آیا مى‏توان به سادات بیش از نیاز سال‏شان خمس داد؟

[ad_1]

امام، خامنه‏اى، فاضل، نورى، سیستانى، صافى، تبریزى و وحید: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.توضیح‏المسائل مراجع، م 1844؛ نورى، توضیح‏المسائل، م 1840؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 1853؛ دفتر خامنه‏اى.
بهجت: آرى، ولى احتیاط مستحب آن است که بیش از مخارج یک سال به سیّد فقیر ندهند.بهجت، توضیح‏المسائل، م 1456.
مکارم: خیر، جایز نیست.تعلیقات على العروه الوثقى، کتاب الخمس، فصل 2، م 6.
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا