انیمه otome game sekai wa mob ni kibishii sekai desu قسمت ۱۱

انیمه otome game sekai wa mob ni kibishii sekai desu قسمت ۱۱

انیمه otome game sekai wa mob ni kibishii sekai desu قسمت ۱۱

انیمه otome game sekai wa mob ni kibishii sekai desu قسمت ۱۱

T apped i a Da i g Sim: The Wo ld of O ome Games Is Tough fo Mobs T apped i a Da i g Sim: The Wo ld of O ome Games Is Tough fo Mobs (Japa ese: 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です, Hepbu : O omegē Sekai wa Mobu i Kibishii Sekai Desu) is a Japa […]


دانلود اپلیکیشن
لینک دانلود

T apped i a Da i g Sim: The Wo ld of O ome Games Is Tough fo Mobs

T apped i a Da i g Sim: The Wo ld of O ome Games Is Tough fo Mobs (Japa ese: 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です, Hepbu : O omegē Sekai wa Mobu i Kibishii Sekai Desu) is a Japa ese ligh ovel se ies w i e by Yomu Mishima a d illus a ed by Mo da. I was o igi ally self-published as a web ovel o he Shōse suka i Na ō pla fo m by he au ho begi i g o Oc obe 1, 2017, a d e di g o Oc obe 15, 2019, co cludi g wi h seve pa s a d 176 chap e s. I la e bega publishi g as a ligh ovel by Mic o Magazi e u de hei GC Novels imp i o May 30, 2018. A ma ga adap a io of he se ies by Ju Shiosa o bega se ializa io o Oc obe 5, 2018, a d is published u de he D ago Comics Age imp i by Fujimi Shobo. Seve Seas E e ai me publishes bo h he ligh ovel a d he ma ga adap a io i E glish. A a ime elevisio se ies adap a io by ENGI p emie ed i Ap il 2022.

Co e s

Plo edi

The s o y begi s whe he office wo ke Leo Fou Ba fo dies a d fi ds himself ei ca a ed i a O ome game ha he was fo ced o play by his sis e . Specifically, he’s ei ca a ed i o he Holfo Ki gdom of he O ome game wo ld, o e whe e wome eig sup eme, pa icula ly ough fo ‘mobs’, backg ou d cha ac e s like him. The plo evolves a ou d Leo dis up i g his wo ld usi g his k owledge of he game f om his pas life, fi di g a chea i em Luxio a d e olli g i he Hol fo Academy. He a emp s o live a o mal life bu h ough his ac io s he ge s emb oiled i all ki ds of schemes, all while mi gli g wi h he obili y a d o he cha ac e s of he o ome game.

Cha ac e sedi

Mediaedi

Ligh oveledi

The ligh ovel is w i e by Yomu Mishima a d illus a ed by Mo da. Mic o Magazi e has published e volumes u de hei GC Novels imp i si ce May 30, 2018.7 I was o igi ally self-published by he au ho as a web ovel.8 Seve Seas E e ai me lice sed he se ies i E glish i Ap il 2020 a d he fi s volume was eleased digi ally o Novembe 19, 2020.910

O he la guagesedi

The ligh ovel se ies is also published i :

Ma gaedi

A ma ga adap a io by Ju Shiosa o bega se ializa io o Oc obe 5, 2018 a d is published u de he D ago Comics Age imp i by Fujimi Shobo.3233 The ma ga moved f om he D a D a Sha p o li e ma ga websi e o he Mo hly D ago Age magazi e o Ja ua y 8, 2022.34 Seve Seas E e ai me a ou ced hei lice si g of he ma ga adap a io o Decembe 4, 2020 a d published he fi s volume i July 2021.3536 I has bee collec ed i eigh a kōbo volumes.

A spi -off ma ga illus a ed by Noko Ōmi, i led O ome Game Yōchie wa Mob i Kibishii Yōchie Desu, will begi se ializa io i Mo hly D ago Age o Ju e 6, 2022.37

O he la guagesedi

The ma ga is also published i :

A imeedi

A a ime elevisio se ies adap a io was a ou ced o Novembe 25, 2021. I is p oduced by ENGI a d di ec ed by Kazuya Miu a a d Shi ‘ichi Fukumo o, wi h Ke a Iha a w i i g he sc ip s, Masahiko Suzuki desig i g he cha ac e s, a d Ka a Hashiguchi a d Show A a ame composi g he music.5 The se ies p emie ed o Ap il 3, 2022, o AT-X, Tokyo MX, y v, a d BS NTV.356 The ope i g heme so g is Sile Mi o i y by Kashi a ō I ō, while he e di g heme so g is selfish by Riko Azu a.57 C u chy oll has lice sed he se ies.58

O Ap il 11, 2022, C u chy oll a ou ced ha he se ies will eceive a E glish dub, which p emie ed o Ap il 17.594

Episode lis edi

Recep io edi

The ligh ovel se ies has sold a leas 760,000 copies i o al as of Ju e 17, 2021.63

دانلود انیمه O omege Sekai wa Mob i Kibishii Sekai Desu

مرد جوانی به دنیای بازی های ویدیویی منتقل می شود که تحت سلطه زنان است.

برای مشاهده لینک های دانلود باید وارد حساب کاربری خود شوید!

دانلود انیمه I uyashiki

دانلود انیمه Fog Hill of Five Eleme s

دانلود انیمه D S o e

دانلود انیمه F ee!

دانلود انیمه My He o Academia

دانلود انیمه Ghos i he Shell SAC_2045

دانلود انیمه Negima!

افزودن دیدگاهلغو پاسخ

Δdocume .ge Eleme ById(ak_js_1).se A ibu e(value,( ew Da e()).ge Time())

زیرنویس هم بزارین

قرار داده شد دوست عزیز

زیرنویس تا قسمت ۶ است

تا قسمت ۹ ترجمه شده و قرار گررفت دوست عزیز

من الان دانلود کردم اما زیرنویس انگلیسیه

سلام دوست عزیز زیرنویس فارسی رو از آیکون cc میتونید دانلود کنید

انیمه otome game sekai wa mob ni kibishii sekai desu قسمت ۱۱

  • مطلب جدید
  • 13 ژوئن 2022
دکمه بازگشت به بالا