چه کار کنیم که شیطان در هنگام و وقت نماز وسوسه نکند چون من چندین بار توبه کردم ولی دوباره به سر جای اولی برگشتم؟

[ad_1]

براى رهایى از القائات شیطانى و افکار بد و وسوسه‏هاى شیطانى باید کارى کرد که آدم بر خود مسلط شود. بر فکر و روح و باطن خود و بر خیالات خود غالب گردد و براى این کار چند راه وجود دارد:
الف) توجه به ذات اقدس الهى و تقوا و پرهیز از معصیتان. قرآن کریم مى‏فرماید: «شیطان بر کسانى که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل مى‏کنند تسلطى ندارد. تسلط او تنها بر کسانى است که او را به سرپرستى خود برگزیده‏اند و آنها به فرمان شیطان به جاى فرمان خدا گردن مى‏نهند».
ب) انجام یک سرى مستحبات؛ مثلا همیشه با وضو بودن و زبان را به ذکر مخصوصا «لاحول ولاقوه الا بالله العلى العظیم» عادت دادن. و نیز خواندن قرآن در اوقات مختلف که دواى هر دردى است.
ج) خود را از بیکارى تنهایى و عوامل وسوسه انگیز دور نگه‏داشتن.
د) ذهن را همواره به امور شریفه متوجه ساختن و عادت دادن.
ه) مطالعه پیوسته پیرامون خداو معاد (مثلا روزى ده صفحه براى مدتى طولانى).
و) به طور منظم مثلا هفتگى به زیارت اهل قبور رفتن و نسبت به عاقبت خود و احوال پس از مرگ اندیشیدن.
ح) شرکت در مراسم دینى و فعالیت جدى در مسائل فرهنگى اجتماعى و… داشتن.
ط) نماز را با توجه و حال و عاشقانه و با حضور قلب خواندن.
وسوسه‏هاى نفسانى، نداى شیطان است که ما را به معصیت و دورى از ساحت قدس الهى فرا مى‏خواند خداوند متعال در برابر این وسوسه‏ها، دعوات متعالى پیامبران و آموزه‏هاى ارجمند ادیان الهى و دعوت درونى فطرت و عقل آدمى را ارزانى داشته است، تا در این میان با چالشى سازنده، جوهره ناب آدم صیقل خورد و رخ نماید. اساسا با این چالش است که حقیقت آدم و نعمت اختیار، معنى مى‏یابد. وسوسه‏هاى شیطانى ـ در نگاهى ژرف ـ خود نعمتى است که در فرایند کمال یابى آدم نقشى تعیین کننده دارد.
باید توجه داشت که دورى از وسوسه‏هاى شیطان به ویژه در وقت نماز کارى مشکل و تدریجى است و نباید انتظار داشت در مدت کوتاهى مشکل حل شود، بلکه باید کار را از نقطه کوچکى آغاز کرد و مدت‏ها بر روى آن کار کرد، مثلاً تصمیم بگیرید فعلاً تنها ذکر رکوع را با توجه بگویید و بعدا که با تمرین بر آن مسلط شدید ذکر سجده را نیز با توجه بگویید و به تدریج این توجه را به قسمت‏هاى دیگر نماز نیز توسعه دهید.
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا