آیا با پرداخت مهریه مى‏توان از پرداخت خمس معاف شد؟

[ad_1]

همه: آرى، مى‏تواند.خامنه‏اى، اجوبه، س 873؛ نورى، توضیح‏المسائل، م 1782 و 1783؛ توضیح‏المسائل مراجع، م 1786 و 1787؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 1794 و 1795.
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا