احکام تراشیدن ریش

احکام تراشیدن ریش

 

۱- در بین مراجع موجود،کسی حکم به جواز نداده و نوعاً یا فتوا به حرمت داده‏اند یا بنابر احتیاط واجب تراشیدن آن راجایز نمی‏دانند.
۲- تراشیدن ریش خواه با تیغ باشد یا ماشین حرام است( بنابر فتوی یا احتیاط واجب).

۳- به نظر مشهور مراجع تراشیدن مقداری از ریش (دو طرف گونه‏ها) نیز حکم تراشیدن تمام آن را دارد.
آیت الله مکارم: اگر چانه و اطراف آن (یک چهارم صورت) تراشیده نشود، به طوری که صدق ریش کند، کفایت می‏کند.
۴- هر وسیله‏ای که موهای صورت را بتراشد به گونه‏ای که عرف مردم بگویند ریش ندارد، خواه با تیغ باشد یا ماشین و یا هر ابزار دیگری.
۵- تراشیدن روی گونه‏ها (بصورت خط ریش) و زیرگلو اشکال ندارد.
۶- تراشیدن سبیل و بلند گذاشتن آن اشکال ندارد ولی بلند نمودن آن به مقداری که هنگام خوردن و آشامیدن با غذا یا آب برخورد کند مکروه است.

جهت سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) صلوات فراموش نشود.

دکمه بازگشت به بالا