اگر دوست شدن با یک دختری باعث شود که او با حجاب و سنگین شود و دست از کارهای خود بردارد آیا شرعی است که این کار یک پسر انجام دهد؟

[ad_1]

از اینکه بفکر هدایت دیگران هستی جای خوشبختی است و داشتن چنین روحیه ای بیانگر روحیهء مسئولیت پذیری و تعهد و پایبندی شما به موازین شرعی است امیدواریم که شما دانشجوی گرامی همواره در صراط مستقیم ، حافظ حریم الهی و الگوی مناسب برای هدایت جوانان باشید. همان طور که می دانید اسلام برای جلوگیری از معصیت و نشر و گسترش کارهای شایسته راهکارهایی را ارائه می دهد که اگر ما در طریق همان راهکارهای معرفی شدهء در اسلام وارد عمل شویم هم باعث جلوگیری از معصیت می شود و هم خودمان از آلوده شدن به معصیت مصون خواهیم ماند. راهکار اسلام تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر وظیفهء ما را مشخص نموده است و ما مجاز نیستیم از هر راهی جلو معصیت دیگران را بگیریم. شما برای اینکه وظیفه خود را انجام داده باشید می توانید آن دختر را نهی از منکر کنید. انجام چنین کاری مستلزم طی کردن مراحلی است که در زیر به آن اشاره می شود:
1. ابتدا با زبانی نرم و آمیخته با منطق او را متوجه عمل معصیت بودن عملی که انجام می دهد نمایید.
2. در مرحله دوم شما مؤدبانه از او بخواهید از آن معصیت اجتناب کند.
3. در مرحله سوم اگر تأثیر نگذاشت به صورت جدی تری به او تذکر دهید اگر دیدید برخورد مؤدبانه، منطقی و جدی شما موثر واقع نشد اگر مراجع ذی صلاح به اینگونه امور رسیدگی می کند مسئله را به آنها تذکر دهید که آنها اقدام کنند و وظیفهء شما همین مقدار است اگر مؤثر واقع شد قطعا شما نزد خداوند متعال اجر و پاداش خواهید داشت و اگر هم هدایت نشد باز هم شما به دلیل این که وظیفه شرعی خود را انجام داده اید نزد خداوند متعال مأجور خواهید بود.
اما اینکه فرمودید آیا از طریق دوستی با او می توانید جلو معصیت او را بگیرید و باعث شوید که او دختری باحجاب و سنگین شود پاسخ منفی است چه اینکه اولا اسلام دوستی با نامحرم را منع کرده است و فرموده است با زنان یا دختران دوست نشوید و ثانیا اینکه این دوست شدن می تواند تبدیل به دامی شود برای خود شما. و ما حق نداریم با دست خودمان، خودمان را به هلاکت بیندازیم «لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه) سوم اینکه انجام اعمال صالح باید از طریق مشروع باشد و ما اجازه نداریم از طریق غیر مشروع (دوستی با نامحرم) عمل مشروع انجام دهیم. روزی امام صادق(علیهم السلام) دید مردی از مغازه ای چیزی برداشت از او پرسید چرا مرتکب این عمل (دزدی) شدی مگر نمی دانی دزدی معصیت است. آن مرد در جواب امام گفت مگر قرآن نخوانده ای . در قرآن آمده است که اگر کسی یک معصیت کند خداوند متعال فقط یکبار او را عذاب می کند ولی اگر عمل خیری انجام دهد خداوند متعال ده برابر به او پاداش می دهد . من با دزدی کردن یک معصیت کرده ام ولی آنچه از طریق دزدی بدست آوردم
می خواهم به دیگران (افراد نیازمند) صدقه بدهم و عمل دوم من چندین برابر ثواب دارد و یکی از ثواب ها را من جایگزین آن معصیت میکنم و بقیهء ثوابها نیز به نفع من است . امام علی(علیهم السلام) به او گفت بله عمل خیر مانند صدقه دادن چندین برابر ثواب دارد ولی بشرط اینکه این صدقه از راه حلال بدست آمده باشد نه از راه حرام . بنابراین دوست عزیز گر چه نیت شما خیر است ولی راهی که انتخاب کرده اید نه تنها مشروع نیست بلکه وسوسهء شیطان است و شیطان می خواهد شما را گرفتار کند منتهی چون روحیهء مذهبی دارید و اهل ایمان هستید و مستقیما نمی تواند شما را بدام بیندازد می خواهد از طریق خیرخواهی و مذهبی فریب دهد. ارتباط زن و مرد نامحرم آنقدر حساس، ظریف و در عین حال خطرناک است که از مقدس اردبیلی سوال کردند «آقا اگر شما با یک زن نامحرم در یک اتاق قرار بگیرید چه می کنید او فرمود به خدا پناه می برم و علیرغم این که او یکی از بزرگان اهل تقوا و معنویت بود قرار گرفتن در چنین شرایطی را برای خود خطرناک دید و فرمود به خدا پناه می برم و علت این که اسلام حتی قرار گرفتن زیر یک سقف و در یک جای تنها با زن نامحرم را اگر احتمال معصیت داده شود حرام می داند و اگر احتمال معصیت نباشد مکروه، نشانگر حساسیت ارتباط بین زن و مرد نامحرم است، بنابراین به شما دوست عزیز توصیه می شود گرچه نیت شما پاک و مقدس است اما راهی که انتخاب نموده اید خطرناک و ناصواب است پس سعی کنید فقط از طریق امر به معروف و نهی از منکر وارد شوید آن هم در صورت مؤثر واقع شدن و در غیر این صورت شما تکلیفی ندارید.
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا