آیا معصیتان کبیره درمقام عقاب و عذاب با هم فرق دارند.مثلا آیا عقاب فرد …

[ad_1]

نخست باید دانست طبقه بندی کارهای نیک و زشت از جهت مقدار ثواب و مجازات به چند عامل بستگی دارد؛
1. انگیزه انجام دهنده ؛ که به طور خواسته و تعمدی انجام می دهد و یا به طور ناخواسته و اضطراری.
2. آثار و پیامدها؛ که آیا تنها آثار آن کار دامنگیر خود فرد می شود و یا دیگران نیز در گستره دامنه آن قرار می گیرند.
و هر کدام از دو عامل فوق از جهت کمیت و کیفیت مراتب گوناگونی دارند.
آنچه مهم است معصیت هر چند کوچک، کوچک فرض نشود چرا که علاوه بر غوطه وری در مراحل عمیق تر، بستر آلودگی به معصیتان دیگر را نیز فراهم می آورد و از سوی دیگر وقتی معصیت انجام گرفت هر چند بزرگ باشد غیر قابل بخشش به شمار نیاید بلکه هر چه سریعتر در پی جبران و بازگشت از آن باشد.
جهت توضیح بیشتر لازم است که دو مقدمه را بیان کنیم:
مقدمه 1: همانگونه که در آیات قرآن، معصیتان به دو دسته صغیره و کبیره [نساء، آیه 31] تقسیم شده اند در عین حال باید توجه داشت که معصیتان کبیره نیز همگی در یک سطح و اندازه قرار نداشته و برخی نسبت به هم بزرگتر و یا بالعکس کوچکتر به شما می آیند.
از این روست که در آیات قرآن کریم برخی از معصیتان کبیره همچون شرک، در دنیا آخرت غیر قابل آمرزش به شمار می روند [نساء، آیه 48]. اما برخی دیگر با شفاعت و یا تحمل موقتی عذاب دوزخ قابل آمرزش و چشم پوشی اند و در نتیجه همیشگیگی عذاب را به دنبال ندارند. پس نتیجه آن که در مجموعه معصیتان کبیره نیز برخی نسبت به هم بزرگتر و یا کوچکترند.
مقدمه 2: عدالت الهی اقتضای آن را دارد که تناسب میان معصیت و کیفر رعایت شود و این حقیقت با صراحت در آیات قرآن بیان شده است «من عمل سیئه فلا یجزی الا مثلها» [غافر، آیه 40] پس هر چه معصیت بزرگتر باشد کیفر آن نیز بزرگتر خواهد بود. باید توجه داشت که تناسب در دو مقوله کم و کیف یعنی مقدار و چگونگی آن، میان معصیت و کیفر رعایت خواهد شد از این روست که در بسیاری از آیات قرآن، مجازات ظالمان به عنوان عذاب «الیم» آمده است زیرا متناسب با دردناک بودن ظلم به بندگان خداست و آنها که معصیتشان توهین آمیز است عذابی «مهین» یعنی توهین آمیز را پیش رو دارند.
با توجه به این دو مقدمه روشن می شود که عذاب معصیتان یاد شده در پرسش شما، با هم متفاوت است چرا که این معصیتان اولا از نظر بزرگ بودن با هم متفاوتند و برخی عظیم ترند و ثانیا همانگونه که گفته شد تناسب بین عذاب و معصیت در سنخیت آنها نیز ملاحظه می شود از این روست که می بینیم در برخی از روایات ما که به کیفر این معصیتان اشاره شد عذاب های مختلفی را برای آنها ذکر کرده است که از باب نمونه برای هر یک از این معصیتان و کیفر آن حدیثی را ذکر می کنیم:
یک – عذاب فرد شرابخوار:
پیامبر گرامی اسلام(ص) می فرمایند: شراب خوار فردای قیامت وارد محشر می شود در حالی که رویش سیاه و دهانش کج و زبانش بیرون افتاده و فریاد تشنگیش بلند است (شیخ کلینی، الکافی، ج 6، ص 397، دارالکتب الاسلامیه تهران، 1365).
دو – عذاب دروغگو:
از رسول خدا(ص) نقل شده است که فرمود: دیشب مردی را در خواب دیدم که نزد من آمد و گفت برخیز من برخاستم و سپس دو نفر را دیدم که یکی ایستاده و میله ای آهنین در گوشه دهان آن که نشسته است فرو می کند و آن قدر فشار می دهد تا به میان دو شانه اش برسد و سپس بیرون آورده و در گوشه دیگر دهانش فرو می کند و این گوشه را نیز مانند آن گوشه پاره می کند. از کسی که مرا حرکت داده بود پرسیدم: چرا اینگونه این شخص را عذاب می کنند؟ گفت: این مرد، دروغگوست و تا روز قیامت، در قبر این گونه شکنجه اش می کنند (کاشانی، ملا محسن، المحجه البیضا، ج 5، ص 241، مکتبه الصدر، تهران).
سه – عذاب کسی که به موسیقی حرام گوش می دهد:
پیامبر گرامی اسلام(ص) در این باره می فرمایند: «من استمع الی اللهو یذاب فی اذنه الانک؛ کسی که به موسیقی لهوی و حرام و غنا گوش دهد در گوشش سرب مذاب ریخته می شود» (محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج 13، ص 221، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، چاپ اول).
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا