معنای این جمله چیست که «برای رسیدن به حقیقت، راه‌های عرفانی گوناگونی وجود دارد»؟!

معنای این جمله چیست که «برای رسیدن به حقیقت، راه‌های عرفانی گوناگونی وجود دارد»؟!

5079
آثار و تاریخ پیشینیان

برخی از روش‌ها و شیوه‌های قرآن و نهج البلاغه عبارتند از: 1. اسناد یقینی، که متکی بر وحی و علم یقینی است، 2. الگوسازی، 3. توجه به ارزش‌هاى معنوى، 4. آمیختگی با نقل و علم، و … . …

معنای این جمله چیست که «برای رسیدن به حقیقت، راه‌های عرفانی گوناگونی وجود دارد»؟! / اسلام کوئست

دکمه بازگشت به بالا