تاریخچه زندگی خفینه بن قیس بن سلمه بن طریف که بنابر برخی از گزارش‌ها از شهدای عاشورا بود را بنویسید.

تاریخچه زندگی خفینه بن قیس بن سلمه بن طریف که بنابر برخی از گزارش‌ها از شهدای عاشورا بود را بنویسید.

به استناد گزارش برخی از منابع تاریخی کهن، خفینه بن قیس بن سلمه بن طریف بن ابان بن سلمه بن حارثه بن فهم‏ فهمی، یکی از افراد سعادتمندی بود که توانست روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) بجنگد و نام خود را در زمره‌ی شهدای کربلا ثبت نماید.[1]

همچنین گزارش شده است که پدربزرگ این شهید به نام «سلمه» از یاران رسول خدا(ص) بود.[2]

در برخی از منابع متأخر، نام وی را حبشی(حبشه)[3] بن قیس (قاسم)[4] بن سلمه بن طریف بن ابان بن سلمه بن حارثه همدانی نهمی، و یا بن قیس النهمی من بنی نهم‏ ذکر کردند.[5] بنی نهم، تیره‏ای از قبیله‌ی همدانیان را تشکیل می‏دادند.[6]

بر فرض پذیرش این نام برای وی، باید گفت وی از کسانی است که قبل از آغاز جنگ به کربلا رسید و در شب عاشورا نزد امام(ع) آمد و در رکاب ایشان(ع) شربت شهادت نوشید.[7]

اطلاعات بیشتری از این شهید در دسترس نیست و در زیارت‌نامه‌ها نیز نامی از وی برده نشده است.

 


[1]. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، الاصابه فی تمییز الصحابه، تحقیق، عبد الموجود، عادل احمد، معوض، علی محمد، ج 3، ص 199، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ اول، 1415ق.

[2]. همان.

[3]. مامقانی، عبدالله‏، تنقیح المقال فی علم الرجال‏، محقق، مامقانی، محی‏الدین و مامقانی، محمدرضا، ج 17، ص 318، قم، موسسه آل البیت(ع) لإحیاء التراث‏، چاپ اول، 1431ق.

[4]. امین عاملی‏، سید محسن، اعیان الشیعه، ج 1، ص 611، بیروت، دار التعارف للمطبوعات‏، 1406ق.

[5]. سماوی، شیخ محمد بن طاهر، ابصار العین فی أنصار الحسین(ع)‏، ص 134، قم، دانشگاه شهید محلاتی‏، چاپ اول، 1419ق.

[6]. همان.

[7]. تنقیح المقال فی علم الرجال‏، ص ج 17، ص 318 – 319.

تاریخچه زندگی خفینه بن قیس بن سلمه بن طریف که بنابر برخی از گزارش‌ها از شهدای عاشورا بود را بنویسید. / اسلام کوئست

دکمه بازگشت به بالا