چگونه (باایمان بودن ) طرف مقابل خود را تشخیص دهیم؟

[ad_1]

همسر خوب و مناسب ویژگى‏هاى متعددى دارد که ان‏شاءالله شما با یکایک آنها آشنا و نسبت به احراز آن کوشا هستید. اما در خصوص ویژگى «ایمان» که یک صفت قلبى است به عرض مى‏رسانیم که راه شناخت و پى بردن به این ویژگى درونى، دقت در اعمال و رفتار ناشىاز آن است. مثلاً شجاعت یک صفت نفسانى و درونى است و کسى نیست که ادعاى شجاعت نکند ولى راه تشخیص فرد شجاع از ترسو دقت در رفتارهاى وى و مشاهده آنها است. مثلاً کسى که شب از بیرون رفتن و یا واقع شدن در تاریکى امتناع مى‏ورزد و با مشاهده یک صحنه پراضطراب رنگ رخساره‏اش را مى‏بازد، نمى‏تواند شجاع باشد. حال براى پى بردن به ایمان افراد نیز باید از نظر رفتارى وى را مورد دقت قرار دهید. مثلاً شخص با ایمان به سهولت غیبت نمى‏کند، تهمت نمى‏زند، از انجام واجبات غفلت نمى‏ورزد و نمازهاى واجب را در اول وقت و باحضور قلب و کیفیت برتر به جا مى‏آورد، در رعایت حساب مالى (خمس و زکات) دقت دارد و وضعیت شخصى او از نظر پایبندى به امور شرعى و… بنابراین به صرف ادعا نمى‏توان کسى را با ایمان دانست چون مدعیان ایمان کم نیستند و از طرفى ایمان هم مراتب متعدد دارد، لذا براى این که بدانید فرد مورد نظر، شخص مؤمنى هست یا نه؟ باید در رفتارهاى دینى و عبادى او و میزان پاى‏بندى او به این اعمال دقت و توجه داشته باشید و تنها و تنها از این راه مى‏توان به ایمان او پى برد. مثلاً در برابر او اگر غیبت شود، ببینید آیا عکس‏العمل نشان مى‏دهد یا نه یا دقت کنید که آیا در اول وقت به سراغ اقامه نمازها مى‏رود یا در پایان وقت و همانند آدم‏هاى عجول نماز مى‏گذارد و… امیدواریم با رعایت این معیار در مسیر آنچه هدف شماست موفق باشید.
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا