آیا تکرار عمدی مبطلات روزه موجب تکرار کفاره خواهد بود؟

در ابتدا گفتنی است؛ چنانچه روزه‌دار در ماه رمضان، عمداً و بدون عذر روزه خود را باطل کند، علاوه بر آنکه قضا و کفاره[1] بر عهده‌اش خواهد بود، واجب است ادامه آن‌روز را هم امساک کند؛ یعنی جایز نیست، اکنون که روزه‌اش باطل شده، چیزی که روزه را باطل می‌کند دوباره انجام دهد.[2]
با این وجود اگر روزه‌دار در یک روز ماه رمضان، چند مرتبه از روی عمد – غیر از آمیزش و خودارضایی- کاری که روزه را باطل می‌کند، انجام دهد، غیر از قضای روزه، فقط یک کفاره بر او واجب است و اگر آن کار، به خودی خود حرام باشد (مانند خوردن شراب) یک کفاره جمع بر او واجب خواهد بود.[3]
اما به نظر بسیاری از فقها تکرار آمیزش در حال روزه، موجب تکرار کفاره است و اگر آمیزشِ حرام باشد (مانند جماع با همسر در ایام حیض)، موجب تکرار کفاره جمع خواهد بود. البته نظر بیشتر مراجع تقلید در این مسئله مبنی بر «احتیاط واجب» است[4] و برخی از مراجع نیز آمیزش را مانند سایر مبطلات روزه دانسته و تکرار آن‌را موجب تکرار کفاره نمی‌دانند.[5]
همچنین گروهی از فقها خودارضایی در حال روزه را در حکم آمیزش شمرده و چون این‌کار به خودی خود حرام است، بنابر احتیاط واجب، تکرار آن‌را موجب تکرار کفاره جمع شمرده‌اند.[6]
__________________________________
[1]. جهت آگاهی بیشتر در زمینه کفّاره روزه، اینجا کلیک کنید
[2]. ر.ک: تبریزى، جواد، استفتاءات جدید، ج‌2، ص 126، س 584، قم، اول، بی‌تا.
[3]. ر.ک: امام خمینى، سید روح اللّٰه، توضیح المسائل (محشّٰى)، ج‌1، ص 932، م 1668، دفتر انتشارات اسلامى، قم، هشتم، 1424 ه‍ ق.
[4]. آیات عظام: اراکی، گلپایگانى، خوئى، خامنه‌ای، صافى، شبیری زنجانى، فاضل لنکرانی، تبریزى، وحید خراسانی و نوری همدانی؛ ر.ک: توضیح المسائل (محشّٰى)، ج‌1، ص 932، م 1667؛ وحید خراسانى، حسین، توضیح المسائل، ص 321، م 1675، مدرسه امام باقر علیه السلام، قم، نهم، 1428 ه‍ ق.
[5]. آیات عظام امام خمینی، سیستانی، سبحانی و مکارم شیرازی؛ همان؛ سبحانى، جعفر، توضیح المسائل، ص 324، م 1327، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم، سوم، 1429 ه‍ ق.
[6]. آیات عظام: خوئى، وحید خراسانی، خامنه‌ای، تبریزی، شبیری زنجانى؛ ر.ک: همان؛ ر.ک: 61615 (جماع از حرام در روزه رمضان)؛ وحید خراسانى، حسین، توضیح المسائل، ص 321، م 1675.
دکمه بازگشت به بالا