وذى، مذى و ودى چیست؟ و احکام آن را توضیح دهید.

همه مراجع: «مذى» به آبى گویند که گاه بعد از ملاعبه و بازى کردن از انسان بیرون مى‏آید.
«وذى» به آبى گویند که گاه بعد از منى بیرون مى‏آید.
«ودى» به آبى گویند که گاه بعد از بول بیرون مى‏آید و کمى سفید و چسبنده است.
همه این آب‏ها در صورتى که مجرا آلوده به بول و منى نباشد، پاک است. توضیح المسائل مراجع، م 73 و 348 ؛ العروه الوثقى، ج 1، مستحبات غسل الجنابه، م 2 و 3 ؛ نورى، توضیح المسائل، م 349 و 73 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 74 و 354 و دفتر: خامنه‏اى.
تبصره. فایده استبرا از بول این است که اگر آب مشکوکى بعد از آن خارج شود، پاک است و وضو را هم باطل نمى‏کند ؛ اما اگر استبرا نکرده، باید وضو را اعاده کند و محل را بشوید. فایده استبرا از منى این است که اگر رطوبت مشکوکى از او خارج شود و نداند منى است یا یکى از آب‏هاى پاک، غسل ندارد و اگر استبرا نکند و احتمال دهد ذرات منى در مجرا باقى بوده و همراه بول یا رطوبت دیگرى خارج شده، باید دوباره غسل کند. (رساله دانشجویی، سید مجتبی حسینی)

دکمه بازگشت به بالا