آیا به پاداش بازنشستگى خمس تعلق مى‏گیرد؟

[ad_1]

امام ، خامنه ای و نورى: اگر به عنوان هدیه باشد، خمس ندارد.(دفتر: امام، خامنه ای و نورى).
تبریزى، سیستانی، وحید، صافى، فاضل، بهجت و مکارم: چنانچه تا سر سال خمسى زیاد بیاید، خمس دارد.(فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 865 ؛ توضیح المسائل مراجع، م 1753؛ دفتر: تبریزى، وحید، صافى، بهجت و مکارم).
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا