حکم مشاهده کردن فیلم های مبتذل چیست؟ و آیا روزه را باطل می کند؟

FilmMobtazal-Ramazan.jpgهمه مراجع: نگاه به فیلم هاى مبتذل و شهوت برانگیز، حرام است ؛ خواه در ماه رمضان باشد یا غیر آن و اگر احتمال مى دهد با نگاه به این نوع فیلم ها، منى از او خارج مى شود – چنانچه منى بیرون بیاید – روزه اش باطل است و قضا و کفاره بر عهده او خواهد بود.[1]

________________________________

[1]. توضیح المسائل مراجع، م 1595 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 1603 ؛ العروه الوثقى، ج 2، المفطرات، الرابع ؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتاآت، س793 ؛ صافى، جامع الاحکام، ج2، س1717 و 1605 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س1729 و 1731 ؛ مکارم، استفتاآت، ج1، س778 و 782 ؛ سیستانى، sistani.org، فیلم، س4 ؛ تبریزى، استفتاآت، س1603 و 1605 و صراط النجاه، ج5، س1129. دفتر: نورى، امام، بهجت و وحید.

دکمه بازگشت به بالا