آیا انسان می‌تواند کارهای خارق العاده انجام دهد، فایده این کار چیست؟!

آیا انسان می‌تواند کارهای خارق العاده انجام دهد، فایده این کار چیست؟!

آنچه در پرسش بدان اشاره شد، از آثار و ثمرات قدرت روحی انسان است که گاهی در اثر عمل به دستورات دین و ریاضات شرعی حاصل می‌شود؛ یعنی انسان با تقرب الی الله، صاحب اسم اعظم خداوند می‌گردد و به ولایت تکوینی دست می‌یابد، و در پرتو آن قدرتی پیدا می‌کند که می‌تواند در مادۀ کائنات تصرف کند و تمام موجودات عالم عناصر، مقابل روح قوی او تابع و تسلیم خواهند بود و گاهی هم با تسخیر جن و استفاده از نیروهای شیطانی و… .

البته، نباید از این نکته غفلت ورزید که دست‌یابی به بعضی از این توانایی‌ها با ریاضت‌های غیر شرعی امکان‌پذیر نیست و یا اگر امکان‌پذیر باشد، به جهت مفاسدی که بر آن مترتب است از طرف خداوند حرام گردیده است.

به هرحال، در آن‌جایی که انسان با تقرب به خداوند از چنین نیرو و توانائی برخوردار شد، علاوه بر این‌که نشانه‌ی بر خورداری از قدرت بالای روحی و مقامات بلند انسانی است، به انسان این امکان را می‌دهد که برای رسیدن به اهداف پاک خداپسند و کمک به نیازمندان، از کوتاه‌ترین زمان و کمترین امکانات بیشترین استفاده را ببرد.[1]


[1]. «تعریف و اثبات اعجاز»، 115؛ «غیر معصوم و قدرت بر انجام کرامات»، 94781؛ «قدرت و توانایى شیطان و جن»، 138.

آیا انسان می‌تواند کارهای خارق العاده انجام دهد، فایده این کار چیست؟! / اسلام کوئست

دکمه بازگشت به بالا