حکم شک بین سه و چهار

a6725e392d6bfbd31

سوال : اگر در نماز۴ رکعتی بین ۳ و ۴ شک کنی باید چه کار کرد؟
پاسخ :
شک بین سه و چهار، که در هر جای نماز باشد، باید بنا بر چهار بگذارید و نماز را تمام کنید و بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده و یا دو رکعت نشسته به جا آورید.۱

طریقه نماز احتیاط:‌ بعد از سلام نماز باید فورا نیّت نماز احتیاط کنید و اللّه اکبر بگویید و حمد را بخوانید (و سوره را ترک کنید) بعد به رکوع روید دو سجده نمایید، بعد تشهّد بخوانید و سلام دهید.
—–
توضیح المسائل مراجع مسئله ۱۱۹۹
آیت الله وحید خراسانی: بنابر مشهور بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته به جا آورد ، ولى احتیاط واجب آن است که دو رکعت نماز نشسته را اختیار کند.
آیت الله زنجانی: بعد از نماز، نماز احتیاط را – که به احتیاط واجب دو رکعت نشسته است- بخواند.

دکمه بازگشت به بالا