چرا تفریح و سرگرمی برای انسان لازم است؟

چرا تفریح و سرگرمی برای انسان لازم است؟

چرا تفریح و سرگرمی برای انسان لازم است؟ را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

مطالعات اجتماعی : درس 13برنامه ی روزانه ی متعادل (ششم ابتدایی) Sixth

درس 13                                   برنامه ی روزانه ی متعادل

1- منظور از ضرب المثل « وقت طلاست » چیست ؟

فرصت و زمان زندگی ما بسیار با ارزش و گران بهاست و بایستی از آن استفاده ی مناسب کنیم ، از این رو به طلا که فلزی قیمتی است ، تشبیه شده است.

2- اصلاح « وقت » یا « اوقات » را تعریف کنید.

زمان زندگی انسان به لحظه ها ، ثانیه ها ،روزها ، هفته ها و سال ها تقسیم شده است که در اصطلاح به آن « وقت » یا « اوقات » می گوییم .

3- چگونه نمودار زمانی زندگی روزانه را ترسیم می کنیم ؟

ابتدا یک دایره رسم و آن را به 24 قسمت تقسیم می کنیم. هر قسمت نشان دهنده یک ساعت در شبانه روز است . سپس فعالیت های یک شبانه روز خود را در نظر می گیریم و به همان میزان ، تعداد ساعات را روی نمودار جدا کرده و رنگ می زنیم.

4- یک برنامه ی روزانه متعادل را با برنامه ی نا متعادل مقایسه کنید.

در یک برنامه متعادل استراحت و خواب ، درس خواندن ، عبادت کردن و تفریح و سرگرمی بهاندازه ی کافی وجود دارد . اما به عکس در برنامه نا متعادل به بعضی از بخش های زندگی کم تر یا بیشتر از حدّ لازم توجه می شود.

5- چرا باید بخشی از زندگی روزانه ی خود را به « عبادت » اختصاص دهیم ؟

زیرا همه ی ما نیاز داریم که از طریق نماز ، دعا و خواندن قرآن با خداوند ارتباط برقرار کنیم.

6- چرا باید در یک برنامه متعادل ، استراحت و خواب کافی وجود داشته باشد ؟

زیرا دیر خوابیدن و کمبود خواب روی سلامتی جسم و روان ما تأثیرات بدی به جای می گذارد ف نیز کم خوابی موجب خستگی ، بد اخلاقی و کندی یادگیری می شود.

7- در یک برنامه متعادل روزانه ، ساعات درس خواندن و کار کردن باید به اندازه ی کافی باشد ، یعنی چه ؟

یعنی فرد نه آن قدر تنبلی کند که درس یا کار را فراموش یا به آن ها کم توجهی کند و نه آن قدر در درس و کار غرق شود که هیچ وقتی برای تفریح ، ارتباط با خانواده و دوستان و خویشان نداشته باشد.

8- چرا تفریح و سرگرمی برای انسان لازم است ؟

چون باعث می شود دوباره برای فعالیت های دیگر انرژی و نشاط پیدا کنیم.

9- سخنی از حضرت علی بن ابی طالب (ع) درباره ی نتایج استفاده ی نادرست از فرصت های زندگی بنویسید.

حضرت علی (ع) فرموده اند : « از دست دادن فرصت موجود ندامت و اندوه است. »

10- یک راه مناسب برای فهم بهتر این موضوع که آیا فعالیت های روزانه ما وقت کافی را به خود اختصاص داده اند یا خیر ، رسم … نمودار زندگی روزانه … است.

11- همه ی ما نیاز داریم که از طریق … نماز … ، … دعا … و … خواندن قرآن … با خداوند ارتباط برقرار کنیم و یا بخشی از زندگی روزانه خود را به این کار اختصاص دهیم.

فعالیت (4)

حضرت علی بن ابی طالب (ع) فرموده اند : « از دست دادن فرصت موجود ندامت و اندوه است .»

الف ) منظور از این عبارت چیست ؟ در کلاس گفت و گو کنید.

ب ) این صخن امام (ع) را با خطّ خوش بنویسید و آن را با نقش های زیبا تزیین و به دیوار کلاس یا خانه تان نصب کنید.

منظور از این عبارت این است که باید برای اوقات و فرصت های زندگی خود ارزش قائل شویم و از آن ها برای انجام فعالیت های درست و مناسب استفاده کنیم ، چرا که در غیر این صورت ، برای شخص پشیمانی و غم به جا می ماند و زمان از دست رفته دیگر به عقب باز نمی گردد.

منبع مطلب : 6shom-iran.blogfa.com

مدیر محترم سایت 6shom-iran.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

سوالات در س سیزدهم اجتماعی ششم دبستان

1-    منظور از ضرب المثل «وقت طلاست » چیست ؟

فرصت و زمان ما بسیار با ارزش و گرانبهاست و بایستی از آن استفاده مناسب استفاده کنیم ، از این رو به طلا که فلزی قیمتی است ، تشبیه شده است .

2-    اصطلاح «وقت» یا«اوقات» را تعرف کنید ؟

زمان زندگی انسان به لحظه ها ، ثانیه ها و روزها و هفته ها و سال ها تقسیم شده است که در اصطلاح به آن وقت یا اوقات می گوییم .

3-    یک برنامه ی روزانه متعادل را با برنامه ی نامتعادل مقایسه کنید ؟

در یک برنامه ی متعادل استراحت ، خواب ، درس خواندن ، عبادت کردن و تفریح و سرگرمی به اندازه ی کافی وجود دارد اما به عکس در برنامه ی نامتعادل به بعضی از بخش های زندگی یا بیشتر از حد لازم توجه می شود .

4-    چرا باید بخشی از زندگی روزانه ی خود را به عبادت اختصاص دهیم ؟

زیرا همه ی ما نیاز داریم که از طریق عبادت ، نماز ودعا و خواندن قرآن با خدا ارتباط برقرار کنیم .

5-    چرا باید در یک برنامه ی متعادل استراحت و خواب کافی وجود داشته باشد ؟

زیرا دیر خوابیدن و کمبود خواب بر روی سلامتی جسم و روان ما تأثیرات بدی به جا می گذارد ، نیز کم خوابی موجب خستگی ، بداخلاقی و کندی یادگیری می شود .

6-     چرا تفریح و سرگرمی برای انسان لازم است ؟

چون باعث می شود دوباره برای فعالیت های دیگر انرژی و نشاط پیدا کنیم .

7-    سخنی از حضرت علی ابن ابی طالب درباره ی نتایج استفاده ی نادرست از فرصت های زندگی بنویسید ؟

حضرت علی فرموده اند : از دست دادن فرصت موجب ندامت و اندوه است .

8-    یک راه مناسب برای فهم بهتر این موضوع که آیا فعالیت های روزانه  ما وقت کافی را به خود اختصاص داده اند یا خیر ، رسم ــــــــــــــ است .(نمودار زندگی)

9-    همه ما نیاز داریم که از طریق ــــــــ ، ـــــــــ و ــــــــــ  با خدا ارتباط برقرار کنیم و باید بخشی از زندگی روزانه ی خود را به این کار اختصاص دهیم .(نماز – دعا – خواندن قرآن)

10-دیر خوابید و کمبود خواب چه تأثیرات بدی به جای میگذارد ؟(در سلامتی جسم و روان تأثیر منفی می گذارد )

10-                      کم خوابی می تواند موجب ـــــــ وـــــــ  وــــــــ می شود .(خستگی – بداخلاقی وکندی یادگیری )

یک برنامه ی متعادل چگونه است ؟ استراحت وخواب . درس خواندن . عبادت کردن و تفریح و سرگرمی به اندازه ی کافی داشته باشد 

منبع مطلب : omranii1383.blogfa.com

مدیر محترم سایت omranii1383.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

ششم ابتدایی


سوالات درس سیزدهم اجتماعی ششم ابتدایی

1 . منظور از ضرب المثل « وقت طلاست » چیست ؟ چون زمان و فرصت های ما بسیار باارزش است ، باید از آن ها استفاده ی مناسب کنیم . به همین خاطر وقت به طلا تشبیه شده است .

2 . وقت یا اوقات را تعریف کنید . زندگی انسان ، مدت زمانی است که در اختیار دارد . این زمان به لحظه ها ، ثانیه ها ، روزها ، هفته ها و سال ها تقسیم شده است که در اصطلاح به آن وقت یا اوقات می گوییم .

3 . چرا بهتر است نمودار زندگی روزانه ی خود را ترسیم کنیم ؟ برای این که بفهمیم در یک روز چه کارهایی را بیش از حد یا کم تر از حد انجام می دهیم .

4 . چگونه نمودار زمانی زندگی روزانه را ترسیم کنیم ؟ ابتدا یک دایره رسم می کنیم و آن را به 24 قسمت مساوی تقسیم می کنیم . هر قسمت نشان دهنده ی یک ساعت است . سپس فعالیت های یک شبانه روز  خود را در نظر می گیریم . به همان میزان ، تعداد ساعات را روی نمودار جدا می کنیم و رنگ می زنیم .

5 . یک برنامه ی متعادل روزانه چگونه است ؟ در یک برنامه ی متعادل ، استراحت و خواب ، درس خواندن ، عبادت کردن و تفریح و سرگرمی به اندازه ی کافی وجود دارد و هر کاری در موقع مناسب انجام می شود .

6 . برنامه ی روزانه ی نامتعادل چگونه است ؟ در برنامه ی نامتعادل ، به بعضی از بخش های زندگی ، کمتر یا بیشتر از حد لازم توجه می شود .

7 . چرا باید در برنامه ی زندگی بخشی از آن را به عبادت اختصاص بدهیم ؟ زیرا همه ی ما نیاز داریم که از طریق نماز ، دعا و خواندن قرآن با خداوند ارتباط برقرار کنیم .

8 . چرا در یک برنامه ی متعادل ، باید خواب و استراحت کافی وجود داشته باشد ؟ دیر خوابیدن و کمبود خواب روی سلامتی جسم و روان ما تأثیرات بدی می گذارد . کم خوابی می تواند موجب خستگی ، بد اخلاقی و کندی یادگیری بشود .

9 . در برنامه ی متعادل ، ساعات درس خواندن و کار کردن به اندازه ی کافی باشد ، یعنی چه ؟ یعنی فرد نه آن قدر تنبلی کند که درس و کار را فراموش کند یا به آن کم توجهی کند و نه آن قدر در درس و کار غرق شود که هیچ وقتی برای تفریح یا ارتباط با خانواده و دوستان و خویشان نداشته باشد .

10 . چرا تفریح و سرگرمی برای انسان لازم است ؟ چون باعث می شود  دوباره برای فعالیت های دیگر انرژی و نشاط پیدا گنیم .

11 . حضرت علی (ع) درباره استفاده ی نادرست از فرصت ها چه فرموده اند ؟ فرموده اند « از دست دادن فرصت موجب ندامت و اندوه است . »   

منبع مطلب : www.hamidabravesh.blogfa.com

مدیر محترم سایت www.hamidabravesh.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

دکمه بازگشت به بالا