یاد مرگ کردن چه فوایدی دارد؟

امیر مؤمنان (ع)، فواید یاد مرگ را در امور زیر مى‏داند:

  1. یاد مرگ سبب بازداشتن انسان از بیهودگى و بازى‏هاى دنیوى مى‏شود: «به خدا سوگند، یاد مرگ مرا از هزل و بیهودگى منع مى‏کند»[1].
  2. اندیشه مرگ مانع انجام دادن کارهاى زشت و ناروا است: «هان! [مرگ‏] برهم زننده لذت‏ها، تیره کننده شهوت‏ها و نابودکننده آرزوها را به یاد آرید؛ آن‏گاه که به کارهاى زشت شتاب مى‏آرید»[2].
  3. یاد مرگ موجب انجام دادن اعمال و کردار نیک مى‏شود: «آن که مرگ را چشم داشت، در کارهاى نیک پاى پیش گذاشت»[3].
  4. تذکر مرگ سبب بى‏رغبتى و کم‏خشنودى در دنیا مى‏شود: «آن که مرگ را بسیار یاد کند، از دنیا به اندک خشنود شود»[4].
  1. اندیشه مرگ و تفکّر در مردگان پیشین، باعث عبرت‏آموزى است:

«پنداشتند که جاى مردگان تهى است؛ حال آنکه سخت مایه عبرت‏اند …

[مردگانشان‏] مایه پند باشند، بهتر است تا وسیله فخر و بزرگوارى»[5].

______________________________
پی نوشت ها:
[1]  نهج البلاغه، خطبه 84، ص 66 ..

[2]  همان، خطبه 99، ص 92 ..

[3]  همان، کلمات قصار 31، ص 364 ..

[4]  همان، کلمات قصار 349، ص 423 ..

[5] همان، خطبه 221، ص 252 ..

دکمه بازگشت به بالا