مهلت وام ودیعه مسکن

مهلت وام ودیعه مسکن

مهلت وام ودیعه مسکن

مهلت وام ودیعه مسکن

در این مقاله حقوقی، در رابطه با مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن ۱۴۰۱، تمدید فرصت ثبت نام این وام و نکات مربوط به ثبت نام وام اجاره خانه، مطالبی آورده شده است.


مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن

.my ex p li e-heigh : 30px !impo a ; fo -size: 17px; @media o ly sc ee a d (max-wid h: 768px) .cha g ma gi – op:20px; display:block !impo a .cha g_desk op ma gi – op:20px; display: o e !impo a @media (max-wid h:1008px) . o esp display: o e !impo a .fo m-co ol wid h: au o !impo a ; bo de – adius: 0px .i e -co e box ma gi -bo om: 15px !impo a .ali k imags max-wid h: 100% !impo a ; wid h: au o !impo a ; heigh : au o !impo a .ali k h2 colo : gb(58, 109, 151); fo -size: 16px; ma gi -bo om: 20px .ali k h3 fo -size: 15px; colo : gb(58, 109, 151); ma gi -bo om: 20px .ali k h4 fo -size: 14.5px; colo : gb(58, 109, 151); ma gi -bo om: 20px .ali k h5 fo -size: 14px; colo : gb(58, 109, 151); ma gi -bo om: 20px .ali k h6 fo -size: 13.5px; colo : gb(58, 109, 151); ma gi -bo om: 20px .ali k p li e-heigh : 27px .ali k a fo -size: 15px .shoa backg ou d: gb(249, 249, 249) o e epea sc oll 0% 0%; ex -alig : ce e ; paddi g: 30px 10px; fo -weigh : bold; fo -size: 23px; ma gi -bo om: 20px; li e-heigh : 32px; colo : gb(58, 109, 151); ma gi – op: 20px .e d bo de : 1px solid gb(220, 222, 181); backg ou d-colo : gb(254, 255, 232); paddi g: 10px; ma gi : 10px 0px; li e-heigh : 1.5; .slo fo -size: 50px; fo -family: yeka ; ma gi -lef : 20px; .slo2 fo -size: 50px; fo -family: yeka ; posi io : ela ive; op: 33px; ma gi – igh : 20px; .my able d bo de : 1px solid .my able : h-child(eve ) backg ou d: colo : whi e .my able : h-child(eve ) d colo : whi e !impo a .my able : h-child(odd) backg ou d: .mb-5 ma gi -bo om: 3px !impo a h4 fo -size: 14px !impo a ; fo -weigh : bold; colo : gb(58, 109, 151);

مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن ۱۴۰۱،  از ۱۲ خرداد ماه آغاز می گردد. همچنین، توجه به برخی نکات هنگام ثبت نام وام اجاره خانه، از جمله این که تاریخ اجاره نامه متقاضیان می بایست تا پایان زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن باشد، ضروری است.

برای مشاوره مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن

برای مشاوره مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن

عناوین اصلی این مقاله

با توجه به شرایط اقتصادی و همچنین، تحریم ها، بسیاری از مشاغل با مشکلاتی رو به رو شده و بسیاری از مردم نیز در پی این عوامل، توان مالی خود را برای اجاره مسکن از دست داده اند و یا در بسیاری از موارد، ساکنین کلان شهر ها، مجبور به نقل مکان به شهر های حاشیه ای شدند. 

لذا، با هدف حمایت از این اقشار آسیب دیده، از سوی دولت، پیشنهاد شده است تا مبلغی، تحت عنوان وام ودیعه مسکن، در اختیار مستاجرین واجد شرایط گذاشته شود. مبلغ این وام در تهران، شهر های پر جمعیت و دیگر شهر ها متفاوت است و مبلغ اقساط ماهیانه آن نیز به تبع آن فرق می کند. از آنجا که مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن، محدود بوده و متقاضیان، لزوما باید در زمان مقرر برای ثبت نام این تسهیلات مسکن اقدام نمایند، لازم است تا این افراد، با نکات مربوط به مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن آشنا شوند.

از این رو، با توجه به اهمیت دریافت وام ودیعه مسکن برای متقاضیان این تسهیلات، در ادامه، در رابطه با مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن ۱۴۰۱، زمان تمدید فرصت ثبت نام این وام و همچنین، نکات مربوط به مدت زمان مهلت ثبت نام وام اجاره خانه​ ۱۴۰۱، مطالبی آورده شده است.

مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن ۱۴۰۱

در سال های اخیر، با توجه به شیوع بیماری کرونا، بسیاری از مردم، توانایی مالی برای اجاره مسکن را از دست داده و به همین دلیل، از سوی دولت، مبلغی به عنوان تسهیلات اجاره مسکن، برای افراد واجد شرایط، تخصیص یافت و مستاجرین، در صورتی که شرایط ثبت نام وام ودیعه مسکن را داشته باشند، می توانند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.

در سال های گذشته، تسهیلات مذکور، به دو طریق به اجاره نشین ها اعطا می شود و اولین روش، این است که مبلغ این تسهیلات را مستقیما به متقاضی وام می دهند و روش دوم، به این صورت می باشد که مبلغ این وام را به صاحب خانه درخواست کننده وام ودیعه مسکن می دهند و مستاجر می بایست اقساط آن را پرداخت نماید. اما در آخرین دوره اعطای تسهیلات، این وام، تنها به مستاجران پرداخت گردید.

مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن، از تاریخ ۱۲ خرداد ماه آغاز می گردد و متقاضیان این تسهیلات، باید برای ثبت نام جهت دریافت وام اجاره خانه، از طریق سامانه اقدام ملی مسکن، اقدام به ثبت درخواست خود نمایند.

ثبت نام وام ودیعه مسکن سال ۱۴۰۱ آغاز گردید. متقاضیان، برای ثبت نام باید به سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن مراجعه نمایند.

تمدید مهلت ثبت نام وام ودیعه مسکن ۱۴۰۱

مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن، در سال گذشته، طبق مصوبات هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا و با تصویب پیشنهاد وزارت مسکن و شهر سازی، جهت تمدید فرصت زمان ثبت نام وام اجاره خانه، تا پایان آذر ماه سال گذشته تمدید گردید. به این ترتیب، پیش بینی می شود زمان تمدید فرصت ثبت نام وام ودیعه مسکن ۱۴۰۱ نیز همانند سال قبل باشد.

لازم به ذکر است که مبلغ وام ودیعه مسکن، از محل صندوق خسارات کرونایی تامین می گردد و تمامی مراحل ثبت نام برای دریافت تسهیلات اجاره خانه، همانند ثبت نام مسکن حمایتی، به صورت آنلاین و غیر حضوری بوده و از طریق سامانه طرح اقدام ملی مسکن، صورت می گیرد.

همچنین، پس از ثبت درخواست دریافت وام ودیعه مسکن ۱۴۰۱، در سایت em.m ud.i ، شرایط متقاضیان بررسی شده و در صورت احراز این شرایط، نام آن ها برای دریافت وام ودیعه مسکن، در فهرست انتظار قرار می گیرد. میزان مبلغ این وام در تهران، شهر های بالا یک میلیون نفر جمعیت و دیگر شهرستان ها متفاوت است که این میزان، به ترتیب ۷۰۰ میلیون، ۴۰۰ میلیون و ۲۵۰ میلیون ریال، می باشد و میزان بهره این وام، ۱۳ درصد بوده و سررسید پرداخت آن، یک ساله می باشد. 

نکات مربوط به مهلت ثبت نام وام ودیعه مسکن ۱۴۰۱

اجاره نشینان، می توانند جهت دریافت وام ودیعه مسکن، به صورت غیر حضوری​، از طریق سایت  em.m ud.i  اقدام کنند؛ اما پیش از آن، لازم است نکات مربوط به زمان مهلت ثبت نام وام اجاره خانه را مورد توجه قرار بدهند. لذا، در ادامه، در رابطه با نکات مربوط به مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن، توضیحات لازم آورده شده است.

تمامی مراحل مربوط به ثبت نام وام ودیعه مسکن، همانند ثبت نام طرح جهش تولید مسکن، از طریق سامانه اقدام ملی مسکن، به آدرس em.m ud.i انجام می گیرد. 

لازم است املاک مستاجرین متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن، پیش تر در سامانه املاک و اسکان، ثبت شده باشد و اجاره نامه آن ها رسمی بوده و یا اینکه با ثبت نام در سامانه ایران املاک، مراحل دریافت کد رهگیری مسکن را طی کرده باشند. 

تاریخ اجاره نامه متقاضیان، تا پایان زمان مهلت ثبت نام وام ودیعه مسکن باشد.

سر رسید پرداخت قسط این وام، یک سال پس از دریافت آن می باشد که مدت زمان پرداخت آن، ۵ سال خواهد بود.

متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن، می بایست پس از این که به شعبه بانک برای دریافت وام معرفی شد، ظرف مدت زمان دو هفته، مدارک خود و ضامن هایش را تکمیل نماید، در غیر این صورت، درخواست او رد می شود.

افرادی که قصد شرکت در طرح های حمایتی دولت از بخش مسکن را دارند، می توانند از طریق سامانه جامع اقدام ملی مسکن، به نشانی اینترنتی  em.m ud.i ، اقدام نمایند. برای راهنمایی بیشتر، در رابطه با نحوه ورود به سامانه جامع اقدام ملی مسکن، به لینک زیر مراجعه نمایید.

مهلت انتخاب بانک وام ودیعه مسکن

سوال مهم دیگری که ممکن است در زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن، برای مستاجران مطرح گردد، این سوال است که مهلت انتخاب بانک وام ودیعه مسکن تا چه زمانی است؟ و اینکه اصولا، از چه روشی باید برای انتخاب بانک وام ودیعه مسکن اقدام نمود؟ آیا انتخاب بانک وام ودیعه مسکن در همان زمان ثبت نام انجام می شود یا هنگامی که شرایط متقاضی، در سامانه ثبت نام وام ودیعه مسکن احراز گردید و پس از معرفی وی به سیستم بانکی کشور، می بایست انتخاب شود؟

متقاضیان اجاره نشین، جهت ثبت املاک خود در سایت amlak.m ud.i ، می بایست ابتدا، با نحوه ثبت نام مستاجران در سامانه املاک، آشنا شوند.

در پاسخ به این سوالات، باید گفت بر اساس اطلاعیه ای که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهر سازی، اعلام و منتشر نمود، کلیه مستاجران واجد شرایط می توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام وام ودیعه مسکن، ضمن ثبت نام تسهیلات اجاره خانه، نسبت به انتخاب بانک وام ودیعه مسکن نیز اقدام نمایند.

لازم به ذکر است، متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن، می توانند پس از ثبت درخواست خود در سایت em.m ud.i ، جهت پیگیری وضعیت ثبت نام خود اقدام نمایند. برای راهنمایی بیشتر، در رابطه با نحوه پیگیری وام ودیعه مسکن، به لینک زیر مراجعه نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن در کانال موضوعات حقوقی عضو شوید. همچنین، کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن پاسخ دهند.

سوالات متداول

۱- ✔️مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن ۱۴۰۱ چه زمانی می باشد؟

۲- ✔️در زمان مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن ۱۴۰۱ می بایست از چه طریق برای ثبت نام اقدام کرد؟

۳- ✔️در زمان مهلت ثبت نام وام ودیعه مسکن ۱۴۰۱ رعایت چه نکاتی ضروری است؟

برای مشاوره مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن

برای مشاوره مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن

وام ودیعه مسکن ۱۴۰۱ جزییات و شرایط ثبت نام

وام ودیعه مسکن ۱۴۰۱ با سود ۱۸ درصد توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام شد. ثبت‌نام متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن از ۱۲ خرداد در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن آغاز می‌شود. افرادی که متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه اجاره مسکن هستند باید دارای اجاره‌نامه و کد رهگیری باشند.

برای دانلود اینفوگرافیک در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید

مهلت وام ودیعه مسکن

  • مطلب جدید
  • 6 ژوئن 2022
دکمه بازگشت به بالا