سجده سهو چطور خوانده می شود؟

همه مراجع: براى سجده سهو، بعد از نماز فورى نیت سجده سهو کند و پیشانى را بر چیزى که سجده بر آن صحیح است، بگذارد و بگوید: «بسم اللّه و باللّه السلام علیک ایها النبى و رحمه اللّه و برکاته». بعد بنشیند و دوباره سجده رود و ذکرى را که گفته شد، بخواند و بنشیند و پس از تشهد بگوید: «السلام علیکم و رحمهاللّه و برکاته».[1]

_______________________

[1] توضیح‏المسائل مراجع، م 1250؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 1259؛ نورى، توضیح‏المسائل، م 1251؛ دفتر: خامنه‏اى.

دکمه بازگشت به بالا