اموزش ریاضی یازدهم انسانی

اموزش ریاضی یازدهم انسانی

اموزش ریاضی یازدهم انسانی

اموزش ریاضی یازدهم انسانی

فیلم و جزوه های صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی جدید) مهدی امینی راد | آلاء


لینک دانلود
لینک دانلود

خدمات آلاء

صفر تا صد ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی جدید) مهدی امینی راد

فیلم جلسه ۰ – معرفی صفر تا صد ریاضی رشتۀ انسانی

فیلم جلسه ۱ – مقدمه (قسمت اول)، توان رسانی

فیلم جلسه ۲ – مقدمه (قسمت دوم)، ریشه گیری (قسمت اول)

فیلم جلسه ۳ – مقدمه (قسمت سوم)، ریشه گیری (قسمت دوم)

فیلم جلسه ۴ – عبارت های جبری (قسمت اول)، اتحاد و تجزیه (قسمت اول)

فیلم جلسه ۵ – عبارت های جبری (قسمت دوم)، اتحاد و تجزیه (قسمت دوم)

فیلم جلسه ۶ – عبارت های جبری (قسمت سوم)، اتحاد و تجزیه (قسمت سوم)

فیلم جلسه ۷ – عبارت های جبری (قسمت چهارم)، عبارت های گویا (قسمت اول)

فیلم جلسه ۸ – عبارت های جبری (قسمت پنجم)، عبارت های گویا (قسمت دوم)

فیلم جلسه ۹ – معادله درجۀ اول و مسائل آن (قسمت اول)، معادله خط (قسمت اول)

فیلم جلسه ۱۰ – معادله درجۀ اول و مسائل آن (قسمت دوم)، معادله خط (قسمت دوم)

فیلم جلسه ۱۱ – معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت سوم)، سهمی (قسمت اول)

فیلم جلسه ۱۲ – معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت چهارم)، سهمی (قسمت دوم)

فیلم جلسه ۱۳ – معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت پنجم)، روش های حل معادله درجۀ دوم (قسمت اول)

فیلم جلسه ۱۴ – معادله درجۀ دوم و مسائل آن (قسمت ششم)، روش های حل معادله درجۀ دوم (قسمت دوم)

فیلم جلسه ۱۵ – تابع (قسمت اول)، تعریف تابع

فیلم جلسه ۱۶ – تابع (قسمت دوم)، انواع تابع

فیلم جلسه ۱۷ – تابع (قسمت سوم)، تابع چند ضابطه ای

فیلم جلسه ۱۸ – تابع (قسمت چهارم)، تابع جزء صحیح (قسمت اول)

فیلم جلسه ۱۹ – تابع (قسمت پنجم)، تابع جزء صحیح (قسمت دوم)، تابع علامت

فیلم جلسه ۲۰ – تابع (قسمت ششم)، تابع قدر مطلق

فیلم جلسه ۲۱ – تابع (قسمت هفتم)، اعمال جبری روی تابع (قسمت اول)

فیلم جلسه ۲۲ – تابع (قسمت هشتم)، اعمال جبری روی تابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه ۲۳ – آمار و احتمال (قسمت اول)، شمارش (قسمت اول)

فیلم جلسه ۲۴ – آمار و احتمال (قسمت دوم)، شمارش (قسمت دوم)

فیلم جلسه ۲۵ – آمار و احتمال (قسمت سوم)، شمارش (قسمت سوم)

فیلم جلسه ۲۶ – آمار و احتمال (قسمت چهارم)، احتمال (قسمت اول)

فیلم جلسه ۲۷ – آمار و احتمال (قسمت پنجم)، احتمال (قسمت دوم)

فیلم جلسه ۲۸ – آمار و احتمال (قسمت ششم)، احتمال (قسمت سوم)

فیلم جلسه ۲۹ – آمار و احتمال (قسمت هفتم)، احتمال (قسمت چهارم)

فیلم جلسه ۳۰ – آمار و احتمال (قسمت هشتم)، احتمال (قسمت پنجم)

فیلم جلسه ۳۱ – دنباله ها (قسمت اول)، مدل سازی و دنباله (قسمت اول)

فیلم جلسه ۳۲ – دنباله ها (قسمت دوم)، مدل سازی و دنباله (قسمت دوم)

فیلم جلسه ۳۳ – دنباله ها (قسمت سوم)، دنبالۀ حسابی (قسمت اول)

فیلم جلسه ۳۴ – دنباله ها (قسمت چهارم)، دنبالۀ حسابی (قسمت دوم)

فیلم جلسه ۳۵ – دنباله ها (قسمت پنجم)، دنبالۀ هندسی (قسمت اول)

فیلم جلسه ۳۶ – دنباله ها (قسمت ششم)، دنبالۀ هندسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه ۳۷ – دنباله ها (قسمت هفتم)، ترکیب دنبالۀ حسابی و دنبالۀ هندسی

فیلم جلسه ۳۸ – دنباله ها (قسمت هشتم)، حل سوال های دنبالۀ حسابی و دنبالۀ هندسی

فیلم جلسه ۳۹ – آمار (قسمت اول)، سال دهم (قسمت اول)

فیلم جلسه ۴۰ – آمار (قسمت دوم)، سال دهم (قسمت دوم)

فیلم جلسه ۴۱ – آمار (قسمت سوم)، سال دهم (قسمت سوم)

فیلم جلسه ۴۲ – آمار (قسمت چهارم)، سال دهم (قسمت چهارم)

فیلم جلسه ۴۳ – آمار (قسمت پنجم)، سال دهم (قسمت پنجم)، سال دوازدهم (قسمت اول)

فیلم جلسه ۴۴ – آمار (قسمت ششم)، سال دوازدهم (قسمت دوم)

فیلم جلسه ۴۵ – نمودارهای آماری (قسمت اول)، نمودارهای یک متغیره و چند متغیره (قسمت اول)

فیلم جلسه ۴۶ – نمودارهای آماری (قسمت دوم)، نمودارهای یک متغیره و چند متغیره (قسمت دوم)

فیلم جلسه ۴۷ – نمودارهای آماری (قسمت سوم)، نمودارهای یک متغیره و چند متغیره (قسمت سوم)

فیلم جلسه ۴۸ – آمار (قسمت هفتم)، سال یازدهم، شاخص های آماری (قسمت اول)

فیلم جلسه ۴۹ – آمار (قسمت هشتم)، سال یازدهم، شاخص های آماری (قسمت دوم)

فیلم جلسه ۵۰ – آمار (قسمت نهم)، سال یازدهم، سری های زمانی (قسمت اول)

فیلم جلسه ۵۱ – الگوهای غیرخطی (قسمت اول)، ریشۀ اُم و توان های گویا

فیلم جلسه ۵۲ – الگوهای غیرخطی (قسمت دوم)، معادلات توان دار و تابع نمایی

فیلم جلسه ۵۳ – الگوهای غیرخطی (قسمت سوم)، بررسی توابع نمایی

فیلم جلسه ۵۴ – الگوهای غیرخطی (قسمت چهارم)، مسائل رشد و زوال

فیلم جلسه ۵۵ – منطق ریاضی (قسمت اول)، آشنایی با منطق ریاضی و تعاریف آن

فیلم جلسه ۵۶ – منطق ریاضی (قسمت دوم)، حل تست های ۱ الی ۹

فیلم جلسه ۵۷ – منطق ریاضی (قسمت سوم)، حل تست های ۱۰ الی ۱۵

فیلم جلسه ۵۸ – منطق ریاضی (قسمت چهارم)، حل تست های ۱۶ الی ۲۲

توان و رادیکال

عبارات گویا

آلاء

آلاء پنجره ای است رو به دور نمای آموزش کشور که می کوشد با اساتید کار بلد و مخاطبان پر تعداد و متعهد خود آموزش همگانی را در چهار گوشه ی این سرزمین در دسترس فرزندان ایران قرار دهد. خدمات اصلی آموزش در آلاء کاملا رایگان بوده و درآمد خدمات جانبی آن صرف برپا نگه داشتن و دوام این مجموعه عام المنفعه می شود. محصولات ما پیش تر با نام های آلاء و تخته خاک در اختیار مخاطبان قرار می گرفت که برای سهولت در مدیریت و دسترسی کاربران اکنون انحصارا با نام آلاء منتشر می شود.

آلاء

دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۸۳ تاسیس و زیر نظر دانشگاه صنعتی شریف فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت های آموزشی آلاء با نظارت دبیرستان دانشگاه شریف انجام می شود.

ویدیو های آموزشی ریاضی و آمار یازدهم

فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

اموزش ریاضی یازدهم انسانی

  • مطلب جدید
  • 6 ژوئن 2022
دکمه بازگشت به بالا