کردوس(کرش) که روز عاشورا در کربلا به شهادت رسید، کیست؟

کردوس(کرش) که روز عاشورا در کربلا به شهادت رسید، کیست؟

یکی از شهدای کربلا که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسید،[1] کردوس[2] (کرش[3]) بن زهیر (ظهر[4])، (ظهیر[5]) بن حارث تغلبی است.[6]

در برخی از کتاب‌های متأخر کردوس از اصحاب امام علی(ع) شمرده شده است که در جنگ‌های آن‌حضرت(ع) بویژه صفین شرکت داشت. وی سپس در شمار یاران امام حسن(ع) در آمد و در کوفه رحل اقامت گزید.[7]

زمانى که امام حسین(ع) به کربلا وارد شد، کردوس به همراه برادرش قاسط به سوى امام(ع) رهسپار شد و شبانه خدمت آن‌حضرت(ع) شرفیاب شد و در روز عاشورا به شهادت رسید.[8]

در زیارت‌ ناحیه این‌گونه از کردوس(کرش) و برادرش قاسط تجلیل شده است: «السَّلَامُ عَلَى قَاسِطٍ وَ کُرْدُوسٍ‏ ابْنَیْ زُهَیْرٍ التَّغْلِبِیَّیْن‏»؛[9] «السَّلَامُ عَلَى قَاسِطٍ وَ کَرَشٍ [کردوس‏] ابْنَیْ زُهَیْرٍ [ظهر] التَّغْلِبِیَّیْن‏»[10] و یا «السَّلامُ عَلى‏ قاسِطٍ وَ کَرْشِ‏ ابْنَیْ ظُهَیْر التَّغْلِبِیَّیْنِ».[11]

 

 


[1]. «شهدای قیام عاشورا»، 28614.

[2]. ابن طاووس، علی بن موسی، اقبال الاعمال، ج 2، ص 576، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ دوم، 1367ش.

[3]. سید ابن طاووس، رضی الدین علی، الاقبال بالاعمال الحسنه، محقق، مصحح، قیومی اصفهانی، جواد، ج 3، ص 78، قم، ‌انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1415ق.

[4]. همان.

[5]. الاقبال بالاعمال الحسنه، ج 3، ص 78.

[6]. رسان، فضیل بن زبیر، تسمیه من قتل مع الحسین ع‏، ص 153، قم، آل البیت u‏، چاپ دوم‏، 1406ق.

[7]. الحسینی الحائری الشیرازی‏، السید عبد المجید، ذخیره الدارین فیما یتعلق بمصائب الحسین ع و اصحابه‏، ص 396، قم، زمزم هدایت‏، بی‌تا. اگر بعدها با جستجوی بیشتر این گزارش را در منبعی کهن یافتیم، این پاسخ ویرایش خواهد شد.

[8]. همان.

[9]. ابن مشهدی، محمد بن جعفر، المزار الکبیر، محقق، مصحح، قیومی اصفهانی، جواد، ص 494، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1419ق.

[10]. اقبال الأعمال، ج ‏2، ص 576.

[11]. الاقبال بالاعمال الحسنه، ج ‏3، ص 78.

کردوس(کرش) که روز عاشورا در کربلا به شهادت رسید، کیست؟ / اسلام کوئست

دکمه بازگشت به بالا