من اقلیت هستم و می خواهم بدانم شما که مسلمانید چه می گویید؟

[ad_1]

در پاسخ به پرسش شما، گذشته از گفت و گوهای فراوانی که درباره تعریف عقل و بیان اقسام آن مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است، ضروری است جهت فهم تعریف عقل، اقسام آن، محدوده توانایی یا ناتوانی عقل و چگونگی دلالت عقل بر حکم شرعی به کتاب «فقه و عقل»، استاد ابوالقاسم علی دوست، ص 27 تا 62 و 171 تا 161 و 195 تا 187 و 217 تا 222 مراجعه شود.
اما آن چه به طور بدیهی می توان به آن اشاره کرد، حیطه کارکرد عقل هر شخص وابسته به تصورات و تصدیقات نظری خویش و برگرفته از تجربه و آزمون در زندگی می باشد در صورتی که برای تنظیم امور زندگی خود از مشورت دیگران نیز استفاده کند. ضریب اطمینان او برای دست یابی به روش صحیح تر در زندگی بیشتر می شود. «من شاور الرجال شارکها فی عقولها؛ هر کس با بزرگان مشورت کند، در عقلشان شریک می شود (نهج البلاغه، حکمت 161)
و در صورتی که برای تشخیص نیازهای دور و نزدیک خود و چگونگی رشد معنوی و مادی خود از راهنمایی های عقل کل و افریننده عقل بهره بگیرد. بدیهی است که ضریب اطمینان او برای دست یابی به سعادت بیشتر می شود و از آن جا که دست یابی به راهنمایی ها و دستورات خداوند متعال از طریق پیامبران و سپس امامان و سپس عالمان وارسته وجامع الشرایط ممکن می باشد با مراجعه به این بزرگان اطمینان خاطر بیشتری حاصل می شود.
آن چه گفته شد مربوط به اموری است که عقل توانایی دست یابی به آنها را دارد. اما با مراجعه به صاحبان خرد ودر مرحله بالاتر به عالمان و امامان ضریب اطمینان بیشتری حاصل می شود.
اما در برخی حیطه های اعتقادی و گسترده معارف ملکوتی، بدون بهره گیری از پیامبران و دانش آموختگان مکتب آنها به طور کلی دست ما بسته خواهد بود. چنان که درباره خدمت پیامبران به جامعه بشریت می خوانیم «یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون؛ و آنچه را نمی دانستید به شما یاد می دهند» (بقره، آیه 151).
همچنین بسیاری از احکام و قوانین الهی وجود دارد که وظیفه مرجع تقلید تنها استنباط و کشف آن احکام و انتقال آن به انسانها است و حتی خود مرجع تقلید نیز مانند دیگر مقلدان باید به آن احکام ملتزم باشد و عمل کند و در این مقام آن چه مهم است صلاحیت علمی و عدالت می باشد. به گونه ای که هر کس دارای این صلاحیت باشد نباید تقلید کند. اما بر دیگران لازم است یا از نظر یک مرجع تقلید استفاده کنند و یا به نظر چندین مرجع تقلید آن طور که مطابق احتیاط و موجب اطمینان است عمل کند.
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا