مطالعه چه کتابهایی را برای پر کردن اوقات فراغت پیشنهاد می کنید؟

[ad_1]

در مورد این سؤال باید متذکر گردیم که:
1. انتخاب کتاب مورد مطالعه به چند عامل بستگى دارد:
الف) هدف از مطالعه
ب) سطح شناخت و میزان آگاهى از موضوع مورد نظر
ج) برخوردارى از برنامه مطالعاتى در مورد همان موضوع خاص و مورد نظر.
لذا باید خودتان بر اساس هدفى که دارید و میزان توان شناختى خویش به انتخاب نوع و موضوع و سطح کتاب اقدام کنید، امّا اگر خواسته باشیم به صورت کلى بیانى ارشادى داشته باشیم، مطالعه کتب شهید مطهرى را بر اساس کتابچه‏اى که تقدیم مى‏گردد، توصیه مى‏کنیم و بعد از کتب منتشره توسط انتشارات مؤسسه امام خمینى(ره) در مورد مسائل کلامى و عقیدتى روزه را یادآور مى‏شویم.
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا