آیا کسی که تیمم بدل از وضو کرده می تواند با همان تیمم نماز های بعدی را بخواند؟

همه مراجع: آرى، تا هنگامى که تیمم و عذرش باقى است، مى‏تواند با همان تیمم نمازهاى بعدى را بخواند.[1]

__________________

[1]  توضیح‏المسائل مراجع، م 726؛ نورى، توضیح‏المسائل، م 726؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 733 و خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 202 و 204.

دکمه بازگشت به بالا