دل نوشته در مورد امام رضا

دل نوشته در مورد امام رضا

دل نوشته در مورد امام رضا

دل نوشته در مورد امام رضا

دوستان عزیز ، در این بخش از توپ تاپ مطلبی ویژه و زیبا تهیه دیده شده است با موضوع : دلنوشته برای امام رضا علیه السلام ، خواندن این جملات کوتاه و معنوی که در و…


دلنوشته برای امام رضا علیه السلام

نوشته شده توسط مدیر   · در۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۵.

دوستان عزیز ، در این بخش از توپ تاپ مطلبی ویژه و زیبا تهیه دیده شده است با موضوع : دلنوشته برای امام رضا علیه السلام ، خواندن این جملات کوتاه و معنوی که در وصف امام رضا (ع) آمده است لذت بخش خواهد بود ، دعوت میکنیم تا در ادامه همراه بمانید.

 کبوتر دلم را به سوی حرم پر میدهم. ای دلگشای عاشقان دستان نیازم را به اجابت برسان.

***************************

 یا رضا،‌ تو را به غریبی ات قسم می دهم که تسکین درد این دل غریب من نیز باشی. من جز التماس به درگاهت چیزی ندارم و آن را هم لطفی از جانب تو می دانم.

***************************

 من همان آهوی رمیده و در بند هستم که محتاج گوشه چشمی از توست. یا رضا،‌ ای غریب الغربا و ای معین الضعفا،‌ اینک التماس های این بنده ی ضعیف و در بندت را به اجابت برسان. باشد که بندها گسسته شود.

***************************

 رضا جان… می دانم که من لایق وصلت نیستم. می دانم که بار گناهانم سنگین است و سرم از خجالت افکنده. اما این بار نیز با این کوله بار سنگین از گناه و سر فکنده از شرم به درگاهت آمده ام. دست نیاز به سویت گشوده و دخیل بند ضریحت شده ام تا شاید قدری از آن ها کاسته شود. میدانم که آقایی میکنی و این بنده ی خطاکارت را دست خالی نمیرانی.

***************************

من هنوز هم درست مانند کودکی هایم دوست دارم صدایت کنم تا تو هم مرا صدا کنی،‌ عاشق لحظه ای هستم که چشم به گنبد طلایی ات بدوزم تا تو هم گوشه چشمی به من بیندازی. ای من به فدای مهربانی و مهمان نوازیت، از راه دوری آمده ام. لطفی کرده و مرا از درگاهت نران….

***************************

 السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا… یا رضا، هر بار که دست به دامنت شدم دست خالی بازنگشتم. این بار نیز بر این بنده ی حقیر و خطاکار لطفی بنما و اجابت کننده ی نیازم باش

***************************

هربار که چشم به گنبد طلایی ات می دوزم، درخششی از لطف و مهربانی ات همراه با بغضی مست کننده گلویم را می فشارد. یا رضا، تو همانی هستی که مهمان ناخوانده ی سرزمین من شدی و اینک همگان مهمان و محتاج تو اند. ای غریب غریب نواز،‌ دستان نوازشت را بر سر من نیز بکش.

 رضا جان، ای مهربانی که پرده ی رازها و نیازهایم را تنها برای تو گشودم. می دانم که اینبار نیز مثل همیشه دست خالی بازم نمیگردانی. ای مهربان ترین مهربانان و شفاعت کننده ی محتاجان،‌ اینبار نیز شفیع من باش.

***************************

ای شاه شاهان… این بار نیز با کوله باری از گناهان آمده ام تا پناهم بدهی. ای به فدای حرمت که ملجا درماندگان است، این بنده ی درمانده ات را دور مران و راهش بده…

***************************

 سلام، ای باور آسمانی ام و ای شمع شب تار زندگی ام و ای روشنی بخش کاشانه ام. من همان کبوتر پر شکسته ای هستم که راهی را جز آستان تو نمیشناسم. ای من به فدای طلایی گنبد و تنهایی مهمان هایت شوم، میشود گوشه چشمی هم به من داشته باشی. منی که هر چه داشتم در صحن و سرایت با تو ساختم. مرا در موج مهربانی هایت غرق کن یا علی ابن موسی الرضا.

***************************

 دوست دارم روز ها در گوشه ای از حیاط با صفای حرمت بنشینم و به زیبایی و لطف خیره کننده است چشم بدوزم. ببینم که چگونه مهمان نوازی می کنی و با دستان مهربانت دانه های اشک را از روی گونه های سرد زائرین درگاهت می زدایی. من می دانم، تو خیلی مهربان هستی. کدام مهمانی را دیدی که در غربت خود مهمان نوازی کند؟ خود بنده نوازی کند؟ ای مهربان ترین آیا می شود گوشه ای از لطف و کرم خودت را نصیب من نیز سازی؟ روزها در گوشه ای از حیاط با صفای حرمت مینشینم…

***************************

 درست در زمانی که در سینه ام نفس آخری بود،‌ زائرت شدم. زائر مهربانی ها و بنده نوازی هایت. ای تنها بهانه برای زنده بودن من،‌ گنبد طلایی ات به من عمر دوباره ای داد. تو شافع نیاز های من به درگاه خدا هستی. ای تنها ترین صدا در خلوت من،‌ بغضی که در گلو دارم را با نیم نگاهت بشکن…

***************************

 یا ضامن آهو… دل شکسته ام. آیا ضمانت قلب شسکته و حال پریشانم که به درگاه پروردگار می کنی؟

***************************

 یا امام هشتم… من دلم می خواهد به ملتمسانه ترین شکل ضریحت را با پنجه های دلم بگیرم. چشمانم را دخیل پنجره فولادت سازم و تمام تمناهایم را قربانی درگاهت سازم. دل بریدن از هر آنچه در این دنیا مانعی بین و من و تو شده را با آغوش باز میپذیرم و دل میکنم از آنچه هست و نیست. تنها گوشه نگاهی از تو را میخواهم ای غریب الغربا. اینک من غریب درگاهت هستم…

 با چشمان گریان و دل شکسته ام در زیر لب السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا را نجوا می کنم. ای تنها یاور دل غم زده ام از کوچه ی بن بست قلبم گذری کن تا شاید چراغی از امید در آن روشن شد. ای صبر و قرار من، دل آزرده ام را مرهم باش.

***************************

 السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا… می دانم که لایق وصلت نیستم رضا جان. اما با چشمانی مملو از اشک و نیاز التماست می کنم. من کبوتر بی قرار بارگاهت هستم. برایم آقایی کن. چشمان من خیره به امید تو است ای مهربان ترین مهربانان.

***************************

 ای ماه درخشان شب بی نور زندگی ام،‌ ای همه دار و ندار محتاجان، ای معنی لبخند بر چهره ی گریان زائرانت، دست نوازشی بر باور پژمرده ام بکش.

***************************

 یا امام رضا، من همان کبوتر تنها و غریبی هستم که بی قرار بر بالین حرمت بال بال می زنم. همان کبوتر پرشکسته ای که به امید مرهم راه حرمت را در پیش گرفته است. در راه زائرانت را دیدم که چه مستانه دست نیاز به درگاهت دراز کرده اند. دستان نیاز تمام عاشقانت را به اجابت برسان و در نهایت نیز گذری بر دل غم زده ی این کبوتر پر شکسته ات کن. من جز ضریح تو جایی را نمیشناسم تا عاجزانه التماسش کنم. من التماس به تو را دوست دارم. شفاعت این کبوتر تنها را نیز بکن… .

***************************

 دل را به ضریحت گره زدم تا شاید دستان مهربان تو گشاینده ی آن باشد. ای نهایت آرزوی مشتاقان، آرزوی مرا نیز به اجابت برسان.

***************************

 از بچگی به من گفته بودند که آقایی در سرزمینمان مهمان ما است که خیلی باید به او احترام و عزت بگذاریم. کمی بعد دانستم که ما مهمان تو هستیم آقا. ای مهربان ترین مهمان نوازی که هیچ کسی را دست خالی و دل شکسته از درگاهت نمی رانی، چگونه این همه خوبی را در دل غربت گنجانده ای؟ مگر می شود این همه لطف برای این همه زائر؟! دل من نیز آرزوی زیارت حرم با صفایت و سر گذاشتن و گریستن بر پنجره فولادت را کرده است. بطلب مرا آقای من… .

***************************

 درست در زمانی که از کران تا کران آسمان تیره و تار بود و نمی توانستم رازی را بر زبان بیاورم و همدلی را بیابم،‌ طلایی گنبدت دل را به سمت تو سوق داد. ای بنده نوازی که از راه دور نیز درد دل ها می دانی و مرهم می شوی، تو را به کبوتران حرمت قسم می دهم که گره های تار پوچی قلبم را با عشق خود بگشایی ای گره گشای نیازمندان.

 چه چیز زیبا تر از سکوت دلگشای حرمت که با صدای نقاره ها می شکند. این نقاره ها برای من زیباترین موسیقی جهان و نقاره چی هایت هنرمند ترینانند. چه زیبا است طنین صدای آن ها در گوش زائرانی که با حلقه هایی از اشک در چشمانشان منتظر معجزه ای از تو هستند.

***************************

یا رضا، نگاه تو حادثه ای است در چشم زمین و زمان و معجزه ای داری که جهان به ساز تو می رقصد. من تنها با عادت به تو است که می توانم به ترک خودم برسم و تنها با فهم مهربانی هایت است که می توانم به درک درستی از خود دست یابم. ای انتهای معنای عاشقی رهایم نکن.

***************************

 ای آقایی که شمیم عشقت از شمال تا جنوب و شرق تا غرب این کهنه سرزمین را فرا گرفته است، ای اجابت کننده ای که هیچ یک از دستان دراز شده به سمت بارگاهت را خالی باز نمیگردانی، اینک مرا در امواج لطف و عطوفت خودت غرق ساز تا بدانم معنای معجزه چیست. یا رضا… تا بتوانم صدایت می زنم و هربار دلم را به ضریحت دخیل می بندم تا لطف بی کرانت شامل دل غمزده ی من نیز گردد. ای نهایت آرزوی مشتاقان نگاهت را از مردم این سرزمین دریغ مکن.

***************************

من همان بنده ی غریب و راه گم کرده ای هستم که به دنبال رد پای آرزو ها به صحن و سرایت درآمدم. شنیده ام که مستجاب کننده ی دعاها و مرهم زخم دل ها هستی. ای غریبی که دست نوازش بر سر غریبان می کشی، ای مهمانی که با سروری تمام مهمان نوازی می کنی، این بار من غریب و سرگشته ی کویت شده ام. دوست دارم با دلی سرشار از تمنا و چشمانی لبریز از امید به درگاهت التماس کنم. رضا جان… مهربان ترین مهربانان… آقای من… این بار نیز سروری کرده و این بنده ی حقیرت را پذیرا باش.

***************************

بارها این نجوا را شنیده ام که می گوید: ای حرمت ملجا درماندگان… من همان درمانده ای هستم که دامن کشان به حرمت آمده ام. قسمت می دهم آقا که مرا دور مرانی…. ای شاه شاهان پناهم بده.

***************************

 یا رضا… یادت می آید زمانی که کودک بودم و به حرمت می آمدم؟‌ فارغ از هر چیز مستانه و با غرور کودکی در حیاط حرمت راه می رفتم و با چشمانی خیره از ذوق به گنبد طلایت می نگریستم. من همان کودکم. اما اینبار بزرگ شده ام. غصه ها و گناهانم نیز با من بزرگ شده اند. دیگر نمی توانم سرمستانه و با چشمانی ذوق زده و فارغ به گنبدت خیره شوم. این بار با مشک پرآب چشمانم به لطف و کرمت خیره می شوم. ملتمسانه از تو می خواهم بارم گناهانم را سبک تر سازی و گوشه ای از غم هایم را بزدایی. اینک من درمانده ترین و محتاج ترین به درگاهت هستم. پس دور مران از در و راهم بده…

 کبوتر ها را دوست دارم. چرا که هر بار با دیدن آن ها به یاد حرم امام رضا می افتم. همان امامی که می گویند غریب الغربا است و معین الضعفا. خوشا به حال آن کبوترانی که در آسمان این امام به پرواز درمی آیند. ای کاش من نیز یکی از آن کبوتر ها بودم تا هر زمان که دل تنگ می شدم پرگشوده و بر بالین گنبد طلایت به پرواز درمی آمدم. اما افسوس… افسوس و صد افسوس که بنده ای حقیر بیش نبوده و با کوله باری سنگین از گناهان. بالی ندارم که آن را به درگاهت بگشایم. رضا جان… توفیق زیارت نصیبم کن و طلب نما تا در در جوار پنجره فولادت آرام بگیرم شاید قدری سبک تر شدم.

***************************

 یه وقتایی هست که آدم دلش گرفته. نه می تونی به کسی بگی و نه میتونی تحمل کنی. فقط یه محرم راز و یه مرهم دل لازمه تا بغض گلوتو بشکافی و سفره ی دلتو باز کنی. یا رضا… آقای من… شما همان محرم راز و مرهم دل هستی. چه دل انگیز است آرمیدن در گوشه ای از صحن و سرایت و زیر لب نجوا کردن با تو. من اشک هایی را که با هر دانه از تسبیحم برای تو سرازیر میشود را دوست دارم. چرا که می دانم با هر دانه ی آن ها دلم سبک تر میشود. خوشا آن دلی که محرم و مرهمش تو باشی رضا جان…

***************************

 می گویند هر کس برای اولین بار نگاهش به گنبد طلایت بیفتد حاجت روا خواهد شد. خوشا آن چشمی که با دیدن گنبد تو روشن می شود و خوشا آن دلی که تمنایش به لطف تو مستجاب می شود. ای بارقه ی امید… تو پیدایی در پس پرده ی شب. راه بگشا. ما بندگان گناهکار و دل شکسته ای هستیم که جز حرمت ملجئی برای درماندگی خود نیافتیم. ما را دور مران از در و راهمان بده… رضا جان…

***************************

 یا امام رضا، گاهی دلم می خواهد آهویی در بند باشم تا تو ضامنم شوی. ای ضامن آهوان رمیده و دل شکسته، چشمه ی جود و کرم تو به کدامین دریای بی کران متصل است که هر چه از آن نصیب بندگانت می کنی باز هم پایانی ندارد…

در ادامه حتما ببینید :

امام رضا متن و عکس نوشته

دلنوشته‌ در مورد امام رضا

در هیاهوى بى پناهان، پاسخ تو را می‏شنوم که از آن سوى پنجره زمزمه میکردى: «نگاه‏دار سر رشته تا نگه‏دارم».

✰~✰~✰

راز نهانی ام را بخوان که هلال طلایى گنبدت، ماه شب‏هاى تار دل‏شکستگان است.

✰~✰~✰

پنجره فولاد تو، جاده ابریشمى است براى ذهن خستگان، تا به تو پیوند خورند.

✰~✰~✰

گفتم اینجا تا مشهد چقدر راه است؟ گفت: آنقدر که بگویی: “السلام علیک یا علی بن موسی الرضا (ع) “

✰~✰~✰

از آستان رضا (ع) هرچه می‌رسد بی شک، بدون واسطه از محضر خدا می‌رسد.

✰~✰~✰

متن زیبا در مورد امام رضا

✰~✰~✰

رو به روى جلال تو مىی‌ایستم تا اشک‏هایم را قطره قطره در صحن حرمت جارى کنم.

✰~✰~✰

بیا و زائرانت را که پرندگان بى بال و پر تو اند و به نوشیدن جرعه‌‏اى از نگاه تو دل‏خوشند، همچون کبوتران گنبدت پناه‏گاه باش.

✰~✰~✰

آنجا همیشه شلوغ است و چه زیباست که این حالت توفانی همیشه در سیطره‌ای عرفانی است.

✰~✰~✰

رو به روى جلال تو می‌‏ایستم تا اشک‏هایم را قطره قطره در صحن حرمت جارى کنم.

✰~✰~✰

یا ضامن آهو، به ضریحت که چشم مىیدوزم، رازى میان زمزمه‌‏هاى من با تو از نگاهم جارى است.

دلنوشته امام رضا بطلب

با مطالعه انواع متن تبریک تولد امام رضا (ع) همراه همیشگی ستاره باشید.

پیامک وداع درباره امام رضا علیه السلام

من غرق گناه آمده بودم به حضورت‏ مشمول عطایای تو گردیدم و رفتم‏

✰~✰~✰

وقت وداع اینجا ضریحت را همیشه شش گوشه میبینم دو چشمم‌تر که باشد

✰~✰~✰

من آمدم و قبر تو بوسیدم و رفتم‏ از روی ادب خاک تو بوئیدم و رفتم‏

✰~✰~✰

متن زیبا در مورد امام رضا

✰~✰~✰

تا در دم مرگم تو به دیدار من آئی‏ من آمدم و قبر تو را دیدم و رفتم‏

✰~✰~✰

دارم میرم ازاین حرم، ولی دلم جامونده ممنونتم که کرمت منو اینجا کشونده خداحافظ …

✰~✰~✰

و، چون خواستى وداع کنى آن حضرت را پس بگو آنچه را که در وداع حضرت رسول صلى الله علیه و آله مى گفتى: لا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ تَسْلیمى عَلَیْک (قرار ندهد خداوند این سلام را آخرین سلام من بر تو)

متن امام رضایی

متن ادبی زیبا درباره امام رضا علیه السلام

اینجاست که چشم هایت خود به خود می‌جوشند و دست هایت به طرف ضریح قد می‌کشند؛ گویی این غریب، تمام غربا را در آغوش مهربان خود کشیده است.

✰~✰~✰

اکنون مرا به پرواز بدل کن. همین اکنون که دلم دور دست را می‌خواهد. دلم آسمان خانه تو. حوض حیاط، پنجره‌های مشرقی تو را می‌خواهد. اکنون معجزه کن. همین حالا که من دلم شراره آتش است. دستم التماس مقدر، چشمم منظره سیل اندوه، آرزوهایم در حسرت‌های بی پایان جهان درو شده. دعاهایم با دستان فرو افتاده در بستر بیماری در مرگند. سلام دارم به تو‌ ای طبیب، ای مسیحا، لحظه‌ای نگاهم کن. صدای شفاعتت باید در موسم بی کسی من هنگامه دلخوشی به پا کند.

✰~✰~✰

وقتی به حرمت می‌روم، از دست صیاد روزگار آهو صفت می‌دوم و خود را به آغوشی می‌اندازم، مهربانتر از آغوش مادر و از آنجا بوی خدا می‌آید، بوی علی، بوی زهرا، بوی حسن و بوی سیب و بوی حبیبم حسین؛ که آنجا فرشته صفتی به جسم خالیم روحی تازه بخشد؛ که کوله بار دردهایم را لحظه‌ای بر زمین بگذارم و نفسی تازه کنم.

✰~✰~✰

متن زیبا در مورد امام رضا

✰~✰~✰

غروب‏‌ها وقتى گام‌‏هاى سبز صداى اذان در مناره‌‏ها مى‏پیچد و دل را در لذتى هراسان رها میکنم، در سقاخانه دلم آماده اقامه هشتمین رکعت نماز عشق مىیشوم. السلام علیک یا على بن موسى الرضا.

✰~✰~✰

در کنار تو نامم سلامت است، سعادت است. دلم همسایگی خداست. روحم درد‌های شفاگرفته است. دلم را برهنه بر دست گرفته ام و روبه روی تو نماز شده ام. قبله را جز سوی نگاه تو نمی‌دانم پاسخ سؤال‌های آغشته به رنج را جز صدای آینه زار خانه ات نمی‌دانم. پاییزی که چهار فصل غزل‌های من است در زیارت رحیمانه تو به هم می‌ریزد. برگ‌هایی که در من فرو ریخته اند، در کنار تو به شاخساران خویش بر می‌گردند. تو مرا بشکوفان. تو مرا جواب باش. تو مرا در باران بهبود زندگانی حل کن. من به اعجاز اجدادی تو سخت پابندم. من به رنگ آسمان قصرت اعتقاد دارم. به گنجشک‌های زیارتگاه تو مؤمنم. دل خوشی من‌اند، جاده‌هایی که به بادیه شرق می‌رسند.

✰~✰~✰

کبوتران، به صف می‌نشینند تا یکى یکى رو به روى تو اداى احترام کنند. اى بیکرانه! کدام دریایى که کشتى نشسته‏گان عالم، در کنار تو پهلو می‌گیرند تا در لنگرگاه مهر تو، چند روزى آشیانه کنند؟

✰~✰~✰

تو کدام آسمان صافى که همه در هواى تازه یادت نفس می‌کشند تا دل شوره‌‏هاى بیکران تنهایى خود را به آرامش پرکشیدن در خنکاى گنبدت برسانند؟

متن زیبا درباره امام رضا (ع)

یا امام رضا آمدم تا برایت بگویم رازهاى بزرگ دلم را بر ضریحت دخیلى ببندم تا کنى چاره اى مشکلم را آمدم با دلى تنگ و خسته تا به پاى ضریحت بمیرم. یا که اى ضامن آهو از تو حاجتم را اجابت بگیرم.

✰~✰~✰

یا رضا: می‌آیم با کوله بارم تا بگویمت که تمام دار و ندارم همین است. رضا جان! گلوى بغض کرده زائرانت، امروز به دنبال واژه‏اى است براى تبریک میلادت.

✰~✰~✰

متن زیبا در مورد امام رضا

✰~✰~✰

در بهشت عاشقی و در کنار مضجع نورانی شمس الشموس، خسرو اقلیم طوس، شاه انیس النفوس، حضرت امام رضا علیه السلام، دعاگوی شما هستیم.

دلنوشته برای امام رضا (ع)

پیامک شعر درباره امام رضا (ع)

در گوشه‌ای ز صحن و سرا جا بده مرا آیا دلم کم از دل آهو شکسته است؟

✰~✰~✰

 باز آمدم و برابرت بنشستم احرام طواف گرد رویت بستم

هر پیمانی که بی تو با خود بستم. چون روی تو دیدم همه را بشکستم

✰~✰~✰

 پنجره دلمو رو به تو وا کردم با دل شکسته یا رضا رضا کردم

ارزومه منو امسال بطلبی اقا جون واسه ایوون طلات دلم شده چه بی امون

✰~✰~✰

 کبوتر وار می‌آیم به آب و دانه‌ای دل خوش عطش دیده، ترک خورده، به سقا خانه‌ای دل خوش

دلم خورشید می‌خواهد، هوای گنبدت کرده دوباره برنگشته دل، هوای مشهدت کرده

✰~✰~✰

 دوش ما در حرم یار چه هوشیار شدیم جرعه عشق به نوشیده و بیمار شدیم

این کرم از سر رحمت بدهد شاه رضا پرده عقل دریدیم و پدیدار شدیم

✰~✰~✰

متن زیبا در مورد امام رضا

✰~✰~✰

 سوی مشهد رفتم و عرض سلامم‌ ای رضا شاد شادم بار اول ز امامم‌ ای رضا

بوی او پر کرد، کل حرم شد با صفا آخر این باشد صفت، وصف مرامم‌ ای رضا

✰~✰~✰

آمدم ردم مکن، ذکر کلامم‌ ای رضا بوسه شد از هر کسی کار عبادت مسلمی

بوسه ام شد با روا جای غلامم‌ ای رضا در حرم بس مسلمین اشک سلام روی تو

حرف آخر

همان گونه که مشاهده کردید جملات و اشعار متفاوتی در زمینه دل نوشته‌های ادبی درباره امام رضا وجود دارد. اگر قصد زیارت امام رضا علیه السلام را در روز‌های آینده دارید، خواندن اعمال و آداب زیارت امام رضا و نماز شب تولد امام رضا را فراموش نکنید. همچنین در صورتی که دل نوشته یا متن دیگری در این خصوص مد نظر دارید لطفاً آن را با مخاطبان ستاره در میان بگذارید.

دل نوشته در مورد امام رضا

  • مطلب جدید
  • 10 ژوئن 2022
دکمه بازگشت به بالا