کسى که با پول مخمس مواد غذایى مورد نیاز خود را تهیه کرده آیا مى‏تواند از حقوق ماه‏هاى آینده کسر نماید؟

[ad_1]

امام، مکارم، تبریزى، صافى و خامنه‏اى: باید خمس هر مقدار از مواد غذایى سال جارى را – که تا سر سال زیاد آمده – بپردازد و نمى‏تواند مواد غذایى مخمس را از آن کم کند. بنابراین در فرض مذکور، باید خمس 30 کیلو برنج، 4 قوطى روغن و 2 قوطى چاى را بپردازد.امام، استفتاءات، ج 1، خمس، س 202 و 143؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 1025 و 1027؛ صافى، جامع‏الاحکام، ج 2، س 613؛ مکارم، توضیح‏المسائل، م 1504؛ تبریزى، صراطالنجاه، ج 1، س 507 و 407؛ دفتر وحید.
سیستانى، بهجت، فاضل و نورى: مى‏تواند مواد غذایى مخمس را از آن کم کند و در نتیجه در فرض مذکور جایز است تنها خمس ده کیلو برنج، یک قوطى روغن و یک قوطى چاى را بپردازد.فاضل، جامع‏المسائل، ج 2، س 486 و 487 و ج 1، س 789؛ نورى، استفتاءات، ج 1، س 295 و ج 2، س 314؛ دفتر: سیستانى و بهجت.
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا