نمونه سوالات تفکر هفتم از کادر سبز با جواب

نمونه سوالات تفکر هفتم از کادر سبز با جواب

نمونه سوالات تفکر هفتم از کادر سبز با جواب را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

17 نمونه سوال تفکر هفتم [ به روزرسانی دی 99 ]

نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هفتم همراه با جواب

به روز رسانی آذر 99: [ اضافه کردن نمونه سوالات جدید]

تفکر و سبک زندگی از جمله درس هایی است که در سال های تحصیلی گذشته با آن روبه رو نشده بودید. از این رو دیدن نمونه سوالات مختلف این درس می تواند شما را با شیوه ارزشیابی این درس در سال هفتم، تا حدودی آشنا کند.

ما در همکلاسی مجموعه متنوعی از نمونه سوالات تفکر هفتم را برای شما گردآوری کرده ایم. نمونه سوالات نوبت اول تفکر هفتم را در بخش مربوط به امتحانات دی ماه و نمونه سوالات نوبت دوم تفکر و سبک زندگی هفتم را در بخش امتحانات خرداد ماه می توانید دانلود کنید.

قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید. همچنین برای بررسی کیفیت فایل دانلودی، تصویری از نمونه سوالات در صفحه قرارداده شده است  که می‌توانید آن را مشاهده نمایید.

تلاش ما بر این است که نمونه سوالات را تا جای ممکن همراه با جوابشان برای شما گردآوری کنیم اما متاسفانه گاهی اوقات این امر ممکن نمی شود.

برای آن که بدانید که کدام نمونه سوال دارای جواب است به عنوان دقت کنید، در صورتی که در عنوان هر نمونه سوال عبارت ” همراه با جواب (پاسخ) ” ذکر شده باشد، نمونه سوال دارای جواب است و درغیراین صورت بدون پاسخ می‌باشد.

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص محتوای این صفحه و نمونه سوالات جمع آوری شده با ما در میان بگذارید. چرا که نظرات شما بزرگترین راهنما برای ماست تا همکلاسی را مطابق با خواست و نیاز شما بهبود دهیم.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی هفتم در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی هفتممراجعه کنید.

مجموعه نمونه سوال تفکروسبک زندگی هفتم نوبت اول

 نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول (نمونه اول)

 

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

الف) جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 1-روش های …….و………..ازجمله روش های گردآوری اطلاعات درپژوهش است.

 2-مهمترین گام درانجام پروژه پژوهشی طرح…………پژوهش است.

3-برای نوشتن عنوان پژوهش از یک عبارت……….یا………استفاده می کنیم.

4-هویت فردی عبارت است از:مجموعه ای از ویژگی های جسمانی، ………..و……….و……..عقلانی یک فردکه موجب تفاوت او با دیگران می شود.

5-به خواسته ها وآرزوهایی که ماقصد داریم در زمان معینی به آن ها برسیم…………می گویند

 نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه دوم)

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

سوال1- سبک زندگی مردم کشور ما………… و …………. است.

الف-اسلامی و ایرانی

ب-بر اساس پیشینیان و نیاکان

ج-ایرانی و غربی

د- گزینه الف و ب

 نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول (نمونه سوم)

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

سوال1-هدف را تعریف کنید؟

سوال2-خود آگاهی یعنی شناخت ما از————–و————–و———–

سوال3-شیوه های رفتاری ما با دیگران چگونه می باشد؟ 

سوال4-انواع اهداف در زندگی را نام ببرید.

 نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول (نمونه چهارم)

تاریخ برگزاری امتحان: دی 96

سوال1- به سوالات زیر پاسخ دهید.

1 -خودتان را در پنج سطر شرح دهید. ویژگی ها و نکات اخلاقی و رفتاری خود را اشاره کنید.

2 -یادگیری را تعریف کنید؟ دو شیوه بهتر شدن آن را بنویسید. 

3 -هویت شما چگونه شکل گرفته است؟ نقش وراثت و محیط در شکل گیری هویت را شرح دهید؟ 

4-شرح مختصری بر فیلم راز تعادل بنویسید؟

 نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه پنجم)

تاریخ برگزاری امتحان: دی 96

سوال1- سبک زنذگی را تعریف کنید. 

سوال2- دو مورد از ویژگی هایی که موجب تفاوت ما با دیگران می شود را بنویسید؟ 

سوال3- دو مورد از اهمیت برنامه نویسی را نام ببرید؟

 نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول (نمونه ششم)

تاریخ برگزاری امتحان: دی 96

سوال1-خودآگاهی چیست ؟

سوال2-مدیریت زمان یعنی چه؟

سوال3-برای اهداف بلند مدت و کوتاه مدت مثال بیاورید ؟

مجموعه نمونه سوال تفکر وسبک زندگی هفتم نوبت دوم

 نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم به همراه جواب(نمونه اول)

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 95

سوال1-سبک زندگی هرفرد به میزان زیادی توسط ………مشخص می شود.

سوال2-به تاثیرات یک دوست یا گروه دوستان درانتخاب یک تصمیم یا انجام یک کار چه خوب باشد چه بد ……می گویند 

الف-دوستی ورابطه صمیمانه 

ب-فشارهمسالان 

ج-راهنمایی دوستان ت 

د-موارد الف وج

 نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه دوم)

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 95

سوال1-تحمل سختی ها چهره جویی برای حل مشکل ودادن پاسخ مناسب به مشکلات را…..گویند

الف-تاب آوری 

ب-پل ارتباطی 

ج-شیوه رفتاری 

د-منطقی بودن 

 نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه سوم)

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 97

سوال1 -به عواملی که موجب می شود رابطه بین برخی افراد به خوبی ادامه پیدا کند ……………….. می گویند.

الف- آدب ارتباط

ب- آداب و پل های ارتباطی

ج- آداب معاشرت

د- شیوه های رفتاری

سوال2 -انواع ارتباط عبارتند از ……………… 

الف- مجاورتی- خانوادگی – عملکردی

ب- مجاورتی – عاطفی – اجتماعی

ج- خانوادگی – عملکردی – حقوقی

د- خانوادگی – خویشاوندی – دینی

 نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم (نمونه چهارم)

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 96

سوال1-مدیریت زمان یعنی استفاده درست از:

الف-عمروفرصت ها 

ب-زمان برای رسیدن به آرزوها 

ج-وقت برای رسیدن به کارها وفعالیت ها ست 

 نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم (نمونه پنجم)

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 97

سوال1 -استدلال غلط « یا این یا آن » را با یک مثال شرح دهید.

سوال2 -از داستان بز یا سگ چه برداشتی کرده اید، شرح دهید

سوال3-به نظر شما شکست، چگونه می تواند پل پیروزی باشد؟ با مثال توضیح دهید

 نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم همراه با جواب ( نمونه ششم)

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 97

4 -چگونه شیوه یادگیری خود را بهتر کنیم؟ 

5- مدیریت زمان یعنی چه؟ 

6- هدف را تعریف کنید. 

7 -سبک زندگی چیست؟ سبک زندگی مردم کشور ما چیست؟ 

 نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم (نمونه هفتم)

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 97

سوال1-سبک زندگی هرفرد تاحدودزیادی توسط ….معین می شود 

سوال2-به رابطه ی صمیمی وداوطلبانه وعاطفی بین افراد ………می گویند 

سوال3-چه افرادی درکنترل خشم خودازدیگران موفق ترند؟

 نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم (نمونه هشتم)

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 97

سوال1- برخی از آثار نیکی به والدین را نام ببرید ؟ (3 مورد )

سوال2- عفو و بخشش بدان معنا نیست که ——————————————————-
بلکه بدان معناست که ——————————————————————–

 نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه نهم)

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد97

سوال1 -مدیریت زمان، استفاده درست از……………………… است که خداوند در اختیار ما قرار داده است. برای استفاده بهتر اززمان به داشتن ……. …… …………… و

…………………………….. و …………………………… نیازمندیم.

سوال2 -سبک زندگی هر فرد به میزان زیادی توسط ………………………. مشخص می شود. اما با افزایش …………………………. ،

………………………. و ………………………… نوع اعتقادات فردی و تصمیم گیری یک فرد ممکن است تغییر کند.

 نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم (نمونه دهم)

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد97

با توجه به متن زیر شیوه رفتاری افراد را به تفکیک تحلیل کنید.

یلدا همیشه فاطمه را بخاطر قد کوتاهش مسخره میکند و او را وادار میکند تا کارهایش را

انجام دهد. فاطمه هم با اینکه از این کار راضی نیست و معموالً خود را سرزنش میکند،

ولی بخاطر ترس از برخورد یلدا، کارهای او را انجام میدهد. از طرفی مهرسا معمولا سعی

می کند از حق فاطمه دفاع کرده و خود نیز هیچگاه زیر بار حرف زور لیلا نمیرود و بیشتر

تالش می کند تا مسائل را با گفتگو حل کند.

منبع مطلب : hamkelasi.ir

مدیر محترم سایت hamkelasi.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت اول و دوم | فایل pdf – مجله استادبانک

نمونه سوالات نوبت اول درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم : دانلود فایل PDF

از طریق لینک‌های زیر چند نمونه سوال را دانلود کنید.

دانلود فایل PDF نمونه سوال نوبت اول درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم (نمونه سوال 1)

دانلود فایل PDF نمونه سوال نوبت اول درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم (نمونه سوال 2)

دانلود فایل PDF نمونه سوال نوبت اول درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم (نمونه سوال 3)

دانلود فایل PDF نمونه سوال نوبت اول درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم (نمونه سوال 4)

دانلود فایل PDF نمونه سوال نوبت اول درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم (نمونه سوال 5)

دانلود فایل PDF نمونه سوال نوبت اول درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم (نمونه سوال 6)

دانلود فایل PDF نمونه سوال نوبت اول درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم (نمونه سوال 7)

دانلود فایل PDF نمونه سوال نوبت اول درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم (نمونه سوال 8)

دانلود فایل PDF نمونه سوال نوبت اول درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم (نمونه سوال 9)

دانلود فایل PDF نمونه سوال نوبت اول درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم (نمونه سوال 10)

دانلود فایل PDF نمونه سوال نوبت اول درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم (نمونه سوال 11)

دانلود فایل PDF نمونه سوال نوبت اول درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم (نمونه سوال 12)

دانلود فایل PDF نمونه سوال نوبت اول درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم (نمونه سوال 13)

دانلود فایل PDF نمونه سوال نوبت اول درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم (نمونه سوال 14)

دانلود فایل PDF نمونه سوال نوبت اول درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم (نمونه سوال 15)

دانلود فایل PDF نمونه سوال نوبت اول درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم (نمونه سوال 16)

دانلود فایل PDF نمونه سوال نوبت اول درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم (نمونه سوال 17)

دانلود فایل PDF نمونه سوال نوبت اول درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم (نمونه سوال 18)

دانلود فایل PDF نمونه سوال نوبت اول درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم (نمونه سوال 19)

[سوالات همراه با جواب است – حجم فایل: 1 مگابایت]

منبع مطلب : www.ostadbank.com

مدیر محترم سایت www.ostadbank.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

دانلود مستقیم اپلیکیشن (فایل APK)
دانلود مستقیم اپلیکیشن (فایل APK) (لینک کمکی)
دانلود مستقیم اپلیکیشن (فایل APK)
دانلود مستقیم اپلیکیشن (فایل APK) (لینک کمکی)

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

ارمیتا : ففط تو امتحان کادر های سبز میاد شما از مل کتاب گزاشتید لطفا ففط از کادر بزارید سوال

ز‌عینـــ💞 : درسته بهتره که فقط کادر سبز ها باشه اونطوری کار برای ما راحت تر هم میشه

آوین : اره من فردا امتحان تفکر دارن فقط از کادر سبز میاد بازم خوب بود ولی!

سونیا : پس کو جواباشون کلاقاطی شده خاک بر سرتون با سوال دراوردنتون فردا امتحان تفکر دارم مثلا خواستم از این شایت کمک بگیرم الکی وقتم رو حروم کردم😑🤦‍♀️🤦‍♀️

رضا : من فردا امتحان تفکر دارم اما جواب سوالات امتحانی رو ندارم ازاین سایت هم میاد

ناشناس : سوال خودآگاهی را تعریف کنید می شود 👈شناحت ما از خصوصیات .ظاهری.افکار.باور ها.ارزش ها.عواطف.نقاط قوتو ضعف. خواسته ها . علایق. ترس هاو یانفرت های مااز چیز های مختلف

ناشناس : چرا پاسخ هارو نمی زارید

ناشناس : مدیرت زمان یعنی 👈مدیرت عمر که خداونددر اختیار ما قرار داده است به عبارت دیگر مدیرت زمان ایتفاده درستاز فرصت هایی است که زندگی در اختیار ما قرار می دهد برای ایتفاده بهتر ار زمانبه داشتن هدف و برنامه ریزی اگاهانه و انجام به موقع کار ها نیاز مندیم

ب ت چ:« : عی جان ولی ب دردم نخورد😂💔

ناشناس : اینا هم از کادر سبزتان آخه کو چرا من نمی بینم

دکمه بازگشت به بالا