مگر نه این است که ملائکه از خود اختیار ندارند؟ پس چطور شیطان که از ملا…

[ad_1]

اولاً، شیطان یا ابلیس «جن» بوده است نه فرشته صلى الله علیه وسلم‏فسجدوا إلا إبلیس کان من الجن‏رحمهما الله‏ ؛ کهف / 50.«پس سجده کردند جز ابلیس که از جن بود». علاوه بر این شیطان به تصریح قرآن از جنس آتش بوده است اعراف / 112. ولى در هیچ جاى قرآن نیامده است که ملائکه و فرشتگان از آتش خلق شده باشند. همچنین در قرآن تصریح شده که ابلیس عصیان کرد و حال آن که فرشتگان به دلیل ماهیت خلقتشان به هیچ وجه عصیان نمى‏کنند.
ثانیاً، براساس آیات قرآن که طرح تفصیلى و تفسیر آن در این مجال ممکن نیست، جن مانند آدم، موجودى مختار، انتخابگر و صاحب اراده است و هنگامى که بر سر دو راهى قرار گیرد، یکى را برمى‏گزیند.سوره‏هاى: ذاریات / 56 ؛ انعام / 130 ؛ جن، 15، 14 و 11؛ بقره / 24؛ تحریم / 6؛ اعراف / 38. بنابراین، شیطان از آن‏جا که جن بوده است، موجودى انتخابگر و صاحب اراده بوده و توان سرپیچى از فرمان خداوند متعال را داشته است.
اما این که چگونه ابلیسى که از «جن» بوده مشمول فرمانى شد که براى فرشتگان در باب سجده براى حضرت آدم صادر گردید – که ظاهر آن دلالت دارد بر این که ابلیس هم از فرشتگان است – علّت این بوده است که ابلیس‏به دلیل عبادت زیاد [به تعبیر حضرت على(علیهم السلام: شش هزار سال عبادت کرد که هر روز آن خود هزار سال است.] نهج‏البلاغه، خطبه قاصعه. در زمره فرشتگان به حساب مى‏آمد و ملائکه خیال مى‏کردند که او از خود ایشان است. بنابراین، ابلیس از حیث مقام و رتبه به دلیل عبادت فراوان، همردیف فرشتگان شده بود؛ ولى ماهیت وجودى‏اش همان «جن» بود که صاحب اختیار و اراده است و از این جهت مشمول فرمان الهى براى سجده به حضرت آدم شد؛ نه این که خلقت ابلیس همچون فرشتگان باشد. نگا: معارف قرآن، مجلد اول، صص 296 – 295.
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا