اینجا خبری نیست؛ هر چه هست آنجاست

این‌جا خبری نیست، هر چه هست آن‌جاست!

ملّا محسن فیض کاشانی (ره) در عالم رؤیا یا مکاشفه شیخ طوسی (ره) را می‌بیند، می‌پرسد آقا! آن‌جا چه خبر است؟

شیخ طوسی می‌فرماید: آن‌جا چه خبر است؟ این‌جا خبری نیست، خبرها آن‌جاست!

ملّا محسن تعجّب می‌کند.

شیخ طوسی می‌‌گوید: هر چه این‌‌طرف هست، از آن‌جا آمده است. فقط به تو بگویم: ای محسن! بدان، هر چه هست در دنیاست و من امروز مغموم هستم و افسوس می‌خورم که می‌توانستم کار بیش‌تری انجام بدهم و انجام ندادم.

بر اساس: درس اخلاق آیت‌الله قرهی

جهت سلامتی و تعجیل فرج امام زمان (عج) صلوات فراموش نشود

دکمه بازگشت به بالا