آیا دین امیال و گرایش های آدم را بدون پاسخ نگذاشته است؟…

[ad_1]

1- گرایش و تمایلات اصیل بشر یعنى آنچه خداوند متعال در نهاد آدم قرار داده و با آن خلق شده است، دو نوع است:
الف) تمایلات غریزى: مقصود از آن آن سرى از امیال و گرایش‏هایى است که صبغه‏ى جسمانى و مادى دارد مانند غریزه جنسى و میل به جنس مخالف، غریزه تشنگى و گرسنگى و میل به آب و غذا.
ب ) تمایلات فطرى: امیال و گرایش‏هاى معنوى مانند فطرت خداجویى، ظلم‏ستیزى، عدالت‏خواهى، زیبایى دوستى و…
2- گرایش‏ها و تمایلات بشر را مى‏توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف) گرایش‏هاى اصیل (واقعى): این گرایش در وجود و نهاد هر آدم نهاده شده است و برخاسته از ذات آدم و آدمیت آدم است.
ب ) گرایش‏هاى کاذب: گرایش‏هایى است که براى برخى آدم‏ها تحت تأثیر عوامل و محرک‏هاى خارجى، پیدا مى‏شود مانند میل به قماربازى، میل به سرقت، میل به آدم‏کشى و…
بنابراین گرایش‏هاى آدم به دو دسته:
الف) اصیل (صادق)، که خود این دسته به دو دسته غریزى و فطرى تقسیم مى‏شود.
ب ) کاذب.
3- نحوه ارضاى گرایش‏هاى اصیل نیز ممکن است صحیح باشد و ممکن است نادرست و کاذب باشد مثلاً ارضاى صحیح غریزه تشنگى به وسیله نوشیدن آب است، ارضاى صحیح غریزه گرسنگى به وسیله خوردن غذاهاى مفید و سالم است اما ممکن است این غرائز با نوشیدنى‏ها و خوردنى‏هایى که براى سلامتى مضر است، ارضا شود. این ارضاى کاذب است همچنان که در مورد «بتوون» موسیقى‏دان معروف آمده است که گرایش فطرى به خداوند متعال و میل خداجویى و گرایش‏هاى عرفانى خود را از طریق نواختن
موسیقى ارضا مى‏کرده است که چون این ارضاى کاذب بوده و روح تشنه او را که جویاى حضرت حق بوده، سیراب نمى‏کرده است. در پایان عمر دچار اختلال روانى شده است.
Tنتیجه سخن:T این که مى‏گوییم دین امیال و گرایش‏هاى آدم را بدون پاسخ نگذاشته. اولاً، مقصود از آن گرایش‏هاى اصیل (غریزى و فطرى) است نه کاذب. ثانیا، مقصود این است که این امیال و گرایش‏هاى درونى آدم را به سمتى که مسیر سعادت و تکامل آدم است، جهت‏دهى و کنترل کرده است. لذا ضمن پاسخ‏گویى به غریزه جنسى و رد رهبانیت در اسلام، آن را به شکل خاصى کنترل و جهت‏دهى و مهار کرده است که به عفت عمومى، بنیان خانواده و در یک کلام به مسیر تکامل و سعادت آدم و جامعه ضرر نزند. معناى پاسخ‏گویى به میل جنسى آدم این نیست که غریزه جنسى و میل شهوانى آدم را رها کرده و هر آنچه که خواهش نفس آدم است مانند همجنس‏بازى، تأیید کند. یا پاسخ به میل و غریزه گرسنگى آدم، باز گذاشتن دست آدم در خوردن هر غذایى چه آنچه که براى سلامتى مفید است چه آنچه مضر است، چه آنچه در مسیر تکامل معنوى مضر است چه آنچه مفید است، نیست بلکه کنترل و جهت‏دهى صحیح به آن و ارضاى صادق آن است. گرایش به زیبایى نیز، گرایشى اصیل است اما نحوه ارضاى آن نیز باید صادق باشد، رقص و موسیقى اولاً، جزو گرایش‏هاى اصیل نیست بلکه شیوه‏اى براى ارضاى گرایش جنسى و گرایش به زیبایى است لکن از آنجا که اثرات سوء و نامطلوب فردى و اجتماعى وارد به شکل مطلق مورد قبول نیست بلکه با حد و مرز و جهت خاصى مورد قبول و تأیید اسلام است.
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا