دلیل آفرینش زشتی ها چیست؟

چرا در دنیا زشتى و زیبایى درهم آمیخته است و آیا بهتر نبود خداوند تنها زیبائى‏ها را مى‏آفرید؟

تفاوت‏ها در آفرینش‏

خداوند متعال، نظام هستى را به نحو احسن و کامل‏ترین وجه، آفریده است.

اقتضاى نظام احسن و کامل آن است که در این نظام، «تفاوت» ها به عنوان یک ضرورت باشد. ما در این عالم- که به اقتضاى کمال ما، واجد تفاوت‏هایى است- به یکى خوب و دیگرى بد مى‏گوییم. سپس مى‏پرسیم: آن خوب کیست؟ این بد چرا وجود دارد؟ نمى‏دانیم که در واقع اگر این بد نبود؛ آن خوب هم نبود؛ مثل یک تابلوى نقاشى که در آن، روشنایى و تاریکى توأم وجود دارد. این تفاوت میان قسمت‏ها است که یک قسمت روشن و دیگران تاریک است؛ ولى این تابلو، تابلو بودن و زیبایى و کمال خودش را به همین دارد که روشنى‏ها و تاریکى‏ها، به یکدیگر آمیخته است. اگر به جاى تاریکى‏ها، همه روشنى بود، آیا آن وقت تابلو وجود داشت؟ آیا آن وقت زیبایى وجود داشت؟ آیا اگر در دنیا زشتى نبود، زیبایى وجود داشت؟ اگر انسان بد و شقى نبود، انسان خوب و سعید بود؟ آن را که الان ما مى‏گوییم زیبایى و در مقابل آن مات و مبهوت مى‏مانیم و آن را درک و توصیف مى‏کنیم، براى این است که همه جاى دنیا آن طور نیست. اگر تمام دنیا یک جور بود و همه انسان‏ها خوب بودند و اگر همه افراد بشر، خصیصه امام على علیه السلام و یک انسان سعید و خوب را مى‏داشتند، دیگر براى آن حضرت و انسان‏هاى وارسته‏اى در دنیا به طور برجسته قابل شناخت نبودند.

پس آنچه که ما آن را خوب و سعید و زیبا مى‏نامیم، زیبایى، سعید و خوب بودنش مدیون همین زشتى زشت، بدى بد و شقاوت شقى است.[1]

____________________________
پی نوشت :
[1] توحید، ص 312؛ عدل الهى، صص 163- 165.

دکمه بازگشت به بالا