اگر مردی با همسرش از پشت نزدیکی کرد آیا غسل بر زن نیز واجب است؟

همه مراجع (به جز مکارم): اگر به اندازه ختنه‏گاه یا بیشتر داخل شود (گرچه منی بیرون نیاید)، هر دو جنب می‏شوند و باید غسل به جا آورند. توضیح‏المسائل مراجع، م 349 ؛ نوری، توضیح‏المسائل، م 350 ؛ دفتر: خامنه‏ای.
آیهاللَّه مکارم: اگر به اندازه ختنه‏گاه یا بیشتر داخل شود، (گرچه منی بیرون بیاید) بنابر احتیاط واجب، باید بین غسل و وضو جمع کنند. توضیح‏المسائل مراجع، م 349.
(احکام زن و شوهر، سیدمجتبی حسینی)

دکمه بازگشت به بالا