصل ۱۵علوم هفتم

سوالات فصل ۱۵علوم هفتم

سوالات فصل ۱۵علوم هفتم

سوالات فصل پانزدهم علوم هفتم با جواب سوالات متن علوم هفتم درس ۱۵ نام درس : تبادل با محیط | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم سوالات متن علوم هفتم درس ۱۵


لینک دانلود

سوالات فصل پانزدهم علوم هفتم با جواب

سوالات فصل پانزدهم علوم هفتم با جواب

سوالات متن علوم هفتم درس ۱۵

نام درس : تبادل با محیط | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات متن علوم هفتم درس ۱۵

سوالات متن علوم هفتم فصل ۱۵   در بخش زیر سوالات متن درس ۱۵ علوم هفتم با جواب را قرار داده ایم. شما میتوانید سوالات فصل پانزدهم علوم هفتم را در بخش زیر دانلود نمایید. هم چنین برای مشاهده جواب فصل ۱۵ علوم هفتم کلیک کنید.

فصل پانزدهم :: تبادل با محیط

فایل دانلودی به صورت تایپ شده روی متن کتاب در آخر مطلب !

۱_ وظیفه ی دستگاه تنفس چیست؟ جواب:  دستگاه تنفس، اکسیژن را برای یاخته‌ها تأمین، و کربن دی‌اکسید را دفع می‌کند. همچنین مواد دفعی دیگری وجود دارند که دستگاه دفع، آنها را به خارج از بدن می‌فرستد.

۲_ مسیر حرکت هوا را به ترتیب بنویسید. جواب:  هوا ابتدا از طریق بینی یا دهان وارد دستگاه تنفس می‌شود و پس از عبور از حلق وارد حنجره و سپس وارد نای می‌شود. نای دو شاخه دارد که به آنها نایژه می‌گویند. نایژه‌ها هوا را به نایژک‌ها که به تعداد زیاد در شُش‌ها پراکنده‌اند، می‌رسانند. در انتهای نایژک‌ها کیسه‌های هوایی قرار دارند.

۳_ وظیفه ی مویرگ های خونی اطراف کیسه هوایی چیست؟ جواب:  بین این مویرگ ها و کسیه های هوایی تبادل گازهای تنفسی انجام می شود.

۴_ گاز های تنفسی در کیسه ی هوایی چگونه جا به جا می شوند؟ جواب:  اکسیژن از کسیه های هوایی وارد خون و کربن دی اکسید از خون وارد کیسه های هوایی می شود.

۵_ جایگاه و وظایف شش ها را بنویسید. جواب:  شش ها درون قفسه سینه جای دارند. قفسه سینه ضمن محافظت از شش ها در باز و جمع شدن آنها نیز نقش دارد.

۶_ جایگاه و وظیفه ی پرده ی دیافراگم را بنویسید. جواب:  در پایین ققسه سینه، پرده دیافراگم قرار دارد که با تغییر شکل خود باعث درم و بازدم می شود.

۷_ دم و بازدم را تعریف کنید. جواب:  ورود هوا از محیط بیرون به درون شش ها را دم و خروج آن از شش ها را بازدم گویند.

۸_ پرده ی جنب چیست؟ جواب:  پرده جنب؛ پرده ای دو لایه است که شش ها را به دیواره داخلی قفسه سینه وصل می کند.

۹_ حنجره در کجا بدن واقع شده است؟ جواب:  حنجره بعد از حلق و در ابتدای نای قرار دارد.

۱۰_ تار های صوتی چیست و چه کاربردی دارد؟ جواب:  درون حنجره دو پرده ماهیچه ای وجود دارد که به آن تارهای صوتی می گویند. عبور هوا از میان این قسمت باعث ارتعاش و تولید صدا می شود.

۱۱_ هنگام صحبت کردن، دم انجام می دهیم یا بازدم؟ جواب:  بازدم

۱۲_ پس از تبادل گاز ها در کیسه ی هوایی چه فرایندی در خون اتفاق می افتد؟ جواب:  پس از مبادله اکسیژن و کربن دی‌اکسید در کیسه‌های هوایی، کربن دی‌اکسید از طریق شش خارج و اکسیژن وارد خون می‌شود. خون با کمک گویچه‌های قرمز و خوناب (پلاسما) گازهای تنفسی را انتقال می‌دهد. اکسیژن به اطراف یاخته‌ها می‌رسد و وارد آنها می‌شود تا در فرایند آزاد کردن انرژی موادی مثل قندها و چربی‌ها شرکت کند. در این فرایند همچنین گاز کربن دی‌اکسید آزاد می‌شود. کربن دی‌اکسید تولید شده در یاخته‌ها وارد خون می‌شود تا از طریق بازدم از بدن خارج شود.

۱۳_ چه موادی از کلیه ها دفع می شود؟ جواب:  موادی مثل قندها و چربی‌ها شرکت کند. در این فرایند همچنین گاز کربن دی‌اکسید آزاد می‌شود. کربن دی‌اکسید تولید شده در یاخته‌ها وارد خون می‌شود تا از طریق بازدم از بدن خارج شود.

۱۴_ کلیه ها به چه شکلی و کجا قرار دارند؟ جواب:  کلیه ها به صورت دو اندام لوبیایی شکل در طرفین ستون مهره ها و در بالای ناحیه کمر قرار دارند.

۱۵_ کدام سرخرگ ها و سیاهرگ هایی به کلیه ها وارد و خارج می شود؟ جواب:  به هر کلیه یک سرخرگ وارد می‌شود. این سرخرگ انشعابی از بزرگ سرخرگ، آئورت است که خون را برای تصفیه شدن به این اندام می‌آورد. خون تصفیه شده، توسط یک سیاهرگ از کلیه خارج می‌شود و به بزرگ سیاهرگ زیرین می‌ریزد.

۱۶_ نفرون چیست؟ جواب:  در ساختار میکروسکوپی کلیه میلیون‌ها لوله پیچ در پیچ وجود دارد که به آنها لولۀ ادراری یا گُردیزه (نفرون) گویند.

۱۷_ کار اصلی کلیه چیست و چه بخشی آن را انجام می دهد؟ جواب:  کار اصلی کلیه‌ها را این لوله‌ها انجام می‌دهند؛ یعنی خون را تصفیه و مواد دفعی آن را جدا می‌کنند.

۱۸_ نحوه ی دفع مواد زاید در کلیه ها را بنویسید. جواب:  گُردیزه‌ها، مواد زائد مثل اوره و نمک‌های اضافی خون را به همراه مقداری آب از مویرگ‌ها می‌گیرند و ادرار را می‌سازند. ادرار تشکیل شده در گُردیزه‌ها به لگنچه می‌ریزد و از آنجا از طریق میزنای به مثانه وارد و در آنجا ذخیره می‌شود. وقتی حجم ادرار در مثانه از حدی بیشتر می‌شود، احساس دفع ادرار ایجاد می‌شود.

۱۹_ محیط داخلی را تعریف کنید. جواب:  یاخته های بدن در میان مایعی بین یاخته ای قرار دارند که به مجموع آن، محیط داخلی می گویند.

۲۰_ کلیه چگونه باعث پایدار ماندن محیط داخلی بدن می شوند؟ جواب:  کلیه‌ها با دفع مواد زائد، آب و نمک‌های اضافی در این تنظیم نقش اساسی دارند. یکی از مهم‌ترین کارهای کلیه، تنظیم میزان آب بدن است. کلیه‌ها با کم و زیاد کردن دفع آب به صورت ادرار این تنظیم را انجام می‌دهند.

۲۱_ چه راهکاری در جلوگیری از ایجاد سنگ کلیه و مثانه وجود دارد؟ جواب:  استفاده از آب های آشامیدنی دارای مواد معدنی مناسب و استاندارد در جلوگیری از این بیماری ها موثر است.

۲۲_ هوا برای ورود به شش ها از چه مسیری عبور می کند؟ جواب:  ۱) بینی ۲) حلق ۳) حنجره ۴) نای ۵) نایژه ۶)نایژک ۷) کیسه های هوایی

۲۳_ نایژه چیست؟ جواب:  نای دو شاخه دارد که به آنها نایژه می گویند.

۲۴_ نایژک چیست؟ جواب:  قسمتی از دستگاه تنفسی بوده که بین نایژه و کیسه هوایی قرار گرفته است.

۲۵_ کیسه های هوایی در کجا قرار دارد؟ جواب:  در انتهای نایژک ها قرار دارند.

۲۶_ فضای داخل بینی چه تاثیری روی هوای وارد شده به بدن می‌گذارد؟ جواب:  فضای داخل بینی هوا را گرم و مرطوب و تصفیه می‌کند.

۲۷_ ویژگی های کیسه‌های هوایی شش ها را بنویسید؟ جواب:  ۱) دیواره ی نازکی دارند ۲) فقط یک لایه سلول های پهن با قطر اندک دارند ۳) اطراف کیسه های هوایی را ، مویرگ‌های خون فراوانی فرا گرفته‌اند

۲۸_ شش ها در کجا قرار دارند؟ جواب:  درون قفسه سینه جای دارند

۲۹_ وظایف قفسه سینه چیست؟ جواب:  ۱) محافظت از شش ها ۲)کمک به باز و بسته شدن شش ها

۳۰_ قسمت های مختلف دستگاه تنفس را نام ببرید؟ جواب:  – مجاری تنفسی (بینی ، حلق ، حنجره ، نای ، نایژه ، نایژک کیسه های هوایی) – شش – قفسه سینه – پرده جنب و پرده دیافراگم

۳۱_ محل پرده دیافراگم کجاست؟ جواب:  در پایین قفسه سینه قرار دارد.

۳۲_ پرده جنب چیست؟ جواب:  پرده ای دو لایه است که شش ها را به دیواره داخلی قفسه سینه وصل می کند.

۳۳_ مایع جنب چیست؟ جواب:  مایعی که بین دو لایه ی پرده جنب را پر کرده است را مایع جنب می نامند.

۳۴_ میزان اکسیژن موجود در هوای سالم و آلوده را مقایسه کنید؟ جواب:  در هوای سالم ۲۱ درصد اکسیژن وجود دارد ولی در هوای آلوده درصد اکسیژن هوا کاهش یافته است.

۳۵_ چند بیماری شایع افراد سیگاری را بنویسید؟ جواب:  سرطان ریه ، سرطان حنجره و …

۳۶_ در صحبت کردن هوای دم نقش دارد یا هوای بازدم؟ جواب:  هوای بازدم ؛ زیرا پرده صوتی در جهت خروج هوا باز شده و مرتعش می‌شوند

۳۷_ وظیفه ی دستگاه تنفس چیست؟ جواب:  تامین اکسیژن لازم برای کار سلول ها و دفع گاز کربن دی اکسید حاصل از آنها وظیفه دستگاه تنفس است. کربن دی اکسید محصول همیشگی تنفس است.

۳۸_ اکسیژن چه کمکی به سلول می‌کند؟ جواب:  در فرآیند آزاد کردن انرژی مواد مثل قندها شرکت می کند.

۳۹_ وظیفه دستگاه دفع ادرار را بنویسید؟ جواب:  ۱) مواد دفعی مثل اوره را از بدن دفع می‌کند ۲)نمک‌های اضافی بدن را هم به همراه آب مازاد از بدن درفع می کند

۴۰_ دستگاه دفع ادرار شامل چه اجزایی است؟ جواب:  شامل کلیه – میزنای – مثانه – مجرای دفع ادرار

۴۱_ کدام کلیه بالاتر قرار دارد؟ جواب:  چپ (دلیل این مطلب وجود کبد است کبد در داخل شکم سمت راست و در بخش فوقانی آن و ریز دنده هاست و پشت آن کلیه راست قرار گرفته است می توان گفت که در محفظه شکمی کبد به کلیه راست فشار می آورد و آن را به سمت پایین متمایل می کند)

۴۲_ کلیه ها کجای بدن قرار دارد؟ جواب:  در طرفین ستون مهره ها و در بالای ناحیه کمر

۴۳_ تفاوت خون سیاهرگی و سرخرگی در کلیه چیست؟ جواب:  خون سرخرگی شامل مواد دفعی است ولی خون سیاهرگی مواد دفعی ندارد

۴۴_ وظیفه سرخرگ کلیه را بنویسید؟ جواب:  خون را برای تصفیه شدن به کلیه می برد

۴۵_ ویژگی سیاهرگ کلیه را بنویسید؟ جواب:  به بزرگ سیاهرگ زیرین می ریزد.

۴۶_ کار اصلی کلیه ها را چه عنصری انجام می دهد؟ جواب:  نفرون ها یا لوله های ادراری

۴۷_ کار نفرون چیست؟ جواب:  خون را تصفیه می کنند و مواد دفعی آن را جدا می کنند

۴۸_ ترکیبات ادرار را بنویسید؟ جواب:  شامل مواد دفعی مثل اوره و نمک ‌های اضافی خون به همراه مقداری آب است.

۴۹_ وظایف کلیه چیست؟ جواب:  ۱) تنظیم آب بدن ۲) دفع اوره و مواد معدنی اضافی بدن ۳)تنظیم ترکیب خون

۵۰_ آب بدن چگونه تنظیم می شود؟ جواب:  توسط کلیه ها تنظیم می شوند

۵۱_ چرا نباید ادرار را به مدت زیاد در مثانه نگه داریم؟ جواب:  چون ممکن است باعث سنگ مثانه شود

۵۲_ اندام های دفعی بدن را نام ببرید؟ جواب:  ۱) کلیه ۲) شش ۳) پوست

۵۳_ دستگاه تنفس تبادل گازها را برعهده دارد واکنش های درون سلول مواد زاید دیگری هم تولید می‌کند که باید به وسیله دستگاه دفع ادرار از بدن خارج شود.

۵۴_ تبادل هوایی در شش ها بین مویرگ ها و کیسه های هوایی انجام می شود.

۵۵_ ورود هوا از محیط بیرون به درون شش ها را دم و خروج آن از شش ها را بازدم گویند.

۵۶_ ادرار از کلیه توسط میزنای از لگنچه به مثانه وارد می شود.

۵۷_ سلول های بدن در میان مایع بین سلولی قرار دارند که به مجموعه آن محیط داخلی می گویند.

۵۸_ اگر نوع و مقدار مواد موجود در محیط داخلی ثابت باشد سلول کار خود را به خوبی انجام می‌دهد.

مطالب مرتبط

دیدگاه های تایید شده : ۳۹ | در انتظار بررسی: ۹

کار های که غذا ها در بدن ما انجام می دهند به انها بستگی دارد

عالیییییییییییییییییییییی

خیلی خوب بود

سوالاتتون عالیه واقعا ممنون از شما🎉💞

عالی بود عالی آقای بهفر کلاس خصوصی هم میگذارد

فوقالعاده😍

با سلام سوال ص ۱۲۸ کامل نیست شما فقط بخش های مهم دستگاه دفع ادرار رو نوشتید جسارتا بنده رو ببخشید قصد توهین ندارم ،⁦╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭⁩ ولی اگه میشه کاملش کنید و بخش های غیر ضروریش هم بنویسید من امسال بعضیذازذسوالاتتون که مد پسندم بود مطالعه میکردم و نمره خوب می آوردم اما من در درس ها مشکل ندارم ولی چون سواللتون خوبه بعضی مواقع استفاده میکنم ببینید بخش های دستگاه دفع ادرار شامل دو کلیه به صورت دو اندام لوبیایی شکل ،،، در طرفین ستون مهره هستند ،،، و در بالای ناحیه کمر ،،، میزنای ، میزراه بزرگ سیاهرگ أئورت کلیوی بزرگ سیاهرگ زیرین و سیاهرگ کلیوی ممنون میشم

همه فهمیدیم خیلیییی درس خونی 🤗😑

به اینکه چقدر درس میخونی مربوط نیس بنده خدا 😶 باید سوال واضح و کامل باشه که بتونیم خوب بفهمیم و به مشکل بر نخوریم🙂

بشین درستو بخون بچه به جایی که به مردم گیر بدی

خیلی عالی بود ممنون از شما و سایت خوبتون ^~^

عالی بود و نکته ها ذره به ذره زکر شده بود ممنون .

درسته ذکر شد بله. بله.

خوبه بد نبود ولی علوم خیلی سوال داره و سوال های شما به درد میخوره مخصوصن الان که امتحانات نوبت دوم شروع شده و همه در گیر هستن

تو اگه درس رو واقعا بلد باشی دیگه لازم نیست حتی یدونه سوال هم حفظ کنی

اوکی حاجی فهمیدیم تو درست خیلی عالیه🗿😐 فازت چیه خدایی به رخ همه میکشی؟! :

سلام درسته که من در هیچ یک از این درس ها مشکل ندارم و احتیاجی هم به این برنامه ندارم ولی عالی هست سوالاتشو دیدم خیلی خوب بود ممنون از برنامه همیار

دایی خدایی این حجم از اعتماد به نفس و خودپسندی از کی بهت به ارث رسیده فداتشم 😑

کاکتوس اگه این اعتماد به نفس رو داشت سالی۳ بار هلو میدادحجی😂🤷‍♂️

برنامتون عالیه فقط سوالاتون کمه زیادترش کنید🙏🏻🙏🏻 ممنون

خیلی خوب بود و خیلی کمکم کرد ممنون از سازندش

همه فهمیدیم خیلی درس خونی 🤗

آقا خدایی با درس خون ها و آدمای خود پسند مشکل داری ها😂🔥

من نمیخام بگم که خیلی درس خونم یا چرت بگمو قصد بزرگنمایی و یا بی احترامی به زحمات شمارو ندارم و خیلی از سوالات ون به دردم خورد و بهم فهموند که قشنگ همه قسمت هارو با دقت بخونم ولی یه مشکلی داشت از بین سوالا جواب بعضی هاش نه اینکه اشتباه باشه ها نه مربوط به یه قسمتی دیگه بود و خوب حالا هرچی برسی کنید ممنون میشیم و اینکه ممنون از زحمات شما مفهومی و کامل بود👤

عالی ممنون از سازنده این سایت

خوبه

سوالا‌تتون‌واقعاً‌عالیه

برنامه خیلی خوبیه من یکی که تونستم استفاده کنم ممنون از اپلیکیشن همیار

واقعا خیلی خوب بود ممنونم بابت سوالات من حتا اپلیکیشن شما رو به دوستام معرفی کردم اونا هم از این برنامه خوششون اومد بازم خیلی ممنونم بابت سوالات

سوالاتتون خوبه ولی اگه میشه تعداد سوال های تکراری رو کم کنید و سوال های مهم امتحانی رو بزارید برای کسانی که وقت زیاد برای امتحان را ندارند مثل خود من،من فردا دوتا امتحان دارم و نمیدونم کدومو باید بخونم

عالییی خیلی خوب بود خدایی😍☺️فقط ی جاهایی سوالا کامل نبودن🙂🙏🙏

عالییی بود خدایی💙🙂☺️😍✌🏻

واقعاً این برنامه عالیه خیلی هم خوبه

خیلی سوال داره انقد طولانی نیس تو کتاب🫤

برنامه خوبیه حتما نصب کنید من برای امتحان ها هم از روی این برنامه میخونم

سلام سایتتون خیلی خوبه دستتون درد نکنه😊

عالی ممنون از سازنده ی این برنامه

خیلی خوبه اما سوالات کمه و از بعضی قسمت های کتاب سوال نیست اگر سوالات بیشتر بشه بهتره

عالی بود من امسال با کمک این خیلی نمره گرفتم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

سوالات متن فصل پانزدهم علوم هفتم با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس ۱۵ پانزده تبادل با محیط کتاب علوم پایه هفتم با جواب

سوالات متن فصل ۱۵ پانزدهم علوم هفتم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن فصل و درس ۱۵ پانزدهم تبادل با محیط کتاب علوم تجربی پایه هفتم متوسطه اول را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ۱۵ علوم هفتم

نمونه سوال های متن فصل ۱۵ پانزدهم علوم پایه هفتم با جواب

نمونه سوالات متن فصل پانزدهم علوم هفتم :

۱) وظیفه ی دستگاه تنفس چیست؟پاسخ: دستگاه تنفس، اکسیژن را برای یاخته‌ها تأمین، و کربن دی‌اکسید را دفع می‌کند. همچنین مواد دفعی دیگری وجود دارند که دستگاه دفع، آنها را به خارج از بدن می‌فرستد.

۲) مسیر حرکت هوا را به ترتیب بنویسید.پاسخ: هوا ابتدا از طریق بینی یا دهان وارد دستگاه تنفس می‌شود و پس از عبور از حلق وارد حنجره و سپس وارد نای می‌شود. نای دو شاخه دارد که به آنها نایژه می‌گویند. نایژه‌ها هوا را به نایژک‌ها که به تعداد زیاد در شُش‌ها پراکنده‌اند، می‌رسانند. در انتهای نایژک‌ها کیسه‌های هوایی قرار دارند.

۳) وظیفه ی مویرگ های خونی اطراف کیسه هوایی چیست؟پاسخ: بین این مویرگ ها و کسیه های هوایی تبادل گازهای تنفسی انجام می شود.

۴) گاز های تنفسی در کیسه ی هوایی چگونه جا به جا می شوند؟پاسخ: اکسیژن از کسیه های هوایی وارد خون و کربن دی اکسید از خون وارد کیسه های هوایی می شود.

۵) جایگاه و وظایف شش ها را بنویسید.پاسخ: شش ها درون قفسه سینه جای دارند. قفسه سینه ضمن محافظت از شش ها در باز و جمع شدن آنها نیز نقش دارد.

۶) جایگاه و وظیفه ی پرده ی دیافراگم را بنویسید.پاسخ: در پایین ققسه سینه، پرده دیافراگم قرار دارد که با تغییر شکل خود باعث درم و بازدم می شود.

۷) دم و بازدم را تعریف کنید.پاسخ: ورود هوا از محیط بیرون به درون شش ها را دم و خروج آن از شش ها را بازدم گویند.

۸) پرده ی جنب چیست؟پاسخ: پرده جنب؛ پرده ای دو لایه است که شش ها را به دیواره داخلی قفسه سینه وصل می کند.

۹) حنجره در کجا بدن واقع شده است؟پاسخ: حنجره بعد از حلق و در ابتدای نای قرار دارد.

۱۰) تار های صوتی چیست و چه کاربردی دارد؟پاسخ: درون حنجره دو پرده ماهیچه ای وجود دارد که به آن تارهای صوتی می گویند. عبور هوا از میان این قسمت باعث ارتعاش و تولید صدا می شود.

۱۱) هنگام صحبت کردن، دم انجام می دهیم یا بازدم؟پاسخ: بازدم

۱۲) پس از تبادل گاز ها در کیسه ی هوایی چه فرایندی در خون اتفاق می افتد؟پاسخ: پس از مبادلهٔ اکسیژن و کربن دی‌اکسید در کیسه‌های هوایی، کربن دی‌اکسید از طریق شش خارج و اکسیژن وارد خون می‌شود. خون با کمک گویچه‌های قرمز و خوناب (پلاسما) گازهای تنفسی را انتقال می‌دهد. اکسیژن به اطراف یاخته‌ها می‌رسد و وارد آنها می‌شود تا در فرایند آزاد کردن انرژی موادی مثل قندها و چربی‌ها شرکت کند. در این فرایند همچنین گاز کربن دی‌اکسید آزاد می‌شود. کربن دی‌اکسید تولید شده در یاخته‌ها وارد خون می‌شود تا از طریق بازدم از بدن خارج شود.

۱۳) چه موادی از کلیه ها دفع می شود؟پاسخ: موادی مثل قندها و چربی‌ها شرکت کند. در این فرایند همچنین گاز کربن دی‌اکسید آزاد می‌شود. کربن دی‌اکسید تولید شده در یاخته‌ها وارد خون می‌شود تا از طریق بازدم از بدن خارج شود.

۱۴) کلیه ها به چه شکلی و کجا قرار دارند؟پاسخ: کلیه ها به صورت دو اندام لوبیایی شکل در طرفین ستون مهره ها و در بالای ناحیه کمر قرار دارند.

۱۵) کدام سرخرگ ها و سیاهرگ هایی به کلیه ها وارد و خارج می شود؟پاسخ: به هر کلیه یک سرخرگ وارد می‌شود. این سرخرگ انشعابی از بزرگ سرخرگ، آئورت است که خون را برای تصفیه شدن به این اندام می‌آورد. خون تصفیه شده، توسط یک سیاهرگ از کلیه خارج می‌شود و به بزرگ سیاهرگ زیرین می‌ریزد.

۱۶) نفرون چیست؟پاسخ: در ساختار میکروسکوپی کلیه میلیون‌ها لولهٔ پیچ در پیچ وجود دارد که به آنها لولۀ ادراری یا گُردیزه (نفرون) گویند.

۱۷) کار اصلی کلیه چیست و چه بخشی آن را انجام می دهد؟پاسخ: کار اصلی کلیه‌ها را این لوله‌ها انجام می‌دهند؛ یعنی خون را تصفیه و مواد دفعی آن را جدا می‌کنند.

۱۸) نحوه ی دفع مواد زاید در کلیه ها را بنویسید.پاسخ: گُردیزه‌ها، مواد زائد مثل اوره و نمک‌های اضافی خون را به همراه مقداری آب از مویرگ‌ها می‌گیرند و ادرار را می‌سازند. ادرار تشکیل شده در گُردیزه‌ها به لگنچه می‌ریزد و از آنجا از طریق میزنای به مثانه وارد و در آنجا ذخیره می‌شود. وقتی حجم ادرار در مثانه از حدی بیشتر می‌شود، احساس دفع ادرار ایجاد می‌شود.

۱۹) محیط داخلی را تعریف کنید.پاسخ: یاخته های بدن در میان مایعی بین یاخته ای قرار دارند که به مجموع آن، محیط داخلی می گویند.

۲۰) کلیه چگونه باعث پایدار ماندن محیط داخلی بدن می شوند؟پاسخ: کلیه‌ها با دفع مواد زائد، آب و نمک‌های اضافی در این تنظیم نقش اساسی دارند. یکی از مهم‌ترین کارهای کلیه، تنظیم میزان آب بدن است. کلیه‌ها با کم و زیاد کردن دفع آب به صورت ادرار این تنظیم را انجام می‌دهند.

۲۱) چه راهکاری در جلوگیری از ایجاد سنگ کلیه و مثانه وجود دارد؟پاسخ: استفاده از آب های آشامیدنی دارای مواد معدنی مناسب و استاندارد در جلوگیری از این بیماری ها موثر است.

۲۲) هوا برای ورود به شش ها از چه مسیری عبور می کند؟پاسخ: ۱) بینی  ۲) حلق  ۳) حنجره  ۴) نای ۵) نایژه ۶) نایژک ۷) کیسه های هوایی

۲۳) نایژه چیست؟پاسخ: نای دو شاخه دارد که به آنها نایژه می گویند.

۲۴) نایژک چیست؟پاسخ: قسمتی از دستگاه تنفسی بوده که بین نایژه و کیسه هوایی قرار گرفته است.

۲۵) کیسه های هوایی در کجا قرار دارد؟پاسخ: در انتهای نایژک ها قرار دارند.

۲۶) فضای داخل بینی چه تاثیری روی هوای وارد شده به بدن می‌گذارد؟پاسخ: فضای داخل بینی هوا را گرم و مرطوب و تصفیه می‌کند.

۲۷) ویژگی های کیسه‌های هوایی شش ها را بنویسید؟پاسخ: ۱) دیواره ی نازکی دارند ۲) فقط یک لایه سلول های پهن با قطر اندک دارند  ۳) اطراف کیسه های هوایی را ، مویرگ‌های خون فراوانی فرا گرفته‌اند

۲۸) شش ها در کجا قرار دارند؟پاسخ: درون قفسه سینه جای دارند

۲۹) وظایف قفسه سینه چیست؟پاسخ: ۱) محافظت از شش ها  ۲) کمک به باز و بسته شدن شش ها

۳۰) قسمت های مختلف دستگاه تنفس را نام ببرید؟پاسخ: – مجاری تنفسی (بینی ، حلق ، حنجره ، نای ، نایژه ، نایژک کیسه های هوایی) – شش – قفسه سینه – پرده جنب و پرده دیافراگم

۳۱) محل پرده دیافراگم کجاست؟پاسخ: در پایین قفسه سینه قرار دارد.

ادامه سوالات متن فصل پانزدهم علوم هفتم :

۳۲) پرده جنب چیست؟پاسخ: پرده ای دو لایه است که شش ها را به دیواره داخلی قفسه سینه وصل می کند.

۳۳) مایع جنب چیست؟پاسخ: مایعی که بین دو لایه ی پرده جنب را پر کرده است را مایع جنب می نامند.

۳۴) میزان اکسیژن موجود در هوای سالم و آلوده را مقایسه کنید؟پاسخ: در هوای سالم ۲۱ درصد اکسیژن وجود دارد ولی در هوای آلوده درصد اکسیژن هوا کاهش یافته است.

۳۵) چند بیماری شایع افراد سیگاری را بنویسید؟پاسخ: سرطان ریه ، سرطان حنجره و …

۳۶) در صحبت کردن هوای دم نقش دارد یا هوای بازدم؟پاسخ: هوای بازدم ؛ زیرا پرده صوتی در جهت خروج هوا باز شده و مرتعش می‌شوند

۳۷) وظیفه ی دستگاه تنفس چیست؟پاسخ: تامین اکسیژن لازم برای کار سلول ها و دفع گاز کربن دی اکسید حاصل از آنها وظیفه دستگاه تنفس است. کربن دی اکسید محصول همیشگی تنفس است.

۳۸) اکسیژن چه کمکی به سلول می‌کند؟پاسخ: در فرآیند آزاد کردن انرژی مواد مثل قندها شرکت می کند.

۳۹) وظیفه دستگاه دفع ادرار را بنویسید؟پاسخ: ۱) مواد دفعی مثل اوره را از بدن دفع می‌کند ۲) نمک‌های اضافی بدن را هم به همراه آب مازاد از بدن درفع می کند

۴۰) دستگاه دفع ادرار شامل چه اجزایی است؟پاسخ: شامل کلیه – میزنای – مثانه – مجرای دفع ادرار

۴۱) کدام کلیه بالاتر قرار دارد؟پاسخ: چپ (دلیل این مطلب وجود کبد است کبد در داخل شکم سمت راست و در بخش فوقانی آن و ریز دنده هاست و پشت آن کلیه راست قرار گرفته است می توان گفت که در محفظه شکمی کبد به کلیه راست فشار می آورد و آن را به سمت پایین متمایل می کند)

۴۲) کلیه ها کجای بدن قرار دارد؟پاسخ: در طرفین ستون مهره ها و در بالای ناحیه کمر

۴۳) تفاوت خون سیاهرگی و سرخرگی در کلیه چیست؟پاسخ: خون سرخرگی شامل مواد دفعی است ولی خون سیاهرگی مواد دفعی ندارد

۴۴) وظیفه سرخرگ کلیه را بنویسید؟پاسخ: خون را برای تصفیه شدن به کلیه می برد

۴۵) ویژگی سیاهرگ کلیه را بنویسید؟پاسخ: به بزرگ سیاهرگ زیرین می ریزد.

۴۶) کار اصلی کلیه ها را چه عنصری انجام می دهد؟پاسخ: نفرون ها یا لوله های ادراری

۴۷) کار نفرون چیست؟پاسخ: خون را تصفیه می کنند و مواد دفعی آن را جدا می کنند

۴۸) ترکیبات ادرار را بنویسید؟پاسخ: شامل مواد دفعی مثل اوره و نمک ‌های اضافی خون به همراه مقداری آب است.

۴۹) وظایف کلیه چیست؟پاسخ: ۱) تنظیم آب بدن ۲) دفع اوره و مواد معدنی اضافی بدن  ۳) تنظیم ترکیب خون

۵۰) آب بدن چگونه تنظیم می شود؟پاسخ: توسط کلیه ها تنظیم می شوند

۵۱) چرا نباید ادرار را به مدت زیاد در مثانه نگه داریم؟پاسخ: چون ممکن است باعث سنگ مثانه شود

۵۲) اندام های دفعی بدن را نام ببرید؟پاسخ: ۱) کلیه ۲) شش ۳) پوست

۵۳) دستگاه تنفس تبادل گازها را برعهده دارد واکنش های درون سلول مواد زاید دیگری هم تولید می‌کند که باید به وسیله دستگاه دفع ادرار از بدن خارج شود.

۵۴) تبادل هوایی در شش ها بین مویرگ ها و کیسه های هوایی انجام می شود.

۵۵) ورود هوا از محیط بیرون به درون شش ها را دم و خروج آن از شش ها را بازدم گویند.

۵۶) ادرار از کلیه توسط میزنای از لگنچه به مثانه وارد می شود.

۵۷) سلول های بدن در میان مایع بین سلولی قرار دارند که به مجموعه آن محیط داخلی می گویند.

۵۸) اگر نوع و مقدار مواد موجود در محیط داخلی ثابت باشد سلول کار خود را به خوبی انجام می‌دهد.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل چهاردهم علوم هفتم

سوالات متن درس و فصل ۱۵ پانزدهم کتاب علوم هفتم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🤩

سوالات فصل ۱۵علوم هفتم

  • مطلب جدید
  • 5 ژوئن 2022
دکمه بازگشت به بالا