سلبریتی های دوزاری

سلبریتی های دوزاری

سلبریتی های دوزاری

سلبریتی های دوزاری

رائفی پور در توئیتی خطاب به رامبد جوان نوشت: پدرم در ارتش هشت سال برای دفاع از دین و ناموس و وطن جنگید و به ما آموخت برای این ارزش ها باید جان داد گفت پسرم مبادا برای از «ایران» گفتن، از بین المال صدها میلیون بگیری اما فرزندت را در کانادا به دنیا بیاوری.


پاسخ تند رائفی پور به رامبد جوان با هشتگ سلبریتی های دوزاری

به گزارش اقتصادنیوز، علی اکبر رائفی پور که پس از توهین به سینماگرایان ایران با واکنش تند رامبد جوان رو به رو شده بود، در توئیتی خطاب به او نوشت: آقای رامبد جوان، پدرم در ارتش هشت سال برای دفاع از دین و ناموس و وطن جنگید و به ما آموخت برای این ارزش ها باید جان داد گفت پسرم مبادا برای از «ایران» گفتن، از بین المال صدها میلیون بگیری اما فرزندت را در کانادا به دنیا بیاوری! گفت پسرم کافر باش اما منافق نباش

او این توئیت را با هشتگ سلبریتی های دوزاری منتشر کرد.

پاسخ تند رائفی پور به رامبد جوان با هشتگ سلبریتی های دوزاری

رائفی پور در توئیتی خطاب به رامبد جوان نوشت: پدرم در ارتش هشت سال برای دفاع از دین و ناموس و وطن جنگید و به ما آموخت برای این ارزش ها باید جان داد گفت پسرم مبادا برای از «ایران» گفتن، از بین المال صدها میلیون بگیری اما فرزندت را در کانادا به دنیا بیاوری.

علی اکبر رائفی پور که پس از توهین به سینماگرایان ایران با واکنش تند رامبد جوان رو به رو شده بود، در توئیتی خطاب به او نوشت: آقای رامبد جوان، پدرم در ارتش هشت سال برای دفاع از دین و ناموس و وطن جنگید و به ما آموخت برای این ارزش ها باید جان داد گفت پسرم مبادا برای از «ایران» گفتن، از بین المال صدها میلیون بگیری اما فرزندت را در کانادا به دنیا بیاوری! گفت پسرم کافر باش اما منافق نباش

او این توئیت را با هشتگ سلبریتی های دوزاری منتشر کرد.

سلبریتی های دوزاری

  • مطلب جدید
  • 6 ژوئن 2022
دکمه بازگشت به بالا