کسى که در ماه رمضان قبل از اذان صبح، به آب دسترسى ندارد، وظیفه‏اش چیست؟

[ad_1]

همه: اگر تا پیش از اذان صبح به آب دسترسى ندارد، تیمم بدل از غسل کند و روزه او صحیح است. بعد از اذان در صورت دسترسى به آب، براى نماز صبح غسل کند و در غیر این صورت، با همان تیمم نماز صبح خود را بخواند. توضیح المسائل مراجع، م 726 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 733 و خامنه‏اى، اجوبه، س 202 و 204.
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا