زندگی‌نامه بکر بن حی تیملی که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسید، را بیان نمایید.

زندگی‌نامه بکر بن حی تیملی که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسید، را بیان نمایید.

بر اساس گزارش برخی از منابع تاریخی یکی از کسانی که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به فیض شهادت نائل شد،[1] بکر بن حی تیملی است.[2] وی از بنی تیم الله بن ثعلبه بود.[3]

گزارش بیشتری از این شهید را در منابع کهنی که در دسترس ما بود نیافتیم، اما در برخی از منابع متأخر نام وی را بکر بن حی بن تیم اللَّه بن ثعلبه تیمی و یا بکر بن حى بن على‏ ذکر کرده، و ایشان را از جمله کسانى می‌دانند که ابتدا به قصد جنگ با امام حسین(ع) در سپاه عمر بن سعد قرار گرفته، اما پس از شعله‏ور شدن آتش جنگ، به امام(ع) پیوسته و با سپاهیان ابن سعد به مبارزه پرداخت و در نخستین حمله و یا حملات بعدی، در کنار امام حسین(ع) به خیل شهیدان پیوست.[4]


[1]. «شهدای قیام عاشورا»، 28614.

[2]. رسان، فضیل بن زبیر، تسمیه من قتل مع الحسین ع‏، ص 154، قم، آل البیت‏ ع، چاپ دوم‏، 1406ق.

[3]. همان.

[4]. الحسینی الحائری الشیرازی‏، سید عبدالمجید، ذخیره الدارین فیما یتعلق بمصائب الحسین ع و اصحابه‏، ص 461، قم، زمزم هدایت‏، بی‌تا.

زندگی‌نامه بکر بن حی تیملی که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسید، را بیان نمایید. / اسلام کوئست

دکمه بازگشت به بالا