سوالات درس 4 مطالعات ششم با جواب

سوالات درس 4 مطالعات ششم با جواب

سوالات درس 4 مطالعات ششم با جواب را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

سوالات درس 4 مطالعات ششم با جواب – هوم درس

📚 سوالات متن مطالعات ششم
🔴 سوال های درس چهارم

درس چهارم ز چگونه تصمیم بگیریم ؟ )

1. شرط خوب تصمیم گرفتن چیست ؟
پاسخ: این است که نتایج هر انتخاب را پیش بینی کنیم.

2. چگونه می توان نتیجه ی تصمیم گیری را پیش بینی کرد ؟
پاسخ: با خوب فکر کردن و پرس و جو کردن

3. نتیجه ی تصمیم گیری چیست ؟
پاسخ: یعنی چیزی که بعد از تصمیم گیری برایمان اتفاق می افتد.

4. مراحل تصمیم گیری را نام ببرید.
پاسخ: الف) خوب فکر کردن و پرس و جو ب) بررسی راه حل ها و پیش بینی نتایج هر انتخاب ج) انتخاب بهترین راه

5. اولین کاری که در هنگام تصمیم گیری باید انجام دهیم چیست ؟
پاسخ: این است که درباره ی موضوع ، خوب فکر کنیم و اطّلاعاتی درباره ی آن جمع آوری کنیم.

6.چرا گاهی اوقات نتایج تصمیمات ناگهانی زیان بار است ؟
پاسخ: زیرا ناگهان و با عجله تصمیمی گرفته شده است و درباره ی آن تصمیم ، خوب فکر نشده است.

7.بررسی راه حل های متعدّد در تصمیم گیری چگونه صورت می گیرد ؟
پاسخ: برای هر تصمیمی راه حل های متفاوتی ارائه می دهیم که در هر راه حل نتیجه هر انتخاب را پیش بینی می کنیم.

8.با وجود راه حل های متفاوت در تصمیم گیری ، چگونه می توانیم بهترین راه را انتخاب کنیم ؟
پاسخ: آن انتخاب هایی را که نتایج بدی دارند کنار می گذاریم و آن انتخابی را که نتیجه مثبت دارد ، بر می گزینیم.

9.ملاک های لازم برای انتخاب بهترین راه در هنگام تصمیم گیری چیست ؟
پاسخ: 1) این تصمیم برخلاف دستورات دینی و قوانین خانه و مدرسه و اجتماع نباشد. 2) باعث نگرانی و نارضایتی خانواده نباشد. 3) به سلامتی من و دیگران لطمه نزند. 4) برای دیگران و خودم مشکل و دردسر ایجاد نکند.

10.در موقع تصمیم گیری به چه نکاتی باید توجه کرد ؟
پاسخ: 1) با بزرگ ترها و افراد باصلاحیت و با تجربه مانند پدر و مادر و معلم و مشاور مدرسه مشورت کنیم. 2) تحت تأثیر فشارهای روانی دوستانمان قرار نگریم. 3) به موقع تصمیم بگیریم.

11.در مورد مسائل زندگی و تصمیم گیری های مهمّ خودمان باید با چه کسانی مشورت کنیم؟
پاسخ: با افراد با تجربه ای مانند پدر و مادر و معلم و مشاور مدرسه.

12.آیا در هنگام تصمیم گیری باید تحت تأثیر نظرات و صحبت ها و فشار و اصرار نادرست دوستان قرار بگیرد؟
پاسخ: خیر ، باید تصمیمی را بگیریم که بر خلاف مقرّرات نباشد و باعث نگرانی خانواده مان نشود و به سلامتی خودمان و دیگران لطمه نزند.

13.چرا باید به موقع تصمیم بگیریم ؟
پاسخ: زیرا تصمیم نگرفتن با تصمیم گیری را به زمان آینده موکول کردن باعث از دست رفتن فرصت ها می شود.

14.علی در مورد موضوعی فکر کرد و راه حل هایی را برای موضوعش بررسی کرد و بهترین راه حل را انتخاب کرد ، علی در واقع …..تصمیم گیری ….. نموده است.

15.اولین مرحله تصمیم گیری ، ….خوب فکر کردن و پرس و جو…. است.

16.استفاده از فکر و تجربه ی دیگران به معنی ….مشورت …. است.

17.در تصمیم گیری ، بعد از ارائه ی راه حل های متفاوت باید به پیش بینی ….نتیجه هر انتخاب ….بپردازیم.

(اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید)

1- برای تصمیم گیری خوب چه باید کرد ؟
پاسخ: باید خوب فکر کنیم و نتایج هر انتخاب را پیش بینی کنیم و مناسب ترین گزینه را انتخاب کنیم .

۲. چگونه می فهمیم که تصمیم ، تصمیم خوبی بوده یا نه ؟
پاسخ: از روی نتایج آن

٣. تصمیم گیری چه مراحلی دارد ؟
پاسخ: ۱. خوب فکر کنیم ۲. نتیجه ی هر انتخاب را پیش بینی کنیم ۳ – مناسب ترین راه را انتخاب کنیم.

4 . اولین کاری که در هنگام تصمیم گیری باید انجام دهیم چیست ؟
پاسخ: درباره ی موضوع خوب فکر کنیم و اطلاعاتی درباره ی آن جمع آوری کنیم . |

5- چرا گاهی اوقات نتایج تصمیمات ناگهانی زیان بار است ؟
پاسخ: زیرا درباره ی آن تصمیم خوب فکر نشده است

6- پیش بینی نتیجه چه زمانی صورت می گیرد ؟
پاسخ: بعد از آن که فهمیدیم راه های متفاوتی وجود دارد و باید نتیجه ی انتخاب هر کدام را پیش بینی کنیم .

۷. با وجود راه حل های متفاوت در تصمیم گیری چگونه می توانیم بهترین راه را انتخاب کنیم ؟
پاسخ: آن انتخاب های را که نتایج بدی دارند کنار می گذاریم و آن راه حلی که نتیجه ی مثبتی دارد را انتخاب می کنیم

۸. در هنگام انتخاب بهترین راه به چه مواردی باید دقت کنیم ؟
پاسخ: ۱ . بر خلاف دستورات دین نباشد -۲ . بر خلاف قوانین و مقررات خانه ، مدرسه و جامعه نباشد – ۳. باعث نگرانی و نارضایتی خانواده نباشد- 4 . به سلامتی فرد و دیگران لطمه نزند . برای خود فرد و دیگران مشکل و دردسر ایجاد نکند .

9-. در موقع تصمیم گیری باید به چه نکاتی توجه کنیم ؟
پاسخ: ۱ . با افراد با صلاحیت و با تجربه مشورت کنیم – ۲ ، تحت تأثیر فشارهای روانی دوستانمان قرار نگیریم – ۳. به موقع تصمیم بگیریم .

۱۰. در مورد مسائل زندگی و تصمیم گیری های مهم باید با چه کسانی مشورت کنیم ؟
پاسخ: با افراد با تجربه مانند پدر ، مادر ، معلم و مشاور مدرسه

11. آیا در هنگام تصمیم گیری باید تحت تأثیر دوستانمان قرار بگیریم ؟
پاسخ: خیر ، باید تصمیمی را بگیریم که بر خلاف مقررات نباشد و باعث نگرانی خانواده ی ما نشود و به سلامتی ما و دیگران آسیب نزند .

۱۲ . چرا باید به موقع تصمیم بگیریم ؟
پاسخ: زیرا تصمیم نگرفتن یا تصمیم گیری را به آینده موکول کردن باعث از دست رفتن فرصت ها می شود .

منبع مطلب : homedars.ir

مدیر محترم سایت homedars.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

سوالات متن درس چهارم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ( چگونه تصمیم بگیریم ؟ )

سوالات متن درس چهارم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ( چگونه تصمیم بگیریم ؟ )

سوالات متن درس چهارم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ( چگونه تصمیم بگیریم ؟ )  

1 . برای تصمیم گیری خوب چه باید کرد ؟ج : باید خوب فکر کنیم و نتایج هر انتخاب را پیش بینی کنیم و بهترین گزینه را انتخاب کنیم .

2 . چگونه می فهمیم که تصمیم ، تصمیم خوبی بوده یا نه ؟ج : از روی نتایج آن

3 . تصمیم گیری چه مراحلی دارد ؟ج : 1 ـ خوب فکر کنیم 2 ـ نتیجه ی هر انتخاب را پیش بینی کنیم 3 ـ بهترین راه را انتخاب کنیم .

4 . اولین کاری که در هنگام تصمیم گیری باید انجام دهیم چیست ؟ج : درباره ی موضوع خوب فکر کنیم و اطلاعاتی درباره ی آن جمع آوری کنیم .

5 . چرا گاهی اوقات نتایج تصمیمات ناگهانی زیان بار است ؟ج : زیرا درباره ی آن تصمیم خوب فکر نشده است .

6 . پیش بینی نتیجه چه زمانی صورت می گیرد ؟ج : بعد از آن که فهمیدیم راه های متفاوتی وجود دارد ، باید نتیجه ی انتخاب هر کدام را پیش بینی کنیم .

7 . با وجود راه حل های متفاوت در تصمیم گیری چگونه می توانیم بهترین راه را انتخاب کنیم ؟ج : آن انتخاب هایی را که نتایج بدی دارند کنار می گذاریم و آن راه حلی که نتیجه ی مثبتی دارد را انتخاب می کنیم .

8 . در هنگام انتخاب بهترین راه به چه مواردی باید دقت کنیم ؟ج : 1 ـ بر خلاف دستورات دین نباشد 2 ـ بر خلاف قوانین و مقررات خانه ، مدرسه و جامعه نباشد 3 ـ باعث نگرانی و نارضایتی خانواده نباشد 4 ـ به سلامتی فرد و دیگران لطمه نزند 5 ـ برای خود فرد و دیگران مشکل و دردسر ایجاد نکند .

9 . در موقع تصمیم گیری باید به چه نکاتی توجه کنیم ؟ج : 1 ـ با افراد با صلاحیت و با تجربه مشورت کنیم 2 ـ تحت تأثیر فشارهای روانی دوستانمان قرار نگیریم 3 ـ به موقع تصمیم بگیریم .

10 . در مورد مسائل زندگی و تصمیم گیری های مهم باید با چه کسانی مشورت کنیم ؟ج : با افراد با تجربه مانند پدر ، مادر ، معلم و مشاور مدرسه

11 . آیا در هنگام تصمیم گیری باید تحت تأثیر دوستانمان قرار بگیریم ؟ج : خیر ، باید تصمیمی را بگیریم که بر خلاف مقررات نباشد و باعث نگرانی خانواده ی ما نشود و به سلامتی ما و دیگران آسیب نزند .

12 . چرا باید به موقع تصمیم بگیریم ؟ج : زیرا تصمیم نگرفتن یا تصمیم گیری را به آینده موکول کردن باعث از دست رفتن فرصت ها می شود .

منبع مطلب : celass5bealave1.blogfa.com

مدیر محترم سایت celass5bealave1.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

مطالعات اجتماعی درس 4

«چگونه تصمیم بگیریم؟»

1– تصمیم گیری چه مراحلی دارد؟

خوب فکر کنیم، نتیجه‌ی هر انتخاب را پیش‌بینی کنیم، بهترین راه را انتخاب کنیم.

2- برای آنکه خوب تصمیم گیری کنیم باید چه کار بکنیم؟

باید نتایج هر انتخاب را پیش‌بینی کنیم.

3- نتیجه یعنی چه؟

نتیجه یعنی چیزی که بعد از تصمیم گیری اتّفاق می افتد.

4- در هنگام تصمیم گیری اوّلین کاری که باید انجام دهیم چیست؟

در هنگام تصمیم گیری اوّلین کاری که باید انجام دهیم این است که درباره‌ی موضوع خوب فکر کنیم و اطّلاعاتی درباره‌ی آن جمع‏آوری کنیم.

5- کدام تصمیمات زیان هایی به بار می آورند؟

گاهی اوقات تصمیماتی که ناگهانی و با عجله گرفته می شود زیان هایی به بار می آورد؛ زیرا درباره‌ی آن تصمیم،خوب فکر نشده است.

6- بعد از آنکه فهمیدیم راه حل های متفاوت درباره‌ی تصمیم گیری وجود دارد باید چه کار بکنیم؟

باید نتیجه‌ی هر انتخاب را پیش‌بینی کنیم.

7- در آخرین مرحله،بهترین راه را انتخاب می کنیم یعنی چه؟

یعنی آن انتخاب هایی را که نتایج بدی دارند کنار می گذاریم و آن انتخابی را که نتیجه‌ی مثبت دارد، برمی‏گزینیم.

8- در موقع تصمیم گیری به چه نکاتی توجّه کنیم؟

مشورت کنیم، با چه کسانی مشورت کنیم؟ تحت تأثیر فشار های روانی دوستان قرار نگیریم، به موقع تصمیم بگیریم.

9- یکی از نکات مهم در تصمیم گیری چیست؟

یکی از نکات مهم در تصمیم گیری ها این است که از فکر و تجربه‌ی دیگران استفاده کنیم.

10- یکی از نکات مهم در تصمیم گیری ها این است که از فکر و تجربه‌ی دیگران استفاده کنیم به این کار چه می گویند؟

به این کار «مشورت» می گویند.

11- ما باید در مورد کدام مسائل با بزرگترها مشورت کنیم؟

در مورد مسائل زندگی و تصمیم گیری های مهمّ خودمان باید با بزرگترها مانند پدر و مادر، معلّم و مشاور مدرسه‌ مشورت کنیم.

12- گاهی ممکن است یک فرد نظرات و عقایدی داشته باشد که می‏داند درست است و می‏خواهد به آنها پای‏بند باشد؛ امّا در هنگام تصمیم‏گیری چه‏کار می‏کند؟

امّا در هنگام تصمیم‏گیری تحت تأثیر نظرات و صحبت‏های دوستانش قرار می‏گیرد، به عبارتی دیگر آنها می‏خواهند با فشار و اصرار خواسته‏های نادرست خودشان را به او بقبولانند.

13- جواد اگر به دوستانش پاسخ مثبت بدهد چه می‏شود؟

یعنی تصمیمی گرفته که برخلاف مقررات است، باعث نگرانی خانواده‏اش می‏شود و به سلامتی خودش و دیگران لطمه می‏زند.

14- آیا تصمیم‏گیری را به زمان آینده موکول کردن کار صحیحی است؟

نه

15- بعضی وقت‏ها ما چه تصمیم‏هایی می‏گیریم که آنها را اجرا نمی‏کنیم؟مثال بزنید.

بعضی وقت‏ها هم، تصمیم‏های خوبی می‏گیریم ولی آن را اجرا نمی‏کنیم. برای مثال اگر در یکی از درس‏ها ضعیف هستیم باید هرچه زودتر تصمیم بگیریم که برای حلّ این مشکل چه کنیم تا آن را به آینده موکول نکنیم؛ اگر تصمیم گرفته‏ایم هر روز چند دقیقه نرمش کنیم، تصمیم خودمان را اجرا کنیم.

منبع مطلب : hamidabravesh.blogfa.com

مدیر محترم سایت hamidabravesh.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

گام به گام : عالیییییییییییبووووووووودددددددد🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

ناشناس : سلام
عالی بود اما باید چند تا جا خالی یا تست هم میزاشتیدمثل ……… یعنی از فکر و تجربه ی دیگران استفاده کنیم .

ارغوان : عالی

ARiZ : عالی بود

تبسم : عالی بود🖤😉🖤

farzana 💫moammhade : خیلی ممنون عالی بود 👏👏👏👌👌👌

ناشناس : خیلی خیلی خیلی خیلی عاااااااااالیه من که همیشه ازش استفاده میکنم چه آنلاینی چه حضوری خیلد به درد میخوره 😊

ناشناس : خیلی خوبه♥️♥️😍

قاسم : خوبه

ناشناس : خیلی خوب

ناشناس : سلام خیلی عالیه

H❤ : عالیههه فقط اگه درست نادرست اضافه کنید که ۱۰۰۰ نمره هم کمشه

گام به گام : سوال های اجتماعی ششم درس ۴

sana : اسطرلاب چیست؟ اسطرلاب وسیله شناسایی ستارگان است و به‌ ملبانان کمک میکند تا راه دریا را پیدا کنند. اسطرلاب چیست؟ اسطرلاب وسیله شناسایی ستارگان . اسطرلاب چیست؟ وسیله شناسایی ستاره. انسان ها چرا نمیتوانند تنها زندگی کنند؟ چون انسان ها افراد اجتماعی هستند و تنهایی برای آنها مشکل بسیار سختی است و تنهایی برای انسان کار بسیار دشواری هست و انسان نمیتوانند تنها زندگی کنند.

Fatemeh kosar : خیلی عالیه من همیشه از اینا برای امتحان تقلب میکنم 🤭

👆 : عالی بود فقط تو کتاب پیدا نکردم اگه میشه خودتون پیدا کنیم عکسشو بزارید ممنونم

مرینت توپنچن : عالی بود من که خوشم اومد 👏👏👏👏👏

پارلا : عالی بود

ناشناس : عالی🧐🧐🧐

مرینت : خوب

آرمین : عالی بود 👌

ناشناس : خیلی خوب بود ممنون

ناشناس : عالی بی نظیر ممنون از شما خیلی خیلی خیلی خیلی خوب بود

درسا : عالی بود

محسن شریعتی : عالیییییییییییییییییییئئیئیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییکی

خوب : خیلی خوب نبود

آرشیدا : عالی بود ممنون❤💋🙌

آرشیدا : عالی بود👌💋🙌

ناشناس : توپ

آنیتا : عالی بود

ناسینا : خیلی عالی بود

😚 : خوب بود

یکتا : خیلی خوبه

یکتا : ببخشید میخواستم بپرسم سوالات مهم درس دیگه نداریم

ناشناس : چرا شما آنقدر خوبید ممنونم واقعا هدیه عالیه ۵تا ستاره هم کمشه❤❤❤❤❤💞💞💞💞💞

یاس نوروزی : سلام من عاشق مطالعات هستم واین مطالب بهترین هستند

ای : دقیقا من هم عاشق مطالعات اجتماعی

ستایش : خوبه

ریحانه : سوال دانلود می کنم

عالی بود : عالی بود ♥♥

جعفر : عالی

ناشناس : اره ولی عالیه❤❤

ارمین : نکته های هر درسی هم بزار ممنون 👌

KAROMANSORI : عالی

فاطمه : عالی

پریا : سوالات عالین 🙂

ریحانه : سایت خوبی ولی ما میتونیم کردن کتاب به این سوال ها برسیم

ناشناس : سلام خیلی عالیه ممنونم چون که من همش از کارشون دارم استفاده میکنم

MOna : عالی بود

دکمه بازگشت به بالا