آیا نزدیکی با همسر از پشت اشکال دارد؟

همه مراجع (به جز تبریزی، سیستانی و وحید): کراهت شدید دارد. امام، نوری و فاضل، تعلیقات علی العروه، ج 2، النکاح، الفصل الاول، م 1 ؛ صافی، توضیح‏المسائل مراجع، م 450 ؛ خامنه‏ای، استفتاء، س 419 ؛ مکارم، تعلیقات علی العروه، احکام الحیض، السابع و دفتر: بهجت.
آیهاللَّه سیستانی: اگر زن راضی باشد، کراهت شدید دارد و اگر راضی نباشد، بنا بر احتیاط واجب جایز نیست. سیستانی، توضیح‏المسائل مراجع، م 450.
آیات عظام تبریزی و وحید: بنا بر احتیاط واجب جایز نیست. تبریزی، استفتاءات، س 1463 و منهاج‏الصالحین، ج 1، م 228 و وحید، منهاج‏الصالحین، ج 2، م 228.
(احکام زن و شوهر، سیدمجتبی حسینی،)

دکمه بازگشت به بالا