پس از ازدواج براى ادامه تحصیل شوهرش اجازه نمى‏دهد، وظیفه زن در اینجا چیست؟

[ad_1]

امام، بهجت، سیستانى، صافى، فاضل و وحید: بدون اجازه شوهر جایز نیست.امام، استفتاءات، ج 3، حقوق زوجیت، س 19؛ فاضل، توضیح المسائل مراجع، م 2412 و جامع المسائل، ج 2، س 1318؛ صافى، توضیح المسائل مراجع، م 2412 و جامع الاحکام، ج 2، س 1334؛ وحید، توضیح المسائل، م 2421.
تبریزى: بنابر احتیاط واجب، بدون اجازه شوهر جایز نیست.تبریزى، توضیح المسائل مراجع، م 2412 و استفتاءات، س 1454.
مکارم و نورى: اگر موجب تضییع حق شوهر نشود، اشکال ندارد (هر چند بهتر است رضایت او را جلب کند).نورى، استفتاءات، ج 2، س 675؛ مکارم، استفتاءات، ج 2، س 964 و 966.
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا