بهترین صدقه چیست؟

[ad_1]

در روایات اسلامی برای «صدقه» توسعه و گستردگی عجیبی قایل شده اند و معنای آن را از حدود تنگ و کوچکی که در ذهن ماست بسیار فراتر برده اند. در روایت می خوانیم:«کل معروف صدقه؛ هر کار نیک و پسندیده ای صدقه است»(میزان الحکمه، ج 5، ص 324، ح 10375، دفتر تبلیغات اسلامی، 1362).
از بعضی روایات به دست می آید که صدقه تنها کمک به فقیر نمی باشد بلکه انجام کار خیر و نیکی در مورد افراد ثروتمند نیز صدقه شمرده شده است مثل حدیث: «کل معروف صدقه الی غنی او فقیر»؛ (همان، ح 10376).
در بعضی روایات آموختن علم و دانشی که موجب رشد و هدایت کسی گردد صدقه به حساب آمده است (همان،ح 10378).
در برخی روایات ایجاد تفاهم و آشتی میان دو نفر و اصلاح بین آنها را از صدقه شمرده اند(همان، ح 10379).
و نیز کلام خوب و مفید و پاکیزه و هر گامی که به طرف نماز برداشته شود صدقه است (همان، ح 10380).
و حتی لبخند و تبسم در چهره برادر دینی و امر به معروف و نهی از منکر و راهنمایی فرد گمشده و برداشتن سنگ و خار و استخوان تیر از سر راه انسانها صدقه شمرده شده است (همان، ح 10383).
و عجیب این است که لازم نیست آدم کاری انجام دهد تا صدقه به شمار آید بلکه گاهی ترک برخی کارها و انجام ندادن آن صدقه محسوب می گردد، چنانچه در روایت آمده است: زبانت را نگه دار، که این صدقه ای بر خودت می باشد (همان، ص 326، ح 10387).
و نیز در روایتی ترک شر و بدی صدقه به شمار آمده است (همان، ح 10388).
اما در مورد بهترین صدقه باید گفت در روایات اسلامی امور مختلفی به عنوان بهترین صدقه معرفی شده است مثلا:
1- بهترین صدقه آن است که آدم در حال صحت و سلامت و در عین علاقمندی به چیزی آن را صدقه دهد(همان، ح 10389).
2- بهترین صدقه آن است که از طرف فردی که خود تنگدست است در پنهانی به فقیر داده شود(همان، ص 327، ح 10395)
3- بهترین صدقه، صدقه زبان است که با آن خون ها حفظ شود و امور ناگوار دفع گردد و نفعی به برادر مسلمان برسد (همان، ح 10396).
4- بهترین صدقه آن است که مسلمانی علمی را بیاموزد سپس آن را به برادر مسلمانش یاد دهد (همان، ص 328، ح 10399).
5- بهترین صدقه، حرف خوب است(همان، ح 10401).
6- بهترین صدقه، صدقه بر بستگانی است که با آدم دشمنی می ورزند(همان، ح 10402).
7- بهترین صدقه، صدقه بر اسیری است که چشمانش از گرسنگی بی فروغ و سبز گشته است(همان، ح 10403).
8- کمک به ضعیف از برترین صدقات است (همان، ح 10404).
9- برترین صدقه، خنک کردن و سیراب کردن جگر سوزان است(همان، ح 10405).
10- برترین صدقه، صدقه در ماه مبارک رمضان است(همان، ح 10407).
البته این روایات هیچ گونه تعارضی با هم ندارند و هر کدام متناسب با شرایط و وضع موجود، بهترین صدقه به شمار می آیند و به عبارت دیگر بهترین صدقه بودن عملی از جهتی خاص و شرایطی مخصوص، منافاتی با بهترین صدقه بودن عمل دیگری از جهتی دیگر و در شرایط خاص خود ندارد و هر کس به هر کدام عمل نماید، بهترین صدقه را انجام داده و بهترین پاداش را نیز دریافت خواهد کرد. انشاءالله.
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا