متن انگلیسی در مورد موفقیت با ترجمه

متن انگلیسی در مورد موفقیت با ترجمه

متن انگلیسی در مورد موفقیت با ترجمه را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

متن انگلیسی در مورد موفقیت با ترجمه

متن انگلیسی در مورد موفقیت با ترجمه

*****

ترجمه گرام مرجع جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی
با کلیک بر روی متن صفحه ما در اینستاگرام را مشاهده می کنید.

*****

Lions don’t dream of hunting

Lions just hunt

شیر ها رویا پردازی نمی کنند

شیر ها شکار می کنند

*****

There is no substitute

for hard work

هیچ چیز جای سخت کوشی

را نمی گیرد.

*****

Don’t tell people your plans

show them your results

برنامه هاتون رو به کسی نگید

نتایج کار هاتون رو به اونا نشون بدید.

*****

Life doesn’t get easier

you just get stronger

زندگی آسون تر نمیشه

تو هستی که باید قویتر بشی

**** ترجمه مقاله

Alive?? or

just breathing

زنده ای؟؟ یا

فقط نفس می کشی

**** ترجمه مقاله

If you want to be the best

stop acting like the rest

اگر می خواهی بهترین باشی

مثل بقیه رفتار نکن

****

Life is a game

i play to win

زندگی یک بازیه

من برای پیروزی بازی می کنم

****

To make yourself HAPPY

There is no need MAGIC

برای اینکه خودتو خوشحال کنی

به جادو نیاز نداری.

****

One day you will look back an all

the hardships you faced and

you will SMILE

یک روزی برمی گردی به پشت سرت نگاه می کنی

تمام سختی هایی که کشیدی را می بینی

و اونموقع هست که می خندی

****

Don’t be scared of what people say

follow your own ideas

از چیزایی که مردم میگن نترس

ایده های خودتو دنبال کن

****

با کلیک بر روی متن زیر وارد یکی از بهترین و محبوب ترین مقاله ما می شوید

جمله و متن انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی

امیدوارم از این متن انگلیسی درباره موفقیت با ترجمه راضی باشید

منبع مطلب : tarjomegram.ir

مدیر محترم سایت tarjomegram.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جملات انگلیسی انگیزشی کوتاه به همراه معنی

Without hustle, talent will only carry you so far
 

بدون تلاش و پیشرفت، شما فقط استعداد را تا به امروز با خودتان به این طرف و آن طرف جابجا کرده‌اید

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life
 

زمان شما محدود است، بنابراین زندگی خودتان را برای زندگی دیگران از دست ندهید..

I’d rather regret the things I’ve done than regret the things I haven’t done
 

من ترجیح می‌دهم به خاطر چیزهایی که انجام داده‌ام پشیمان باشم تا چیزهایی که انجام نداده‌ام…

Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning
 

اجازه ندهید ترس از دست دادن، از هیجان برنده شدن بزرگ‌تر باشد…

Working hard for something we don’t care about is called stressed
Working hard for something we love is called passion

 

سخت کار کردن برای چیزی که دوستش نداریم، استرس نامیده می‌شود…
سخت کار کردن برای چیزی که آن را دوست داریم، شور و اشتیاق نامیده می‌شود…

I didn’t get there by wishing for it or hoping for it, but by working for it
 

من با آرزو کردن و امیدوار بودن به چیزی نرسیده‌ام. من تنها با کار و تلاش به آن رسیده‌ام…

جملات انگلیسی انگیزشی

How dare you settle for less when the world has made it so easy for you to be remarkable?
 

چطور می‌توانید وقت خود را از دست بدهید، وقتی جهان به سادگی آن را از شما می‌گیرد؟

Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful

چالش‌ها زندگی را جالب و غلبه بر چالش‌ها، زندگی را معنی‌دار می‌کند…

The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will
 

تفاوت بین یک فرد موفق و دیگران، کمبود قدرت دیگران و فقدان دانش آنها نیست بلکه کمبود تلاش و اراده‌شان است…

Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new
 

از منطقه امن و راحتی خود خارج شوید. شما فقط زمانی می‌توانید رشد کنید که مایل باشید سختی بکشید و تلاش کنید تا چیزی جدید را امتحان کنید…

Action; is the foundational key to all success
 

اقدام، کلید اصلی تمام موفقیت‌هاست…

If you cannot do great things, do small things in a great way

اگر نمی‌توانید کارهای بزرگ انجام دهید، چیزهای کوچک را با روش عالی انجام دهید

Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal

موانع آن چیزهای ترسناکی هستند که وقتی چشم‌ها را از هدف خود می‌بندید، می‌بینید…

A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life
 

مردی که جرأت می‌کند یک ساعت وقت را تلف کند، ارزش زندگی را کشف نکرده است…

Imagination is more important than knowledge
 

تخیل مهمتر از دانش است…

جملات انگلیسی انگیزشی

Be enthusiastic about the success of others.
 

مشتاق موفقیت دیگران باشید!

Don’t flaunt your success,
But don’t apologize for it either.

 

موفقیت‌هایت را به رخ نکش (خودنمایی مکن)!
اما بابت انجامشان هم عذرخواهی نکن!

جملات انگلیسی انگیزشی کوتاه به همراه معنی

Judge your success by the degree that you’re
Enjoying peace, health, and love.

 

موفقیت خود را نسبت به میزان آرامش، سلامت و عشقی
که احساس می‌کنی بسنج!

Remember that overnight success
usually takes about fifteen years.

 

به یاد داشته باش که موفقیت یک شبه معمولاً پانزده سال طول می‌کشد!

Success consists of going from failure to failure
without loss of enthusiasm.

 

موفقیت فاصله میان دو شکست است…
بدون از دست دادن شور و اشتیاق!

As you climb the ladder of success,
Be sure it’s leaning against the right building.

 

اگر از نردبان ترقی بالا می‌روی،
مطمئن باش که نردبان را به بنای درستی تکیه داده باشی…

Many of life’s failures are men
Who never realized how close
They were to success
When they gave up.

 

بسیاری از شکست‌های زندگی نصیب کسانی می‌شود که
هرگز متوجه نشده‌اند که چقدر نزدیک موفقیت بوده‌اند
ولی دست از کار کشیدند…

جملات انگلیسی انگیزشی

The secret of success is to know something that nobody else knows.
 

رمز موفقیت، دانستن چیزهایی است که دیگران نمی‌دانند …

Tomorrow belongs to the people

who prepare for it today.
 

فردا متعلق به آنهایی است که امروز، خود را برای آن مهیا می‌کنند…

جملات انگلیسی انگیزشی کوتاه به همراه معنی

All keys, hang not on one girdle….

تمام کلیدها روی یک جا کلیدی آویزان نیستند…

All good things come to those who wait….
 

هر چه خوبی در جهان است، برای «صبرکنندگان» است…

All are not good cooks, who carry long knives.

هر که چاقوی بزرگی در دست دارد، لزوماً آشپز ماهری نیست…

Progress is impossible without change
Those who cannot change their minds
Cannot change anything.

 

پیشرفت بدون تغییر امکان پذیرنیست
آن‌ها که نمی‌توانند ذهنشان را تغییر دهند، پیشرفت نخواهند کرد…

For being successful you don’t need to be very strong

You just need to be stronger than one thing:
Your biggest excuse
Just this

 

برای رسیدن به موفقیت
لازم نیست خیلی قوی باشی.
فقط کافیه از یک چیز قوی‌تر باشی:
«از قوی‌ترین بهانه‌ات»
همین!

Tips to be successful in life
Appreciate those who love you
Help those who need you
Forgive those who hurt you
Forget those who leave you

 

از کسانی که دوستت دارند قدردانی کن…
به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن…
کسانی که آزارت دادند ببخش…
کسانی که تو را تنها گذاشتند فراموش کن …

We can not change the direction of the wind… But, remember, that we can always adjust our sails
 

ما نمی‌توانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما همیشه می‌توانیم بادبان‌هایمان را تنظیم کنیم…

Every struggle in your life has shaped you into the person. You are today. Be thankful for the hard times, they have made you STRONGER
هر مبارزه‌ای در زندگی‌ات تو را به کسی که اکنون هستی تبدیل کرده! قدردان لحظات سخت زندگیت باش، آن‌ها تو را قوی تر کرده‌اند.

There are two ways to be happy, either improve your reality, or lower your expectations
دو راه برای شاد بودن وجود دارد: یا واقع بینی‌ات را بالا ببر یا انتظاراتت را پایین بیاور…

Do not put the key to your happiness in someone else pocket keep it in your own
کلید شادی خودتان را در جیب کس دیگری قرار ندهید. آنرا نزد خودتان نگه دارید …

بهترین فیلم های انگیزشی دنیا

The way is not in the sky. The way is in the heart
راه در آسمان نیست (آن را آنجا جستجو نکنید) راه هر کاری در دل‌های (شما) است.

When you pray for others, God listens to you and blesses them, and sometimes, when you are safe and happy, remember that someone has prayed for you
زمانی که تو برای دیگران دعا می‌کنی خداوند به ندای تو گوش می‌دهد، پس زمانی که تو خوشحال و ایمن هستی بدان که کس دیگری برای تو دعا کرده است …

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند …

Great minds discuss ideas, average minds discuss events small minds discuss people
ذهن‌های بزرگ درباره ایده‌ها صحبت می‌کنند، ذهن‌های متوسط درباره رویدادها حرف می‌زنند و ذهن‌های کوچک درباره دیگران

 
Your life does not get better by chance, it goes better by change
زندگی شما به صورت اتفاقی و با شانس بهتر نمی‌شود بلکه با تغییر خودتان بهتر می‌گردد…

Sometimes it is the smallest decisions that can change your life forever
گاهی کوچک ترین تصمیمات شماست که می‌توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند…

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it
زندگی مانند آینه است، هر آنچه را که فرد به آن بیندیشد برایش انعکاس می‌دهد…

جملات انگلیسی انگیزشی

You were not born a winner
You were not born a loser
You were born a chooser
شما برنده به دنیا نیامده اید…
همچنین بارنده هم به دنیا نیامده اید!
شما با قدرت انتخاب به دنیا اومدید…

Decide where you want to be and don’t stop until you get there

تصمیم بگیر می‌خواهی کجا باشی و تا وقتی به آنجا نرسیدی متوقف نشو…

Live for ourselves not for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران!

A distant tour begins with one step
 سفری به طول هزار فرسنگ، تنها با یک گام آغاز می‌شود…

محبوب ترین سخنرانان انگیزشی دنیا چه کسانی هستند؟

محبوب ترین سخنرانان انگیزشی دنیا

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem
 بازنده‌ها در هر جواب مشکلی را می‌بینند، ولی برنده‌ها، در هر مشکلی، جوابی را می‌بیند…

 Life is short. Live passionately.
زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

 Life is a onetime offer, use it well.
زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن…

If you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary.
اگر ریسک نکنید، همیشه یک زندگی معمولی خواهید داشت…

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him
فرد موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب کرده‌اند، بنایی ماندگار بنا نهد.

در لینک زیر بهترین جملات انگیزشی را به همراه عکس های مرتبط مشاهده می کنید:

جملات انگیزشی برای موفقیت|58 جمله و عکس نوشته انگیزشی

این مقاله را هم بخوانید:

روش های یادگیری زبان در خانه

جملاتی برای موفقیت، جملاتی برای موفقیت در زندگی,
جملاتی برای موفقیت در کار، جملات کوتاه موفقیت، جملات مثبت برای موفقیت,
جملات زیبا در مورد موفقیت، جملات انگلیسی برای موفقیت,
جملاتی برای موفقیت و آرامش، جملات انگلیسی برای موفقیت,
جملات انگلیسی موفقیت، جملات انگلیسی درباره موفقیت

پیشنهاد ویژه !!

دوره رایگان و با کیفیت بالا چطور جذاب و دوست داشتنی باشیم!؟

کلیک کنید:

منبع مطلب : www.bishtarazyek.com

مدیر محترم سایت www.bishtarazyek.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

متن انگلیسی در مورد موفقیت با محتوای با انرژی + ترجمه فارسی

همه فراد در زندگی همواره تلاش می کنند تا به موفقیت هایی بزرگ در عرصه های مختلف برسند و اگر شما نیز از این دسته از افراد می باشید می توانید جملات زیبایی که در مورد موفقیت نوشته شده اند را مطالعه نمایید و از آن ها درس و تجربه هایی آموزنده بگیرید.

متن انگلیسی در مورد موفقیت با مضامین دلنشین

مطالعه جملاتی که در مورد موفقیت نوشته شده اند می توانند دیدگاه ما را نسبت به آن وسعت ببخشند و علاوه بر این به ما کمک نمایند تا تعریفی جدید از موفقیت را بدست آوریم. در ادامه گلچینی از متن انگلیسی درباره موفقیت را پیش رو خواهید داشت.

متن آموزنده درباره موفقیت 

***********

***********

متن زیبا در مورد موفقیت

***********

***********

جملات زیبا انگلیسی در مورد موفقیت 

***********

***********

جمله های کوتاه انگلیسی درباره موفقیت 

***********

***********

متن طولانی انگلیسی درباره موفقیت 

***********

***********

متن زیبا انگلیسی در مورد موفقیت 

***********

در این مطلب انواع متن انگلیسی در مورد موفقیت همراه با ترجمه فارسی را در اختیار شما عزیزان قرار دادیم که امیدواریم این جمله های پرمحتوا مورد توجه تان قرار گرفته باشند.

منبع : آرگا

منبع مطلب : arga-mag.com

مدیر محترم سایت arga-mag.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

دکمه بازگشت به بالا