معنی علم دین بام گلشن جان است نردبان عقل و حس انسان است

معنی علم دین بام گلشن جان است نردبان عقل و حس انسان است را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

کتاب باز درس 12 فارسی نهم

  بسم الله الرحمن الرحیم

                                            سؤالات درس 12 فارسی نهم

( بیت اول فصل پنج ص 97 « علم دین ، بام گلشن جان است   نردبان ، عقل و حسّ انسان است » معنی : شناخت دین ، اوج زیبایی و کمال جان آدمی است و عقل وحس مانند نردبانی ، وسیلۀ رسیدن به آن است . آرایه ها : علم دین به بام ( بام گلشن جان ) تشبیه شده است . گلشن جان ، تشبیه است ، جان به گلشن //  عقل و حس به نردبان تشبیه شده است .)

1-مترادف این لغات را از درس پیدا کنید و بنویسید . نتیجه ، سرانجام – سرچشمه – مال- پیشگاه- پُر – توصیه –صدا- قدر دانستن – با نشاط و خندان – مخزن- علاقه مند – سفارش ها – آزرده- فرمانده – از برای – فعل امر از بُردن – کیسه بزرگ- خدمتگزار – کنایه از عذر خواهی کردن – عامۀ مردم ، فرمانبردار – خلق و خوی – مسئولیت – دلیل – اصلاٌ نترس

2-شخص و زمان این افعال را مشخص کنید . شنیده باشیم – زده بودید – خورده باشند – رفته بودیم

3-از این مصدرها ( خواندن ، گفتن ، شنیدن ، دیدن ، گرفتن ، آوردن )ماضی ساده ، ماضی استمراری ، ماضی مستمر ، مضارع مستمر ، مضارع التزامی ، ماضی بعید ، ماضی التزامی و ماضی نقلی بسازید . ( دوم شخص جمع ؛ جدول بکشید )

4-کامل کنید الف-کتاب پیام پیامبر را « ………………………… » و مسعود انصاری ترجمه کرده اند

ب-مجد خوافی از شاعران و نویسندگان قرن………است ج-روضه خلد در…………….. باب و نثر آمیخته به ………….. است

د- مجد خوافی کتاب ……………………. را به تقلید از …………………. نوشته است

5-ماضی بعید و ماضی التزامی فعل « داری می رسی » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

   الف-داشتی می رسی، رسیدی    ب-رسیده بودی ، رسیده باشی

   ج-رسیده بودی ، رسیده ای      د- رسیده ای ، رسیده باشی

6-مفهوم این بیت کدام است ؟ « کمال است در نفس انسان سَخن / تو خود را به گفتار ، ناقص مکن »

     الف- به اندازۀ نیاز سخن گفتن      ب- سکوت اختیار کردن     ج- نصیحت نکردن دیگران  د- پرهیز از سخن گفتن

7-در بیت « علم دین ، بام گلشن جان است / نردبان ، عقل و حسّ انسان است » مشبه به ها ( رکن های دوم تشبیه ) در کدام گزینه درست ذکر شده است ؟  الف- علم ، جان ، نردبان   ب- دین ، عقل ، حس   ج- بام ، گلشن ، نردبان د- علم دین ، بام گلشن ، عقل و حس

8-غلط های املایی و نگارشی را پیدا کنید و صحیح آنها را بنویسید .

     طنین دلنشین- تازه گی و شکوفایی – سیمای زاهر – قنیمت شمار – زنده گی ات – در عمان بودن – ابوذر- قهر کردن – خطبه ها – وصایا – رعایا – هقیر – طوبره – به سه وجح- از بحر تو – از من دف شود- حفظ رعیت- روزۀ خولد – مجد خافی

9-با توجه به بیت « علم دین ، بام گلشن جان است / نردبان ، عقل و حسّ انسان است » کدام گزینه درست است ؟

    الف- عقل و احساس ، مهم تر از دین است  ب- علم ، اوج زیبایی انسان است  ج- دین ، انسان را به کمال می رساند   د- علم به کمک عقل ، انسان ها را به کمال می رساند

10-روابط واژگانی همۀ دو واژه ها به جز ……………… یکسان است .   الف- اصحاب و صاحب   ب- علیم و عالم     ج-قافله و کاروان د- طریق و طریقه

فصل اول

                                   نردبان عقل و حس انسان است

 دانش های ادبی:

 قافیه: جان، انسان

 ردیف: است

 تشبیه: گلشن جان، انسان به گلشن تشبیه شده است

 مراعات نظیر: علم، عقل

 دانش های زبانی:

 بام : صبح، پگاه

 گلشن : گلستان، گلزار

 نردبان: وسیله ی بالا رفتن

 حس: درک، دریافت، فهم

 مفهوم: دین باعث شادابی و نشاط جان می شود. انسان

 دین دار عقل و فهم و درک خوبی دارد.

 تاریخ ادبیات:

 درباره ی کتاب حدیقه ی ثنایی:

 منظومه ای عرفانی است در قالب مثنوی که ۱۰ باب دارد.

 این کتاب اولین منظومه ی عرفانی به زبان فارسی است.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نگین : دین شناسی کمال روح و جان انسان ها است و عقل و احساس نردبانی برای رسیدن

rojan : علم دین کمال روح انسان است که عقل و حس انسان، او را در رسیدن به این نقطه یاری می‌رساند

محمد شاهسونی : علم دین بام گلشن جان است نردبان عقل وحس انسان است دین بام تشبیه نردبان تشبیه عقل وحس تشبیه

سوما بابولی : معنی :❤ دین شناسی کمال روح و جان انسان ها است و عقل و احساس نردبانی برای رسیدن به آن است.🥰 آرایه :😁 بام گلشن جان : اضافه تشبیهی عقل و حس همانند نردبان : تشبیه

Mah : ارایه به جز تشبیه بلدین؟

Mahdieh : اصلا اون مطلبی که سرچ میکنی با اون مطلبی که میاره فرق داره

دکمه بازگشت به بالا