تفاوت تقسیم میتوز و میوز علوم هشتم

تفاوت تقسیم میتوز و میوز علوم هشتم

تفاوت تقسیم میتوز و میوز علوم هشتم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

تقسیم میوز و تفاوت آن با میتوز

تقسیم میوز

همانطور که می دانیم‌ تقسیم‌ میتوز‌ در اکثر سلول ها اتفاق‌ می‌افتد اما در جانوران‌ تقسیم‌ میوز فقط‌ در گامت ها(سلول های‌ جنسی‌) انجام‌ می‌شود. به‌ این‌  گامت‌ ها،سلول‌ زاینده‌می‌گوییم‌. اگر سلول های‌ جنسی‌ از نظر تعداد کروموزوم ها مانند سایر سلول های‌ بدنی‌ می بودند، در هر نسل‌ تعداد کروموزوم های‌ سلول های‌ یک‌ گونه‌، دو برابر می‌شد. اما با تقسیم‌ میوز با نصف‌ شدن‌ تعداد کروموزوم های‌ سلول‌ جنسی‌ تعداد کروموزوم ها در افراد نسل های‌ مختلف‌ یک‌ گونه‌، ثابت‌ باقی‌ بماند.

مثلاً در انسان سلول جنسی نر 23 کروموزوم و سلول جنسی ماده هم 23 کروموزوم دارند که از ترکیب آن ها سلول تخمی تشکیل خواهد شد که 46 کروموزوم دارد یعنی به اندازه یک سلول معمولی بدن ما که 46 کروموزومی است.

بنابراین‌، گامت ها یا سلول های‌ جنسی‌ حاصل‌ از تقسیم‌ میوز دارای‌ نیمی‌ از ماده‌ وراثتی‌ سلول های‌ بدن (دیپلوئید) هستند. از آنجا که‌ سلول‌ دیپلوئید در هسته ی خود، دارای‌ 2n کروموزوم‌ است‌، تعداد کروموزوم های‌ هر گامت‌ با n نمایش‌ داده‌ می‌شود و اصطلاحاً سلول‌ n کروموزومی‌ را « هاپلوئید» می‌گویند. به‌ عبارت‌ دیگر، هر گامت‌ از هر جفت‌ کروموزوم‌  فقط‌ یکی‌ را داراست‌. طی‌ تقسیم‌ میوز از یک‌ سلول‌ دیپلوئید، چهار سلول‌ هاپلوئید پدید می‌آید. 

پس‌ مجموع‌ ماده‌ وراثتی‌ سلول های‌ حاصل‌، دو برابر ماده ی‌ وراثتی‌ سلول‌ اولیه‌ است‌ و لازم‌ است‌ که‌ پیش‌ از تقسیم‌، سلول‌ محتوای‌ ژنتیکی‌ خود را از طریق‌ همانندسازی‌ دو برابر نماید. در تقسیم‌ میوز نیز، همانند تقسیم‌ میتوز این‌ عمل‌ در مرحله ی پیش‌ از شروع‌ تقسیم‌ انجام‌ می‌شود و هر کروموزوم‌ دارای‌ دو کروماتید خواهری‌ کاملاً یکسان‌ می‌شود. تقسیم‌ میوز در واقع‌ شامل‌ دو تقسیم‌ متوالی‌ است‌ که‌ آن ها را میوز 1 و میوز 2 می‌نامیم‌. در فاصله ی‌ دو تقسیم‌، همانندسازی‌ DNA صورت‌ نمی‌گیرد.

 بنابراین به طور خلاصه تفاوت های این دو تقسیم عبارتند از:

1) تعداد کروموزوم ها در میوز نصف می شود ولی در میتوز ثابت می ماند.

2) میوز فقط در اندام های جنسی صورت می گیرد اما میتوز در همه اندام های در حال رشد صورت می گیرد.

3) هر تقسیم میوز دو مرحله دارد اما میتوز یک مرحله ای است.

4) حاصل هر بار میتوز دو سلول دختری است اما حاصل هر بار میوز چهار سلول دختری است. 

5) تقسیم‌ میتوز که‌ در اکثر سلول ها اتفاق‌ می‌افتد اما در جانوران‌ تقسیم‌ میوز فقط‌ در سلول های‌ مولد گامت ها می باشد.

6) در میوز باایجاد یک سری تغییرات امکان نوترکیبی (تنوع در نسل جاندار)وجود دارد اما در میتوز خیر.

منبع مطلب : olume-tajrobi.blogfa.com

مدیر محترم سایت olume-tajrobi.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

ناشناس : در تقسیم میوز 1)از 1 یاخته 4 یاخته بوجود می اید 2)تعداد کروموزوم ها نصف میشود 3)مقدار دنا قبل تقسیم ابتدا دو برابر میشود 4)باعث تولید یاخته جنسی میشود تقسیم میتوز 1)از یک یاخته 2 یاخته بوجود می اید 2)در سراسر عمر انجام میشود و سبب ترمیم و رشد بافت های اسیب دیده بدن میشود 3)مقدار دنا قبل تقسیم دو برابر میشود 4)تعداد کروموزوم ها تغییری نمی کند

علی رضا : تقسیم میوز :باعث تولید یاخته جنسی میشود. تقسیم میتوز :سبب ترمیم و رشد بافت های اسیب دیده میشود.

علی رضا : افرین

Diana :  تقسیم میوز :باعث تولید یاخته جنسی میشود. تقسیم میتوز باعث ترمیم و رشد بافت های اسیب دیده میشود.

بدون نام : خیلی حوب بودمنون

دکمه بازگشت به بالا