آیا عبادت کردن بندگان برای حب ذات می باشد توضیح دهید؟…

[ad_1]

آری می توان گفت عبادت اکثر عبادت کنندگان به خاطر حب ذات است یعنی می خواهند به کمال و بهشت و جوار الهی برسند یا جهنم نروند ولی نخست باید دانست «حب ذات» با «حب نفس»، «خودخواهی» و «خودبینی» تفاوت دارد. حب ذات در حقیقت به معنای پی بردن به ارزش وجودی حقیقت آدم و پیوند آن با ذات مقدس حق تعالی است. از این رو حب ذات با تلاش برای دستیابی به تمام کمالات آدمی و معنوی منافات ندارد. به طور مثال برای حفظ ذات خود از آفت عجب و تکبر به تواضع و خشوع روی می آورد و به عبارت دیگر حب ذات، ریشه کرامت آدمی است. چنان که امام علی(علیهم السلام می فرماید: «من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته؛ هر کس خویشتن را گرامی بدارد، به شهوات با دیده حقارت می نگرد» (نهج البلاغه، کلمات قصار 449).
در مقابل کسی که خود را بی ارزش بپندارد به هر گونه شر و بدی چه بسا اقدام کند. امام هادی
می فرماید: «من هانت علیه نفسه فلا تامن شره؛ هر کس خویشتن را خوار ببیند از شرش در امان نباش» (میزان الحکمه، ری شهری، ج 4، ص 982).
لذا آنچه مهم است این است که آدم به خودش مشغول نشود و مفتون ویژگی های بارز خود نشود به طوری که از رذایل عجب و تکبر و خودبینی مصون بماند.
برای توضیح بیشتر توجه شما را به مطالب زیر جلب می کنیم:
1- از نظر معرفتى حب ذات غیر از غرور است و یکى از پیامدهاى منفى حب ذات افراطى، غرور مى‏باشد.
2- توجه داشته باشید که حب ذات یک حالت روحى صد در صد زشت و ناپسند نیست بلکه آنچه مذموم شمرده شده همانا غرور افراط گونه است که موجب نادیده گرفتن حق، به چشم نیامدن دیگران و حقوق آنها و تنها خود را دیدن و هر چیزى را براى خود خواستن مى‏شود و الا اگر حب ذات و دوست داشتن خود نباشد ما هرگز به دفاع از خود، در صدد سیر نمودن خود، رسیدن به کمالات مادى و معنوى روى نمى‏آوریم.
3- حالت افراط‏گونه حب ذات که مورد نظر است و ریشه در یک شناخت غلط از خود و دیگران دارد و بر پایه سیستم شناختى نادرست بنا مى‏گردد، لذا راه‏کارهاى ارائه شده جهت علاج آن بیشتر به اصلاح شناختى توجه دارد و از همین رو در کنار حب ذات آدم باید به چند امر توجه داشته باشد:
الف) قصر وجودی خود نسبت به خداوند متعال.
ب) جایگاه خود در مجموعه نظام هستی (ذره ای در مقابل بیکران عالم).
ج) ضعف بدن و اعضاء و جوارح.
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا