آیا انگشتری که روی آن اسم متبرکه است می توان دستشویی رفت؟

همه مراجع: اگر باعث هتک و بى‏حرمتى نشود، اشکال ندارد.[1]

_____________________

[1]  دفتر: همه مراجع.

دکمه بازگشت به بالا